SOP om McDonalds' og Binalots CSR-strategier

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 12
  • 32
  • 7778
  • PDF

SOP om McDonalds' og Binalots CSR-strategier

SOP i fagene Engelsk og Virksomhedsøkonomi om CSR Strategier hos McDonalds og Binalot.

Formålet med opgaven er at formulere en selvstændig definition af CSR-begrebet, der er dækkende for McDonald's' og Binalot's CSR-strategier.

Under udarbejdelse af definitionen laves der en systematisk gennemgang af CSR-begrebet for både virksomhedens interne og eksterne forhold, samt hvorledes strategien skulle implementeres i virksomhedens aktiviteter. Eksterne forhold er delvist beskrevet i redegørelsen, men er uddybet i analysen af McDonalds' og Binalot's eksterne forhold, som har indflydelse på virksomhedernes valg af CSR-strategi.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 4
2. Indledning 5
3. Om CSR 6
3.1 Kategorisering af CSR 8
3.2. Rolle i værdikæden 8
3.3. Hvorfor CSR? 9
3.4. CSR-aktiviteter 10
3.4.1. Ashbridges CSR-aktiviteter 10
3.4.2. Eksempler på Ashbridges CSR-aktiviteter 10
4. Sammenlignende analyse af CSR for McDonald's og Binalot 11
4.1. Virksomhedsprofiler 12
4.2. PESTEL-analyse 13
4.2.1 Sociale og kulturelle forhold 13
4.2.2. Delkonklusion - sociale og kulturelle forhold og deres betydning for CSR 16
4.2.3. Miljømæssige forhold 17
4.2.4. Delkonklusion - miljømæssige forhold og deres betydning for CSR 19
4.2.5. Lovmæssige forhold 20
4.2.6. Delkonklusion - lovmæssige forhold og deres betydning for CSR 22
5. Fordele og ulemper ved McDonalds' og Binalot's respektive valg af CSR-strategi 22
6. Kulturernes indflydelse på CSR i henholdsvis USA og Filippinerne 23
6.1. Hofstede's dimensioner 24
6.1.1.Magtdistance 24
6.1.2. Kollektivisme/individualisme 25
6.1.3. Maskulinitet/femininitet 25
6.1.4. Usikkerhedsundvigelse 26
6.2. Andre gældende kulturelle forhold 26
7. Konklusion 27
8. Kilder 30
8.1. Bilag 1 CSR-værdikæde 32
8.2. Bilag 2 PESTEL-analyse McDonald's 33
8.3. Bilag 3 PESTEL-analyse Binalot 34

Uddrag

Der findes dog ikke nogle konkreter retningslinjer eller beskrivelse for, hvad der kan defineres som værende CSR eller ej; det er som sagt en frivillig aktivitet, og det er den enkelte virk-somheds arbejde, at vurdere om en CSR-politik er påkrævet og i så fald dens omfang. Nogle virksomheder arbejder med CSR i relation til overholdelse af loven, mens andre virksomheder lader CSR-politikken være mere omfattende end som så . Det der typisk er årsagen til afveks-lingen af CSR-aktiviteter, skyldes de forskellige landes lovgivning, som virksomhederne er underlagt. I lande med streng lovgivning hvad angår f.eks. miljø- og arbejdsforhold vil det være svært for virksomheder, at gå væsentligt udover disse krav. Derimod hvis en virksomhed er underlagt en mere lempelig lovgivning, anses det som værende virksomhedens sociale an-svar, at gå ud over de lovgivningsmæssige rammer... Køb adgang for at læse mere

SOP om McDonalds' og Binalots CSR-strategier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.