SOP om Lego og åben innovation i Afsætning A og Innovation B

  • HHX 3. år
  • SRP (Innovation B, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 31
  • 5979
  • PDF

SOP om Lego og åben innovation i Afsætning A og Innovation B

Her finder du et SOP om Lego og begrebet "Åben innovation" i fagene Afsætning A og Innovation B. SOP'et omhandler Legos brug af åben innovation i form af Lego Ideas til at udvikle deres produktkvalitet. SOP'et er delt op i tre forskellige dele: En redegørelse af Legos produktportefølje og begrebet åben innovation, en analyse af Legos brug af Lego Ideas som innovationsredskab og slutteligt en diskussion af mulighederne og begrænsningerne ved at anvende Lego Ideas til udviklingen af Legos produktkvalitet.

Opgaveformulering

Hvad er skyld i at LEGO i dag klarer sig så godt? Det er således interessant, at beskrive for LEGOs produktportefølje, samt give en redegørelse for åben innovation. Denne redegørelse er nødvendig, for at kunne forstå analysen omkring LEGOs brug af LEGO Ideas. Der vil blive analyseret på LEGO Ideas, som innovationsredskab, hvor åben inno-vation har en væsentlig rolle. Er der nok muligheder i at åbne op for virksomhedens innovationsproces og er det den egentlige grund til virksomhedens overlevelse? Det er derfor relevant til sidst at diskutere mulighederne og begrænsningerne ved at anvende LEGO Ideas i forhold til udviklingen af LEGOs produktkvalitet.

Elevens kommentar

Ville have brugt mere tid på abstract samt mere i analysedelen

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 4
1.1. Problemformulering 4
1.2. Metode 5
1.3. Afgrænsning 6
2. Redegørelse 7
2.1. Redegør for begrebet ”åben innovation” 7
2.1.1. Delkonklusion 9
2.2. Giv en kort beskrivelse af LEGOs produktportefølje 10
2.2.1. Delkonklusion 12
3. Analyse 13
3.1. Analyser LEGO Ideas som innovationsredskab 13
3.2. Delkonklusion 18
4. Diskutér 19
4.1. Diskutér muligheder og begrænsninger ved anvendelsen af LEGO Ideas til at udvikle LEGOs produktkvalitet 19
4.2 Delkonklusion 21
5. Konklusion 22
6. Kildefortegnelse 24
7. Bilag 25
Bilag 1 - Åben innovation model 25
Bilag 2 - LEGO-klods 25
Bilag 3 - Produktkategorier 26
Bilag 4 - Katalog 27
Bilag 5 - LEGOs omsætning 28
Bilag 6 - Pentathlon-modellen 28
Bilag 7 - Chili Klaus 29
Bilag 8 - Innovationpull-modellen 29

Uddrag

1. Indledning

Grundlæggeren af LEGO, Ole Kirk Christiansen, bad en dag sin søn, Godtfred om at sidde oppe hele natten for at omlakere et parti træænder, som var LEGOs første stykke legetøj. Sønnen havde håbet på, at kunne spare tid og penge, ved at springe et lag lak over. Ænderne manglede derfor det tredje og sidste lag, som var nødvendigt for at opretholde den gode kvalitet. Dette fandt Ole ikke acceptabelt og Godtfred måtte der-for give ænderne det tredje lag. Denne historie er det første og det bedste eksempel på LEGOs nuværende motto: ”Kun det bedste er godt nok” (Robertson, 2013, s. 161).

Siden LEGO blev grundlagt i 1932 har virksomheden solgt legematerialer til børn og unge, verdenen over. I dag er LEGO et er verdens førende producenter af legemateriale og har utallige produkter. Vejen til succes har dog ikke altid været lige let. Virksomheden har haft utallige udfordringer og har flere gange været på randen til konkurs, grundet markedets innovative must (Lunde, 2012) (Robertson, 2013).

1.2. Metode

Opgaven indledes med en redegørelse for begrebet åben innovation. Her bliver der primært gjort brug af faglige begreber fra henholdsvis grundbogen i innovation, samt en bog som omhandler beskrivelse og anvendelsen af åben innovation. Der bliver også benyttet en enkelt model fra innovationsgrundbogen, som beskriver åben innovation i forhold til en tragt-model.

Til den korte beskrivelse af LEGOs produktportefølje bliver begreber fra kapitel 4 i afsætningsgrundbogen bind 1 benyttet. Dernæst bliver der i analysen på LEGO Ideas, som innovationsredskab, udvalgt to relevante modeller, som begge inddrager den åbne innovation, hvilket LEGO Ideas er bygget op omkring. Disse modeller er henholdsvis Pentathlon-modellen og Innovationpull-modellen. Modellerne er begge taget ud fra innovationsgrundbogen. Derudover bliver der analyseret på LEGO Ideas' påvirkning af begrebet diffusion.

Der er benyttes derudover af kapitel 14 i afsætningsgrundbogen bind 2 til, at diskutere muligheder og begrænsninger ved anvendelsen af LEGO Ideas til udviklingen af LEGOs produktkvalitet. Her kigges der på de tre kvalitetsdimensioner. Til sidst bliver der ren kildekritisk benyttet relevante kilder fra troværdige tidsskrifter og forlag. Artiklerne har alle relevans og kan benyttes, grundet at ingen er fra over to år tilbage. Bøgerne findes troværdige, da de er resultaterne af mange års undersøgelser. Bogen om den åbne innovation er fra Børsens Forlag, hvilket i sig selv er troværdigt. Derud-over vides det begge bøger om LEGO, begge krævede bekræftelse af LEGO selv, før udgivelse.

1.3. Afgrænsning

I henhold til problemformuleringens beskrivelse af produktporteføljen forekommes en afgrænsning. I opgaven vil der blive afgrænset til LEGOs ene produktlinje, bestående af byggeklodser. Dette er valgt ud fra resten af opgavens relevans i forhold til klodsens medvirken. Derudover vil ordet ”eksterne kilder” nævnes op til flere gange. Der vil forekomme en kort beskrivelse af begrebet, men der bliver afgrænset til at de eksterne kilder er for-brugerne. Dette er valgt ud fra, at det primært er forbrugerne, som benytter sig af LEGO Ideas, og altså derfor har mest relevans... Køb adgang for at læse mere

SOP om Lego og åben innovation i Afsætning A og Innovation B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.