SOP om LEGO i Danmark & Kina

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 7
  • 35
  • 9807
  • PDF

SOP om LEGO i Danmark & Kina

Her kan du finde hjælp til et SOP om LEGO i Danmark og Kina og om forbrugerkulturen og brandingstrategien i landene.

Der er også analyseret en dansk reklame fra LEGO og diskuteret om den passer til Kina også, da den er brugt i begge lande.

Opgavens problemformulering indeholder følgende punkter:

1. Redegør for forbrugerkulturen i Kina og perspektiver til den danske forbrugerkultur.
2. Analyser kort Legos brandingstrategi med fokus på Kina.
3. Analyser en selvvalgt reklame for Lego.
4. Diskuter hvorvidt selvvalgte reklame rammer henholdsvis det kinesiske og danske marked med hensyn til fx virkemidler, tema, budskaber og brandingstrategier.

Reklamen, der analyseres, er for LEGO - StarWars og kan ses her

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Resumé/Abstract 2
Indledning/problemformulering 3
Metodeafsnit 4
1. Redegør for forbrugerkulturen i Kina og perspektiver til den danske forbrugerkultur 5
SOR model Kina: 5
Perspektivering 8
Hofstede kultur analyse 8
Delkonklusion 11
2. Analyser kort Legos brandingstrategi med fokus på Kina 11
Delkonklusion 13
3. Analyser en selvvalgt reklame for Lego 14
Delkonklusion 17
4. Diskuter hvorvidt din selvvalgte reklame rammer henholdsvis det kinesiske og danske marked med hensyn til fx virkemidler, tema, budskaber og brandingstrategi 18
Delkonklusion 20
5. Konklusion 20
6. Kildefortegnelse/litteraturliste 22
7. Bilag 24

Uddrag

Metodeafsnit
For at besvare opgave 1 analyseres forbrugerkulturen i Kina med hjælp fra en SOR model. Herefter inddrages en analyse fra Hofstede, og til sidst udarbejdes en SOR model om forbrugerkulturen i Danmark til bilag, som til sidst kan bruges til at perspektivere den kinesiske forbrugerkultur til den danske.
I opgave to analyseres LEGO koncernens brandingstrategi kort med fokus på Kina, og dette gøres ved hjælp fra Afsætnings e-bogen 1 og 2 og Euromonitor, hvor nyttige informationer udvælges til besvarelsen.
I opgave 3 analyseres LEGO StarWars reklamen med henblik på virkemidler, tema, budskab og målgruppen.
I opgave 4 findes en diskussion ang. om den selvvalgte reklame fra opgave 3 rammer henholdsvis det kinesiske og det danske marked med henblik på de analyserede virkemidler, tema og budskab.

1. Redegør for forbrugerkulturen i Kina og perspektiver til den danske forbrugerkultur

For en besvare denne opgave udarbejdes en SOR model for at beskrive forbrugerkulturen i Kina, herefter inddrages Hofstedes analyse af kulturen i Kina og Danmark, og til sidst perspektivere den kinesiske forbruger kultur til den danske, der er analyseret via en SOR model til bilag.
SOR model Kina:
(Se bilag 1)

Produkt:
LEGO koncernen har integreret kinesiske elementer i sine produkter, og foretager løbende forsknings- og udviklingsindsatser for at designe eksklusive produkter til de kinesiske forbrugere. I januar 2013 lancerede LEGO koncernen 10.000 limited-edition ”Year of The Snake” sæt, og viste sin respekt ved at skrive instruktionen på pakken på kinesisk. Det særlige ved dette sæt var, at det gav børn 5 forskellige måder at samle en slange, to forskellige dinosaurer, en pterosaur og en kinesisk bue på. Før lanceringen af ”Year of The Snake” interviewede LEGO koncernen forældre og forbrugere om, hvad deres behov var til produkterne. Herved fik de informationer om, at forbrugerne i Kina har stærke krav til opbevaringsbokse af produktet. LEGO koncernen tog forbrugernes forslag til sig, og de har derfor produceret opbevaringsbokse der hører med til hvert sæt lejetøj der sælges.

Price:
Før LEGO koncernen flyttede deres produktion til Kina, gjorde transporten og importtolden LEGO koncernens produkter dyrere at købe i Kina end i f.eks. Danmark og Schweiz. Dog var forældre stadigvæk villige til at købe produkterne grundet den egenskab, at de styrker, og udvikler børns kreative egenskaber. Ved at de nu har etableret noget af deres produktion i Kina, kan de skærpe deres leveringtid og levere billigere produkter ud til kineserne. Prisen på LEGO produkter er i Kina sammenlignet højere end for... Køb adgang for at læse mere

SOP om LEGO i Danmark & Kina

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.