SRP: Kvinderettigheder og Jane Austens Pride and Prejudice

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 10
  • 22
  • 6833
  • PDF

SRP: Kvinderettigheder og Jane Austens Pride and Prejudice

Her finder du et Studieretningsprojekt (SRP), der handler om kvinderettigheder med udgangspunkt i Jane Austens “Pride and Prejudice”.
 Opgaven er skrevet i Historie og Engelsk A.

Opgaveformulering

- Der ønskes en redegørelse for centrale socialhistoriske træk i det engelske samfund ca. 1760-1820. Ved socialhistorisk forstås eksempelvis kønsrollemønstre, samfundets sociale lagdeling samt herskende sociale normer og værdier.
- Derudover ønskes der en analyse og fortolkning af Jane Austens roman “Pride and Prejudice” med særlig fokus på kvindens rolle i det engelske familiemønster.
- Til slut ønskes en vurdering af, hvorfor Jane Austen fortsat er så populær i vores tid, idet du bl.a. inddrager vedlagte artikel, “200 years on, why Jane Austen's lovers find new reason for their passion”.

Lærers kommentar

- Fint abstract, men præcise konklusioner mangler.
- Fint dokumentationsniveau og god bredde i noteapparatet
- Formalia er i det store hele i orden.
- Fin indledning
- Redegørelsen kommer godt omkring kønsrollemønstre og den sociale lagdeling, men mangler måske noget om de herskende sociale normer og værdier.
- Analysen:
- Fin tekstnærhed.
- Tydelige karakteristikker
- s. 11-13: Forbinder fint temaet om sociale normer med Elizabeth.
- God og relevant inddragelse af Mary Wollstonecraft
- Fine intertekstuelle referencer (sikrer en god rød tråd i opgaven)
VURDERINGEN:
- Lidt tynd kobling mellem Pride and Prejudice og det senmoderne samfund.
- Kun pride and prejudice behandles/vurderes, ikke Austens samlede forfatterskab.
- God konklusion
- Godt sprog

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegørelse af centrale socialhistoriske træk
- Kønsrollen
- Den sociale lagdeling
Analyse og fortolkning af “Pride and Prejudice”
- Præsentation af romanen
- Centrale personer
- Kønsrollen
Vurdering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Det engelske samfund har ikke altid set ud, som det gør i dag. Engang var det præget af store kønsforskelle og klasseinddeling. Men hvordan var kønsrollemønstret og den sociale lagdeling i det engelske samfund ca. 1760-1820? På hvilken måde fremstilles kvinderollen i Jane Austens roman “Pride and Prejudice”, og er denne fremstilling overhovedet troværdig? Dette er nogle af de spørgsmål, som følgende opgave vil besvare.
Først vil der redegøres for centrale socialhistoriske træk i det engelske samfund ca. 1760-1820 med specielt fokus på kvindernes rolle i det engelske samfund samt samfundets sociale lagdeling.
Derefter vil Jane Austens roman, “Pride and Prejudice” analyseres og fortolkes med særlig fokus på kvindernes rolle i det engelske familiemønstre med inddragelse af bl.a. uddrag fra Mary Wollstonecrafts bog “A Vindication of the Rights of Woman” for at belyse, hvorledes Jane Austens fremstilling af kvinderollen er troværdig ift. samtidens kvinde.
Slutteligt vil opgaven vurdere, hvorfor Jane Austen fortsat er så populær i det senmoderne samfund. Her vil artiklen “200 years on, why Jane Austen's lovers find new reason for their passion” bl.a. inddrages.

I det engelske samfund ca. år 1760-1820 var mandens opgave at tjene penge til husstanden, idet kvinden var hjemme og passede børnene samt huset. Kvinden var økonomisk underlagt sin mand, og det var næsten umuligt for hende at blive skilt fra ham: en mand kunne vælge at søge om skilsmisse, hvis hans kone havde været ham utro, hvorimod en kvinde skulle kunne bevise, at manden bl.a. havde voldtaget hende, begået incest, sodomi (f.eks homoseksualitet) eller bestialitet (sex med dyr). Derudover skulle hun, som manden, ligeledes kunne bevise utroskab. En kvinde havde altså på dette tidspunkt næsten ingen rettigheder, og ægteskabet indebar for hende overdragelse af sine ejendele: alt hvad en kvinde ejede, tjente og arvede, blev overdraget til manden, når de blev gift, og der var endda en udbredt norm om, at kvinden selv blev overdraget til manden forstået på den måde, at hendes krop og alt det, den kunne producere, blev opfattet som mandens ejendel - dette inkluderer blandt andet sex, når han ønskede det, samt at give ægtemanden børn, hvilket ikke stod til diskussion, men det var pålagt kvinden fra starten af ægteskabet... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kvinderettigheder og Jane Austens Pride and Prejudice

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.