SRP om Mediesocialisering og Identitetsdannelse

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk B, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 7182
  • PDF

SRP om Mediesocialisering og Identitetsdannelse

SRP om identitetsdannelsens mekanismer, som bliver undersøgt vha. en grundig redegørelse for nogle af sociologiens vigtigste teoretikere.

De belyser nogle af de problematikker, der er opstået ved overgangen fra det moderne til det senmoderne samfund. Derudover fokuserer opgaven på omstændighederne omkring brugen af de sociale medier til dannelsen af identitet og dertil analyseres dokumentaren, Catfish, fra 2010.

Til sidst vil fordele og ulemper ved brugen af de sociale medier til identitetsdannelse og selviscenesættelse belyses og diskuteres.

Lærers kommentar

Mange gode teorier samt at disse teorier er anvendt på en rigtig god måde hele vejen igennem. Dog kunne nogle af teorierne være undladt.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning og problemformulering 3
1. Teori bag identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 4
Anthony Giddens 4
Thomas Ziehe 5
Narcissisme, anerkendelse og iscenesættelse 5
Narcissisme 5
Anerkendelse 6
Iscenesættelse 7
Delkonklusion 8
2. Analyse af Catfish 9
Resumé 9
Hensigten med dokumentaren 9
Joost og Schulmanns brug af virkemidler 10
Catfish og Giddens teorier 12
Catfish og Ziehes teorier 13
Catfish, narcissisme og anerkendelse 14
Jeg-idealet - etiske og moralske idealforestillinger 15
Delkonklusion 16
3. Diskussion 17
Brugen af sociale medier til selviscenesættelse og identitetsdannelse 17
Delkonklusion 22
Konklusion 23
Litteraturliste 24

Uddrag

Det senmoderne samfund er i høj grad præget af en voldsom teknologisk udvikling. Denne udvikling har medført, at vi i dag har adgang til en række forskellige teknologiske midler, der kan fremme vores levestandarder. I dag har de fleste adgang til internet og pc, og forbruget stiger. Tablets og smartphones har gjort det lettere at være i kontakt med omverdenen, og vi er i stand til at kommunikere med hvem som helst, og dette er uafhængigt af, hvor man befinder sig. Men hvilken effekt har denne effektivisering af relationer mellem mennesker haft i forbindelse med identitetsdannelse i det senmoderne samfund? Hvilke mekanismer er i dag vigtige i forbindelse med identitetsdannelsen?... Køb adgang for at læse mere

SRP om Mediesocialisering og Identitetsdannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.