SRP om Leonard Bernsteins musical "West Side Story" i Musik A og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Musik A)
  • 10
  • 42
  • 7753
  • PDF

SRP om Leonard Bernsteins musical "West Side Story" i Musik A og Engelsk A

Her finder du et Studieretningsprojekt (SRP) i Musik A og Engelsk A, om Leonard Bernsteins musical "West Side Story" fra 1957, som er en ny udgave af Shakespeares Romeo and Juliet.

Opgaveformulering

- Redegør for og analyser "Balcony Scene", "Maria" og "Somewhere" fra Leonard Bernsteins musical "West Side Story"
- Analyser "Balcony Scene" i William Shakespeares tragedie "Romeo and Juliet" og sammenlign den med scenen i "West Side Story".
- Diskuter fordelene og ulemperne ved de to forskellige fremstillingsformer.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract 1
1. Indledning 1
2. Præsentation af emnet 1
2.1 Musicalens historie og konventioner 1
2.2 ”West Side Story” 3
2.3 Det Elizabethanske verdensbillede 3
2.4 ”Romeo and Juliet” af William Shakespeare 5
3.1 Harmonisk analyse 6
3.2 Melodisk analyse 7
3.3 Tekstanalyse 7
3.4 Delkonklussion 8
4. Andre eksempler fra ”West Side Story” 8
4.1 ”Maria” 8
4.1.1 Musiske virkemidler 9
4.1.2 Tekstanalyse 10
4.2 ”Somewhere” 10
4.2.1 Musiske virkemidler 10
4.2.2 Tekstanalyse 11
4.3 Delkonklussion 12
5. ”Balcony Scene” i ”Romeo and Juliet” 12
5.1 Analyse og sammenligning 13
5.2 Delkonklussion 16
6. Hvordan bliver stemningen afspejlet i de to værker? 17
6.1 Diskussion 17
6.2 Delkonklussion 19
7. Konklussion 19
8. Litteraturliste 21

Uddrag

1. Indledning
I 1957 blev ”West Side Story” en af de musicals, der var med til at definere denne nye genre. Musik, sang, drama og dans er de store fortællende elementer i denne musical, som er basseret på William Shakespeares tragedie ”Romeo and Juliet”. Der er siden 1600-tallet blevet lavet adskillige versioner af Shakespeares universelle kærlighedshistorie, men kun få af disse versioner har holdt ved og vundet sig ind i publikums hjerter. Musikken i ”West Side Story” skrevet af Leonard Bernstein med sangtekster af Stephen Sondheim blev meget populær. Musicalen blev i 1961 filmatiseret og bliver stadig opført på forskellige store teater i hele verden.

I denne opgave bliver der lavet en analyse og fortolkning af nummeret ”Balcony Scene” fra ”West Side Story”, hvor jeg blandt andet vil analysere nummerets funktion og virkemidler. Jeg har valgt også at inddrage ”Maria” og ”Somewhere”, hvor jeg også her vil analysere de vigtige musiske virkemidler, som Bernstein benytter sig af. Herefter vil der blive lavet en analyse af scene 2, akt 2 i ”Romeo and Juiet”, som også er kendt som ”Balcony Scene”, med fokus på genretræk og fortælleteknik. Disse analyser vil blive draget ind i en diskussion af, hvordan Leonard Bernsteins musik og Stephen Sondheims tekster afspejler den stemning Shakespeare har skabt i sin tragedie.

2. Præsentation af emnet
2.1 Musicalens historie og konventioner
Musicalen som genre opstod i starten af 1900-tallet . på dette tidspunkt begyndte man at gå fra at have lavet operetter til at lave underholdning. Musicalen er derfor en relativt ny genre, som er bygget på at skulle føre klassisk kunst sammen med det moderne. Musicals foregår i storbyen og er præget af dette, men samtidig er de fleste baseret på en gammel myte eller et eventyr. Musicalen skaber derfor en drømmeverden, der foregår i den moderne, hektiske storby, men som er bygget op på temaer og historier som vi kender i forvejen og kan relatere til. Den første egentlige musical som, der er tale om er ”Show Boat” fra 1927. Dette var første gang, at man så musik blive inkorporeret i et drama over to akter.

...

2.2 ”West Side Story”
West Side Story i 1957 var en musical, der blev en landvinding indenfor musicalgenren, da dansen blev brugt som et fortællende element. Jerome Robbins (som var instruktør og koregraf) og Leonard Bernstein (som var dirigent og komponist) fik idéen til West Side Story i 1949 og begyndte at arbejde sammen om at omsætte William Shakespeares tragedie ”Romeo and Juliet” til en musical. Med historiens plot afsløret allerede i åbningsnummeret i en dansescene til et syv minutters langt nummer, og med den sammenblandede musik med klassiske træk, storby-sound og latinamerikansk inspiration, blev West Side Story en musical, der var med til at bane vejen for den retning Broadway og musicalen som genre skulle bevæge sig hen mod, selvom det blev betragtet som et eksperiment indenfor den nye genre. I forbindelse med West Side Story er det derfor vigtigt, at kigge på ”Romeo og Julie” og for at forstå dette, er det relevant at have et kendskab til det Elizabethanske verdensbillede.

2.3 Det Elizabethanske verdensbillede
Elizabeth 1. var Englands dronning fra 1558 til 1603. Denne tidsperiode var under den Engelske Renæssance. En reformation mod den katolske kirke i England på dette tidspunkt medførte, at kirken fik mindre betydning og dette ændrede livssynet. Videnskaben fik lov at blomstre, og man fandt ud af, at jorden var rund og ikke flad. Det betød, at verden nu så helt anderledes ud, men dele middelalderens verdensbillede holdt stadig ved og jorden forblev som centrum for universet (bilag A)... Køb adgang for at læse mere

SRP om Leonard Bernsteins musical "West Side Story" i Musik A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.