SOP om LEGOs succes fra 2004-2014

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 37
  • 7760
  • PDF

SOP om LEGOs succes fra 2004-2014

Følgende SOP i Dansk A og Afsætning A handler om LEGO i de seneste 10 år fra 2004-2014, som fortæller historien om den verdensberømte virksomhed, der var døden nær, men overvandt krisen og nu har større succes end nogensinde før.

Opgaveformulering

Men hvorfor kom de i krise og hvad er nøglen til deres succes? Historien indebærer både op- og nedture, hvilket opgaven kort redegør for.

Herunder kommer opgaven ind på strategier og andre faktorer, der har medvirket til at LEGO i år 2014 kunne kalde sig for verdens største producent af legetøj målt på omsætning.

Derefter undersøges det, hvordan LEGO har markedsført sig på deres internationale markeder gennem en analyse og sammenligning af to af deres reklamer med særligt fokus på de værdier, holdninger, markeder og målgrupper, som bliver vist gennem reklamerne.

LEGO Build Together : House TV Commercial
Lego Star wars 75019 AT-TE commercial 2013

Afslutningsvis diskuteres det, hvordan det lykkedes LEGO at blive så store som de er den dag i dag.

Elevens kommentar

Minerva-modellen kunne muligvis være medtaget, da den beskriver målgruppe, men der er stadig tvivl om den kan bruges på det Amerikanske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstact 1
Indledning 3
Metodeafsnit 4
1. LEGOs historie 5
1.1 Optakt til krisen 5
1.2 LEGOs værste krise nogensinde 5
1.3 LEGOs store vendepunkt 6
1.4 Væksten fortsætter 8
2. Analyse af to af LEGOs TV reklamer 9
2.1 Analyse af LEGOs amerikanske TV reklame 9
2.2 Fortællertekniske virkemidler 10
2.3 Personer 13
2.3.1 Analyse af den europæiske TV reklame 15
2.3.2 Fortællertekniske virkemidler 16
3. Sammenligning af de to reklamer 19
4. Hvordan er det lykkedes LEGO at blive så store? 21
5. Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bilag 1: LEGO Brand Framework 30
Bilag 2: Berettermodellen 31
Bilag 3: Kommunikationsanalyse 32
Bilag 4: AIDA modellen 32
Bilag 5: Shared Vision 33
Bilag 6: Mail fra LEGO 34
Bilag 7: Reklameanalyse 35
Bilag 8: Omverdensanalyse 36

Uddrag

Metodeafsnit
Til at udarbejde en grundig besvarelse af min opgaveformulering, vil jeg gøre brug af en række forskellige modeller og analyser. Jeg vil blandt andet gøre brug af LEGOs årsrapporter til at belyse, hvordan LEGOs succes har udviklet sig gennem de seneste 10 år, med inddragelse af Ansoffs vækstmatrice. Til en grundig besvarelse af min sammenlignede reklameanalyse, vil jeg benytte berettermodellen og AIDA modellen til at belyse opbygningen og spændingen i reklamefilmene. Derudover vil jeg benytte mig af en kommunikationsanalyse for at få overblik over, hvordan kommunikationen foregår mellem afsender og modtagere. Desværre har det ikke været muligt at få præcise informationer om hvilke tidspunkter på dagen reklamerne er blevet sendt. Efterfølgende vil jeg benytte mig af en reklameanalyse til blandt andet, at analysere sproglige virkemidler og hvordan reklamerne appellerer til målgrupperne. Til at finde ud af hvordan det har lykkedes LEGO at blive verdens største legetøjsproducent med blandt andet stor succes i Kina, vil jeg trække information fra redegørelsen sammen med teori fra omverdensmodellen, og belyse de forskellige forklaringer på LEGOs succes ud fra artikler.
Jeg vil derudover løbende gøre brug af en række sekundære- og primære datakilder, til at finde relevant information til min opgavebesvarelse.

Kildekritik
I forbindelse med informationsindsamlingen til redegørelsen, har jeg primært gjort brug af LEGOs årsrapporter, hvilket naturligvis kommer fra virksomheden selv. Derfor kan informationerne være subjektive, men for at sikre at jeg kommer i dybden med opgaven har jeg sammenlignet informationen med den jeg har læst i andre artikler, bøger mm.

Afgrænsning
I redegørelsen har jeg valgt at fokusere på de seneste 10 år, hvilket ikke indebærer historien om de mange år op til 2004. Dog har jeg kort medtaget korte informationer fra 1996 og 2003, for at kunne forklare LEGOs vendepunkt i årende efter... Køb adgang for at læse mere

SOP om LEGOs succes fra 2004-2014

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.