SRP om Malaria og imperialismen i Afrika

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Biologi A)
  • 12
  • 23
  • 6026
  • PDF

SRP om Malaria og imperialismen i Afrika

SRP i Historie A og Biologi A om konsekvenserne af den europæiske imperialisme i Afrika fra 1850'erne til 1. verdenskrig med fokus på malaria.

Desuden ser opgaven i biologi-delen nærmere på malaria parasitten og forebyggelsen af malaria.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Imperialisme og opdagelsen af malariaparasitten. 4
Plasmodium 7
Plasmodiums livscyklus 8
Patologi og symptomer 10
Forsvarsmekanismerne overfor immunforsvaret 10
Anopheles-myggen 11
Malariaproblemets omfang og konsekvenser 12
”Silent Spring” 15
Diskussion 16
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bilag 1 24
Bilag 2 25
Bilag 3 26

Uddrag

Indledning

Menneskeheden har været plaget af malaria i over 3000 år. Den europæiske imperialisme mødte malaria i Afrika, hvor den skulle vise sig at blive en stor hindring for dem i deres stræ-ben efter besiddelser.
Årligt inficeres over 200 millioner mennesker og dette med konsekvenser der påvirker Ver-den på mange måder. Eftersom ca. 80% af alle malariatilfælde ses i Afrika, bliver kontinentet præget af økonomiske såvel som sundhedsmæssige problemer. I dette projekt lægges fokus derfor på Afrika og imperialismen deri.
Bekæmpelsen af malariaparasitten har været forsøgt i mange år fra mange forskellige vinkler, men alligevel er der stadig ikke ressourcer til at bekæmpe sygdommen i et så underudviklet kontinent. Vi ser, at man har bevæget sig ind i en ond cirkel, som er svær at bevæge sig ud af, da de er hærget af plasmodiet med flest dødstal årligt, P. falciparum.
Industrien flytter ikke til de afrikanske lande grundet det farlige P. falciparum og dets følger. Dette har medført at området står i stampe. En stor del af landenes årlige sundhedsbudgetter bliver brugt på at bekæmpe malaria, og man må derfor nedprioritere andre områder, som eksempelvis uddannelses- og sundhedssystemet.
Eftersom vi ved at de afrikanske lande er rige på råvarer, er det en gåde at landene er i så store økonomiske kriser. Den sociale og økonomiske udvikling, der er sket i mange andre områder af verden, er ikke sket i Afrika. Ville det have set anderledes ud, hvis ikke imperialister havde udbyttet landende for deres råvarer, og hvordan vil verden se ud, hvis Afrika blev malariafri? Imperialisme og opdagelsen af malariaparasitten.
Malaria har været kendt langt tilbage i historien. Sygdommen nævnes allerede i Bibelen, Tredje Mosebog 26.16, hvor den kaldes ”koldfeber”. Også i middelalderen i Italien, hvorfra udtrykket ”Mala aria” – ”dårlig luft” stammer, nævnes sygdommen. Malaria har tidligere været kaldt ”Mosefeber” eller ”Koldfeber” på grund af sin udbredelse i mose og sumpområder . Sygdommen var dengang udbredt i det meste af Europa og Nordamerika. Der har således også været malariatilfælde i Danmark i første halvdel af 1800-tallet. Her kaldte man sygdommen ”Koldfeber” eller den ”Lollandske syge”, da sygdommen var kendt på Lolland. ”Mala aria” var på den tid en samlebetegnelse for sygdomme, som man mente spredte sig via dårlig luft... Køb adgang for at læse mere

SRP om Malaria og imperialismen i Afrika

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.