SRP: Kristendom og dødsstraf i USA | Analyse af "The Green Mile" af Stephen King

 • STX 3.g
 • SRP (Religion B, Engelsk A)
 • 12
 • 29
 • 8783
 • PDF

SRP: Kristendom og dødsstraf i USA | Analyse af "The Green Mile" af Stephen King

I dette Studieretningsprojekt har eleven valgt at fokusere på dødsstrafproblematikken med særligt fokus i et kristent standpunkt, hvilket er gjort ved at arbejde tværfagligt i fagene Engelsk A og Religion B.

Indledningsvis redegøres i opgaven for dødsstraf generelt, hvorefter dødsstraf i 1930'erne sammenlignes med dødsstraf i dag. Ydermere findes i projektet en analyse og fortolkning af Romanen The Green Mile af Stephen King fra 1996 ved brug af den nykritiske analysemetode med et særligt fokus på kristne symboler samt John Coffey som Jesusskikkelse.

Desuden udarbejdes en analyse af Anden Mosebog kapitel 21, Romerbrevet kapitel 12 og 13 og Johannesevangeliet kapitel 8 med den religionskritiske analysemetode.

Opgaveformulering

Hvordan tematiseres dødsstraf i Stephen Kings roman The Green Mile?
Dette spørgsmål skal besvares med udgangspunkt i en kort redegørelse for udbredelsen af døds-straf i USA fra 1930 til nu. Derefter skal du analysere og fortolke Stephen King; The Green Mile (1996) med særligt fokus på kristen symbolik. Du skal ydermere sammenligne romanens fremstil-ling af John Coffey med evangeliernes forståelse af Jesusskikkelse og inddrage analyser af udvalg-te tekststeder fra det Nye Testamente. Endeligt skal du vurdere romanens budskab mht. til døds-straf samt diskutere, hvorvidt dødsstraf er forenelig med en kristen grundholdning.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse 1
Analyse og fortolkning af The Green Mile (1996) 4
Plot 4
Persongalleri 5
Karakteristik af John Coffey 5
Karakteristik af Paul Edgecomb 7
Karakteristik af Mr. Jingles 8
Perspektivering til Jesu gerninger og lidelseshistorie 9
Konklusioner 10
Analyser af bibeluddrag 11
Anden Mosebog kapitel 21 11
Romerbrevet kapitel 13 12
Romerbrevet kapitel 12 14
Johannesevangeliet kapitel 8 14
Romanens fremstilling af dødsstrafproblematik 15
Er dødsstraf forenelig med en kristen grundholdning? 17
Konklusion 19
Litteraturliste 21
Artikler: 21
Bøger med én forfatter: 21
Bøger med mere end én forfatter: 21
Hjemmesider: 21
Bilag 1 25
Bilag 2 25
Bilag 3 26
Bilag 4 27
Bilag 5 27
Bilag 6 27

Uddrag

Indledning

Tilbage fra de tidligste skrifter har vi mennesker kendt til dødsstraf. Gennem tiden har mange lande afskaffet straffen, men straffen er dog bibeholdt i USA, og har længe været et omdiskuteret emne. Flere og flere stater afskaffer dødsstraf, og en lang række etiske spørgsmålstegn rejses mens race-problematikken raser i flere stater, hvilket afspejles i henrettelsesstatistikkerne. Jeg har i mit studie-retningsprojekt valgt at fokusere på dødsstrafproblematikken med særligt fokus i et kristent stand-punkt, hvilket jeg har gjort ved at arbejde tværfagligt i fagene engelsk A og religion B.
Indledningsvis vil jeg redegøre for dødsstraf generelt, hvorefter jeg vil sammenligne dødsstraf i 1930'erne med dødsstraf i dag. Ydermere vil jeg analysere og fortolke The Green Mile fra 1996 ved brug af den nykritiske analysemetode med et særligt fokus på kristne symboler samt John Coffey som Jesusskikkelse. Jeg vil udarbejde en analyse af Anden Mosebog kapitel 21, Romerbrevet kapitel 12 og 13 og Johannesevangeliet kapitel 8 med den religionskritiske analysemetode.

Men er kristendommen forenelig med dødsstraf? Det spørgsmål lægger analysen af fire bibelske tekststykker op til diskussion omkring. Herunder vil jeg inddrage vigtige faktorer fra det senmoder-ne samfund, som har mulighed for at påvirke kristendommen samt den kristne holdning til dødsstraf. Jeg vurderer, hvorvidt Stephen King i sin roman kritiserer eller sympatiserer med dødsstraf, og konkluderer dermed, hvordan dødsstraf tematiseres i The Green Mile... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kristendom og dødsstraf i USA | Analyse af "The Green Mile" af Stephen King

[2]
Bedømmelser
 • 21-12-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  Opgaven biddrager med fin inspiration, men er meget rodet opbygget. Den stemmer på mange måder ikke overens med formålet af en SRP, hvorfor jeg umuligt tror på, at besvarelsen har opnået et 12-tal.
 • 29-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Jaaa, super god analyse med masser af god inspiration!

Materialer relateret til SRP: Kristendom og dødsstraf i USA | Analyse af "The Green Mile" af Stephen King.