SRP: Kvantemekanik og dobbeltspalteeksperimentet

  • STX 3.g
  • SRP (Fysik A, Matematik A)
  • 12
  • 30
  • 7287
  • PDF

SRP: Kvantemekanik og dobbeltspalteeksperimentet

Som et eksempel på et Studieretningsprojekt i fagene Matematik A og Fysik A finder du her et SRP om kvantemekanik og dobbeltspalteeksperimentet.

Eleven har redegjort for komplekse tal og deres rolle i kvantemekanik, herunder hvordan den matematiske formulering af kvantemekanikken sikrer, at beregninger af måleresultater
altid giver reelle værdier.

Desuden beskæftiger opgaven sig med bølgefunktionen og dens fortolkning samt dobbeltspalteeksperimentet (“delayed choice”- og “quantum eraser”-variationer)

Som del af projektet er der lavet eksperimentelt arbejde, som du også kan finde inspiration til med opgaven her.

Opgaveformulering

Komplekse tal og deres rolle i kvantemekanik. Gør specielt rede for hvordan den
matematiske formulering af kvantemekanikken sikrer at beregninger af måleresultater
altid giver reelle værdier.
Bølgefunktionen og dens fortolkning.
Dobbeltspalteeksperimentet, herunder “delayed choice”- og “quantum eraser”-variationer,
samt en diskussion af fortolkninger.
Eksperimentelt arbejde som undersøger omtalte kvantefænomener.

Studienets kommentar

Ikke uden sproglige/grammatiske fejl, men opgaven lever fint op til formalia og fremstår gennemarbejdet.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Fra klassisk mekanik til kvantemekanik 5
Komplekse tal 7
Egenskaber 7
Partiel differentiation 9
Regneregler 9
Grafen for flere variabler 10
Bølgefunktionen og dens fortolkning 11
Schrödingers ligning 13
Den tidsuafhængige Schrödingerligning 13
Bevis: Hermitiske operatorer har altid reelle egenværdier 15
Den tidsafhængige Schrödingerligning 16
Bevis: Normalisering af den tidsafhængige schrödingerligning 17
Fænomen: Dobbeltspalteeksperimentet 19
Delayed choice-variationen 21
Forsøg: Dobbeltspalteeksperiment for lys 24
Formål 24
Teori 24
Apparatur 25
Fremgangsmåde 25
Data 25
Databehandling 25
Diskussion 26
Konklusion på eksperimentet 27
Konklusion 27

Uddrag

Indledning
I 1900-tallet blev en af grundstenene i kvantemekanikken lagt af Max Planck, hvor han
foreslog, at elektromagnetisk stråling er kvantiseret. Senere sagde de Broglie, at alle partikler kan beskrives som bølger - den såkaldte partikel-bølge dualitet - og så kom Schrödingers ligning. Alt dette har lagt grund for kvantemekanikken, som i dag er blevet videreudviklet til en fuldkommen teori.
Kvantemekanikken er en teori, som mange folk ikke forstår til fulde, da den er en smule
avanceret ift. den klassiske fysik, som man lærer i gymnasiet. Den er dog en vigtig teori, som beskriver fænomener, som den klassiske fysik ikke er tilstrækkelig til at beskrive. Hvis man begynder at tænke på verdenen med et kvantemekanisk syn, vil man få ondt i hovedet.
Dette er fordi, den kvantemekaniske formalisme skal ses som et matematisk hjælpeværktøj til at forstå verdenen og ikke som en afbildning af verdenen.
Jeg vil starte denne opgave med at beskrive overgangen fra klassisk mekanik til den
moderne kvantemekanik. Derefter vil noget af matematikken, der bliver brugt i
kvantemekanik - komplekse tal og partielle afledede - blive beskrevet. Jeg vil derefter
bevæge mig over i fortolkningen af partikler som bølger ved at kigge på hvordan man
definerer en bølgefunktion, der kan regnes på, og hvad der kræves af bølgefunktionen for, vi kan bruge den. Yderligere vil det blive vist hvordan man giver bølgefunktioner mere mening ift. virkeligheden ved at kigge på Schrödingers ligninger (hhv. den tidsuafhængige og tidsafhængige). Det vil undersøges, om disse bibeholder normaliseringen af bølgefunktion - som er et krav, vi stiller til bølgefunktionerne for at kunne regne på dem - og det vil også blive undersøgt, om en løsning til Schrödingers ligning altid er reel.
Tid sidst beskrives dobbeltspalteforsøget, også med variationen ”Delayed Choice Quantum Eraser”, og et forsøg, der efterligner dette eksperiment i sin enkelhed, vil blive udført.
Disse ting vil blive beskrevet ud fra fagene: Matematik A og Fysik A, hvor matematik
fungerer som et redskab til at beskrive fysikken.

Fra klassisk mekanik til kvantemekanik
Den klassiske mekanik - også kaldt Newtons mekanik, idet han lagde grundlaget for den - er en teori mange kender, og som mange betragter som en fuldkommen og præcis teori.
Sammen med Maxwells ligninger for elektromagnetismen, ved vi, fra den klassiske mekanik, at bølger er vibrationer, der kan vekselvirke med hinanden (interfererer). Dette kan f.eks. være lys eller lyd. Vi ved også, at partikler er lokaliserbare størrelser, hvis fremtidige position kan beregnes ud fra deres bevægelsesmængde. Der hersker determinisme i teorien, alt har ét bestemt ... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kvantemekanik og dobbeltspalteeksperimentet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.