SRP: Kvinden i det victorianske samfund og det moderne gennembrud

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Engelsk A)
  • 10
  • 24
  • 8039
  • PDF

SRP: Kvinden i det victorianske samfund og det moderne gennembrud

Dette Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Dansk A og Engelsk A handler om synet på kvinden i det victorianske England og i Danmark omkring det moderne gennembrud. Opgaven indeholder analyser af romanerne Jane Eyre (1847) og Lucie (1888).

Opgaveformulering

Redegør kort for centrale kendetegn ved kvindens rolle i Storbritannien og i Danmark i 1800-tallet, og hvordan dette afspejles i litteraturen. I den forbindelse bedes du inddrage Sandra Gilbert og Susan Gubars teori om ”The Madwoman in the Attic”.

Med udgangspunkt i selvvalgte kapitler ønskes en litterær analyse og fortolkning af de to romaner Jane Eyre (1847) af Charlotte Brontë og Lucie (1888) af Amalie Skram med fokus på kvindesynet herunder en sammenligning af de to hovedpersoner.

Diskuter i hvor høj grad teorien om ”The Madwoman in the Attic” kan anvendes på de to romaner samt vurder, på baggrund af ovenstående analyse og fortolkning, ligheder og forskelle mellem fremstillingen af kvinder i britisk og nordisk litteratur.

Studienets kommentar

SRP med spændende analyser af "Jane Eyre" og "Lucie" samt en sammenligning af kvindebillederne i de to romaner.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
1800-tallets kvinde i Storbritannien og Danmark
- Danmark
- Storbritannien
- The Madwoman in the Attic
Analyse af Jane Eyre og Lucie
- Jane Eyre
- - Fortællerteknik
- - Personkarakteristik
- - Kvindesyn
- - Naturelementer
- - Delkonklusion
- Lucie
- - Fortællerteknik
- - Personkarakteristik
- - Kvindesyn: borgerskabets kvinde vs. proletarkvinden
- - Sædelighedsfejden
- - Delkonklusion
- De to hovedpersoner: Jane Eyre vs. Lucie
Diskussion
- The Madwoman in the Attic: engle og monstre
- Fremstilling af kvinden i britisk og nordisk litteratur
Konklusion
Litteratur- og Materialeliste

Uddrag

Kvindens rolle er en evigt omdiskuteret debat, der, især i 1800-tallet, har været det centrale om-drejningspunkt i litteraturen såvel som i samfundet. Hendes rejse mod ligestilling har gennem ti-derne været lang, og hun og sin undertrykkelse har optrådt som hovedtema i adskillelige romaner som talerør for oprørske, ofte kvindelige, forfattere med noget på hjertet.

Jeg vil i denne opgave kort redegøre for centrale kendetegn ved kvindens rolle i Storbritannien og i Danmark i 1800-tallet, og for hvordan dette afspejles i litteraturen. I den forbindelse vil jeg inddra-ge Sandra Gilbert og Susan Gubars teori om ”The Madwoman in the Attic”.

Jeg vil endvidere lave en litterær analyse og fortolkning af romanen Jane Eyre (1847) af Charlotte Brontë med udgangspunkt i kapitlerne 26-38 (s. 403-643) og af romanen Lucie (1888) af Amalie Skram med udgangspunkt i kapitlerne 1-21 (s. 1-183). Disse behandles med fokus på kvindesynet herunder en sammenligning af de to hovedpersoner... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kvinden i det victorianske samfund og det moderne gennembrud

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.