SRP om Kropsidealets udvikling

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Engelsk A)
  • 10
  • 29
  • 8838
  • PDF

SRP om Kropsidealets udvikling

Studieretningsprojekt i Idræt B og Engelsk A om kropsidealer.

Opgaveformulering

"Hvordan og hvorfor har krops idealet i det moderne og senmoderne samfund ændret sig og hvad betyder ændringerne for individ, kultur og samfund?"

Med udgangspunkt heri er der i opgaven en analyse af Arnold Schwarzeneggers tale og interview: "6 rules to succes" og " American dream - lost and found" samt en analyse af dokumentarfilmen: "Fat and Back" af Davin Sgargetta.

Lærers kommentar

Super fin opgave med gode teoretiske begrundelser og henvisninger. Lidt kort konklusion samt mindre misforståelse af meningen med "American dreams lost and found"

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Kropsidealer 3
Den amerikanske drøm 4
Musklernes opbygning 5
Styrketræning 6
Analyse af Arnold Schwarzeneggers interview 7
Den retoriske pentagon 7
Emne. 8
Kort resume 8
Omstændigheder/situation 9
Forfatter/afsender 10
Læse/modtager 10
Sprogbrug 10
Komposition 11
Intention 11
Delkonklusion 12
Analyse af talen “Six rules to success” 12
Kort resume 12
Emne 12
Omstændigheder/situation 13
Forfatter/afsender 13
Læser/modtager 13
Sprogbrug 14
Komposition 14
Intention 15
Delkonklusion 16
Analyse af filmen ”Fat and back” 16
Kort resume 16
Dokumentarfilmsanalyse 17
Intention 18
Delkonklusion 18
Diskussion og sammenligning af ”Fat and back” og Arnold Schwarzenegger 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bilagssamling 24

Uddrag

Indledning

Kropsidealer har gennem historien altid spillet en kulturel rolle i samfundet. Kendetegnene for de forskellige kropsidealer gennem tiden er, at de har afspejlet den tidsalder og det samfund, de optræder i. Da det senmoderne samfund fremstår meget refleksivt, har kropsidealer ikke længere kun en kulturel betydning for hver enkelt individs opfattelse af sig selv, men også måden man opfatter andre på. Som følge af det senmoderne samfund er der opstået en ”du har ansvaret for dine egne handlinger”-mentalitet, og med denne er der opstået en kulturel retning, som lyder: ”du kan hvad du vil”, bedst kendt fra fænomenet ”den amerikanske drøm”.
Med denne udvikling af det senmoderne samfund, er der opstået en gråzone for de individer, som ikke formår at beherske eller finde balancen i forhold til at have ansvaret for sit eget liv, og af ”du kan hvad du vil”-mentaliteten. Derimod har nogle individer formået netop at tilpasse sig samfundsudviklingen, og dermed skabe sig et stærkt livsprojekt. Det er med udgangspunkt i kropsidealets betydning i det senmoderne samfund, at jeg via redegørelser, analyser og diskussion, vil belyse den grå zone, som opstår i skyggen af dem, der tager fuldt udbytte af det senmoderne samfunds vilkår.

Kropsidealer

Et kropsideal er det syn mennesket har på kroppen, set ud fra tiden og det samfund, det optræder i.
Gennem tiden har der været mange forskellige definitioner på det perfekte kropsideal, men en ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kropsidealets udvikling

[1]
Bedømmelser
  • 29-06-2016
    Idrætsdelen fik ros, dog skal der måske være en mere dybdegående analyse af filmen for at få noget mere engelskfagligt ind over