SRP om Logik og Argumentation i Matematik og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Matematik A)
 • 12
 • 32
 • 10833
 • PDF

SRP om Logik og Argumentation i Matematik og Engelsk

SRP om logik og argumentation.

Den indeholder 3 dele; en redegørende, en analyserende og en diskuterende del, der besvarer problemer som bl.a. matematisk logik, retorik og argumentation i de to præsidentstaler fra 2013 af Obama og Romney:
"Mitt Romney's Acceptance Speech"
"President Obama's Convention Speech".

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Praktisk argumentation 4
1.1 Generelt om argumentationens teori 4
1.2 Argumentationens teknik 4
1. 3 Toulmins argumentmodel 6
Matematisk logik 9
1. 4 Et historisk overblik: Klassisk logik og syllogismer 9
1.5 Moderne logik 11
1.6 Eksempler på matematisk logik 15
Eksempel 1: 16
Eksempel 2: 16
Analyse af talerne fra konventet 2012 17
2.1 Obamas tale til konventet 17
Appelformer og retoriske virkemidler 17
Matematisk logik 20
Delkonklusion 21
2.2 Romneys tale til konventet 22
Appelformer og retoriske virkemidler 22
Matematisk logik 24
Delkonklusion 26
2.3 Vurdering og diskussion 27
Den gode tale 28
3.1 Det Retoriske Pentagram 28
3.2 Forstærkning af appelformer 29
3.3 Opbygning af en tale 30
3.4 Vær konkret! 30
Konklusion 32
Litteraturliste Bøger 33
PDF'er 33
Billeder 33

Uddrag

Indledning
I læren om argumentationens brug i praksis er det vigtigt at vide, hvilke værktøjer og hvilke værdier, der hører under argumentationens ælde kunst. Den bliver ikke kun brugt af politikere, vejrmanden og fyren, der arbejdede for Jysk Sengetøjslager, men også af dig selv, hvis du skal have argumenteret for et bestemt synspunkt, som netop du synes er rigtigst. Men hvad hører egentlig til argumentation og logikken, hvordan bruges de, og hvornår kommer de til udtryk hver især? Hvem vandt præsidentvalget 2012 og hvorfor? Hvordan laver man den perfekte tale? Disse er nogle af de spørgsmål, der vil blive undersøgt og diskuteret nærmere i følgende opgave om overbevisningen, den rationelle tænkning og deres anvendelse på baggrund af præsidentkandidaternes konventionstaler.
I det følgende afsnit vil den praktiske argumentation og den formelle logik blive undersøgt vha. grundig redegørelse for argumentationens teori, teknik og Toulmins argumentmodel, samt Aristroteles' indflydelse på den formelle logik, også kaldet den moderne logik. Derudover vil der blive lavet en dybtgående retorisk analyse af konventionstalerne fra i års præsidentvalg med henblik på at bestemme argumentationsformen. Til sidst vil der blive konkluderet på, hvorledes den praktiske argumentation og den matematiske logik bliver udtrykt i talerne, samt hvordan den gode tale laves.

---

Analyse af talerne fra konventet 2012
Der bliver benyttet af det retoriske pentagram som værktøjet til at finde frem til argumentationsformen. I analysen vil der kommes ind på, hvem modtageren og afsenderen er, hvilke virkemidler, der tages i brug af afsenderen, sprogets betydning, emner og hvorledes de tre appelformer bliver brugt til at få tilhængernes tillid. Afslutningsvis kommes der ind på talens struktur og hvorledes, den matematiske logik bliver taget i brug.

2.1 Obamas tale til konventet
Barack Hussein Obama stiller sig op for anden gang som den første afro-amerikanske præsident nogensinde. Han er venstreorienteret demokrat, og sætter meget fokus på bl.a. mere arbejde, højere skatte, mere velfærd, mere vedvarende energi og færre militærudgifter.

Appelformer og retoriske virkemidler
For at overbevise sine modtagere, bruger Barack Obama både logos, ethos og pathos. Allerede i starten af hans tilstedeværelse i salen begynder folk at råbe "Four more years! Four more years! Four more years!" . Ud fra dette kan man tydeligvis se, at Obama har gjort et stort indtryk i folks hjerter som præsident, hvilket betyder, at han har en stor karisma. Han viser, han er hengiven og på stadie som alle andre mennesker, da han ydmygt takker flere gange imens salens folk bifalder og tiljubler ham. Han viser et kommunikationsforhold, der er... Køb adgang for at læse mere

SRP om Logik og Argumentation i Matematik og Engelsk

[2]
Bedømmelser
 • 18-03-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god gennemgang af argumentationsanalyse, som fik mig i gang med et eksamensprojekt! Delen omkring argumentationens teknik er rigtig god.
 • 13-11-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Synes opgaven mangler ordentlige kildehenvisninger. Man angiver ikke kun sidetal og noget af titelen i såden en opgave.