SOP: Kultur og logistik i Ryanair

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 12
  • 26
  • 8157
  • PDF

SOP: Kultur og logistik i Ryanair

Dette SOP handler om kultur og logistik hos flyselskabet Ryanair. Opgaven er skrevet i Engelsk A og Virksomhedsøkonomi A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning
1.1 Opgaveformulering
1.2 Metode- og teorivalg
1.3 Afgrænsning
2. Virksomhedsbeskrivelse samt redegørelse for konceptet
2.1 Vækststrategi
2.2 Idégrundlag
2.3 Koncept
3. Analyse af Ryanairs logistik
3.1 Lean
3.2 Delkonklusion
4. Analyse af virksomhedskulturens betydning for logistikken
4.1 Hofstedes fem kulturdimensioner
4.2 Edward T. Halls kulturfaktorer
4.3 Samlet analyse af virksomhedskulturens betydning for logistikken
4.4 Delkonklusion
5. Vurdering af behov for ændringer i logistikken
5.1 Ryanairs behov for ændringer i logistikken
6. Konklusion
7. Kildeliste
8. Ordoptælling

Uddrag

Ryanair er i en branche, som har oplevet en stor omvæltning over de seneste årtier. Lavprisselskaber som Ryanair er begyndt at dominere på et marked, hvor kunden efterspørger billige flybilletter. Så hvordan driver Ryanair virksomhed, og hvad går deres egentlige koncept ud på? Ryanair skiller sig ud fra de øvrige flyselskaber, og er derfor interessant at undersøge.

Denne virksomhed og dette koncept vil jeg i de følgende afsnit, redegøre for. Men hvilke effektiviseringer har de formået at lave i forhold til deres logistik, som har ført dem til toppen af flybranchen, og hvilken betydning har virksomhedskulturen for logistikken?

Disse spørgsmål vil i de følgende afsnit, blive analyseret, hvor jeg gennem fagenes metoder vil komme frem til en konklusion. Til sidst vil jeg vurdere, hvorvidt der ligger et behov for eventuelle ændringer i deres logistik. Dette er interessant, da Ryanair over de seneste år har fået et dårligt ry som følge af deres effektive logistik... Køb adgang for at læse mere

SOP: Kultur og logistik i Ryanair

[1]
Bedømmelser
  • 15-03-2016
    Opgaven giver nogle gode redskaber til logistik analyse, som kan bruges på alle firmaer.

Materialer relateret til SOP: Kultur og logistik i Ryanair.