SOP om Levi's | Engelsk A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 54
  • 13540
  • PDF

SOP om Levi's | Engelsk A og Afsætning A

Dette SOP i Engelsk og Afsætning har fokus på Levi's situation på det amerikanske marked.

Formålet er at undersøge, om det er fordelagtigt for Levi's at træde ind på det kinesiske marked, og hvilken promotionstrategi de i så fald bør benytte.

Opgaven er lavet under forudsætning af, at Levi Strauss & Co. ikke befinder sig på det kinesiske marked.

Indledes med en præsentation af virksomheden, herunder virksomhedens værdikæde, de 4 p'er og Levi Strauss & Co.'s vision, mission og værdier.

Efterfølgende en redegørelse af de amerikanske værdier til brug for analysen og sammenligning med de kinesiske værdier for at forstå det nye marked.

Dernæst er der i opgaven en reklameanalyse fra Levi's egen 'Go Forth' kampagne fra 2011

I en vurdering bruges TOWS til at analysere den strategi og det marketingmix Levi's bør benytte sig af på det kinesiske marked.

Efterfølgende udarbejdes de 4 p'er på det nye marked ud fra en hypotese om, at Levi's skal ændre flere ting og specielt hvilke promotion-strategier og promotion-former, virksomheden skal benytte sig af på dette nye marked.

Herefter er der en kulturanalyse i Kina med fokus på, hvad kinesernes værdier er, og hvad de prioriterer højt for efterfølgende at kunne finde frem til, hvilken målgruppe Levi's skal forsøge at nå ud til. Sidst i vurderingen sammenliges USA og Kina, for at finde frem til de kulturelle forskelle og hvad Levi's skal være opmærksom på indenfor deres marketingmix.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, men skulle have koblet min kulturanalyse på et bestemt produkt.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning 4
1.1 Problemformulering 4
2. Redegørelse 5
2.1 Præsentation af virksomheden Levi Strauss & Co. 5
2.1.1 Værdikæde 7
2.1.2 Marketingmix 8
2.1.3 Mission, vision og værdier 9
2.2 Redegørelse af de amerikanske værdier 10
1. Analysen 11
3.1 Reklameanalysen 11
3.1.1 Præsentation af reklamen 11
3.1.2 Genre 11
3.1.3 Enkelt billedæstetik 11
3.1.4 Lydsiden og dens virkemidler 13
3.1.5 Tekstsiden og de sproglige virkemidler 14
3.1.6 Symboler 14
3.1.7 Brugen af amerikanske værdier i reklamen 15
3.1.8 Psykologiske virkemidler 17
3.1.9 AIDA 18
4. Vurdering 19
4.1 TOWS analyse 19
4.1.2 Delkonklusion 19
4.2 Kulturanalysen for Kina 20
4.2.1 Løgdiagram 20
4.2.1.1 Symboler 20
4.2.1.2 Helte 20
4.2.1.3 Ritualer 21
4.2.1.4 Værdier 21
4.2.2 Richard Lewis 21
4.2.3 Gesteland 22
4.3.1 Målgruppevalg i Kina 23
4.4 Udformning af de 4 p'er på det kinesiske marked 25
4.4.1 Produkt 25
4.4.2 Price 25
4.4.3 Place 25
4.4.4 Promotion 26
4.5 Sammenligningen mellem USA og Kina med fokus på kulturen 27
5. Konklusion 28
6. Kildeoversigt 29
6.1 Bøger 29
6.2 Artikler 31
6.4 Videoer 38
7. Bilag 40
7.1 Værdikæde 40
Support aktiviteter 40
Primære aktiviteter 41
7.2 SWOT 43
7.2.1 Interne situation 43
7.2.2 Eksterne situation 44
7.3 De 4 p'er 45
7.4 Billedudsnit fra enkelt billede æstetik 49
7.5 TOWS analyse 52
7.5.1 SO - strategiske tiltag mellem de stærke sider og mulighederne 52
7.5.2 WO – strategiske tiltag mellem de svage sider og mulighederne 53
7.5.3 ST – strategiske tiltag mellem de stærke sider og truslerne 53
7.5.4 WT – strategiske tiltag mellem de svage sider og truslerne 53

Uddrag

2.1.1 Værdikæde
Levi's har en verdensomspændende ledergruppe, der er dog den administrative direktør, Chip Bergh, og ti andre ledere. Der står for alt det overordnede, og som er ansvarlig for større strategiske, finansielle og operationelle beslutninger.
Levi Strauss & Co. går meget op i medarbejderudvikling. Der er både interesse for dem, der er ansat i virksomheden og for dem, der er ansat hos leverandørerne. Medarbejdernes rettigheder bliver prioriteret meget højt. . Virksomheden er desuden miljøvenlig og udnytter den teknologiske udvikling til dets fulde. De har derfor lavet en del nye tiltag. Eksempelvis er der fundet nye transport-muligheder for produkter, der udleder mindre CO2 . Et andet tiltag er deres 'Recycle jeans'. Her er designet et par bukser, der indeholder 20 procent genbrugsplast .
Levi Strauss & Co's indkøbere bliver særlig udvalgt, da virksomheden går meget op i ordentlige arbejdsforhold, og der vælges kun leverandører, der har gode forhold for de ansatte, og som ikke støtter børnearbejde. Hvis der bliver gjort brug af dyr under produktionen, skal de også have gode levevilkår . Størstedelen af Levi's indkøb kommer fra Mexico, fordi leverandørerne her lever op til Levi's værdier. Der hvor Levi´s skaber deres største værditilvækst er ved salg og markedsføring. Der er skabt et stærkt brand, og mærket ligger fasttømret i forbrugernes bevidsthed. .

2.1.2 Marketingmix
Inden for parameteret product er mærket Levi's specielt kendt for en god og funktionel kvalitet, men dette er dog ikke det eneste der spiller ind ved købet af et par Levi's jeans. Den psykologiske kvalitet spiller en stor rolle, da virksomheden gennem 150 år har fået opbygget et stærkt brand. I dag er Levi´s jeans et af de mest foretrukne mærker i verden indenfor jeans. Derudover er der den smagsmæssige kvalitet, hvor Levi´s er kendt for deres røde label bag på bukselommen og deres buede dobbeltråds syninger. Det gør, at mange kunder foretrækker netop Levi's jeans. Dette kan ses, da Levi's er en af de mest sælgende jeans-producenter i verden . Levi's har opnået at give deres mærke en ”menneskelig” værdi, som får kunderne til at føle sig tilpas og trendy i Levi´s jeans... Køb adgang for at læse mere

SOP om Levi's | Engelsk A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.