SRP om kønsroller og ligestilling fra 1950'erne til i dag

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 28
  • 7498
  • PDF

SRP om kønsroller og ligestilling fra 1950'erne til i dag

Dette er et Studieretningsprojekt (SRP), som handler om ligestilling og kønsroller fra 1950'erne og frem til i dag. Fokus for opgaven er, hvordan ligestillingen har ændret sig og hvordan situationen og diskussionen om ligestilling ser ud i dag. I opgaven analyseres de to tekster "Kvinders stilling i erhvervslivet 1965-1974" fra Kvindekommissionen samt artiklen "Det kvindelige nulpunkt" fra tidsskriftet MAK.

Opgaveformulering

- Redegør for ændringer i familieformerne siden 1950'erne med brug af sociologiske begreber og teorier
- Analyser hvilke samfundsændringer i 1960'erne rødstrømpebevægelsen er et resultat af med inddragelse af en kildekritisk analyse af teksterne "Kvinders stilling i erhvervslivet 1965-1975" og "Det kvindelige nulpunkt"
- Diskuter hvor der diskuteres ligestilling i nutidens samfund

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Familieformerne siden 1950'erne
1.1 moderne samfund4
1.2 senmoderne samfund5
1.3 delkonklusion6

2. Samfundsændringer i 1960'erne der kan forklare fremkomsten af rødstrømpebevægelsen
2.1 Samfundsændringer i 1960'erne
2.2 Banet vej for rødstrømperne
2.3 Kvindekommissionen
2.4 Hvorfor rødstrømperne?
2.5 Det kvindelige nulpunkt
2.4 Delkonklusion


3. Samfundsforhold der kan forklare, at diskussionen om ligestilling mellem mænd og kvinder stadig diskuteres i nutidens Danmark
3.1 Løn
3.2 Øremærket barsel
3.3 Bestemte roller i familien
3.4 Kønsneutrale institutioner
3.5 Love for ligestilling
3.6 Delkonklusion

Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Når man taler om Danmark, beskrives det ofte som et demokratisk land med lige muligheder for hele befolkningen. Med en 5. plads ud af 142 lande i forhold til den samlet lighed i landet, virker Danmark udadtil som et ligestillet land . Ses der tilbage i Danmarks historie, er der sket mange ændringer omhandlende mænd og kvinders rolle i både familien og samfundet. Med en samfundsændring fra det moderne til det senmoderne samfund i takt med højkonjunkturen blev samfundsstrukturen forandret. Med samfundsændringer i 1960'erne opstod rødstrømpebevægelsen, som så dagens lys i 1970'erne og siden da, har der været større fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder i det danske samfund. Der er både sket politiske forandringer, men i den grad ses der også sociale forandringer. Så hvorfor er det, at der i nutidens Danmark stadig diskuteres ligestilling mellem mænd og kvinder? Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor der er foretaget en historisk gennemgang af ændringer i familieformerne fra 1950'erne, og de samfundsændringer som bidrager til en forståelse af den diskussion, som ses i det danske samfund i dag.
I det følgende, med fagene samfundsfag A og historie A, vil der blive gjort rede for ændringerne i familieformerne siden 1950'erne med brug af sociologiske begreber og teorier. Herefter vil der blive fokuseret på en analyse af, hvilke samfundsændringer der var i 1960'erne, som rødstrømpebevægelsen har været resultat af. Denne analyse vil blive understøttet af kildekritisk analyse af to historiske kilder, som belyser baggrunden for oprettelsen af rødstrømpebevægelsen. Med en forståelse fra henholdsvis redegørelsen og analysen, vil dette lede frem til en diskussion om, hvorfor der diskuteres ligestilling i nutidens samfund.

1. Familieformerne siden 1950'erne
Familieformerne har ændret sig væsentligt siden 1950'erne. I takt med at samfundet har ændret sig, har familieformerne fulgt med. Ændringen til et industrisamfund medførte, at familieformen i 1900-tallet primært var en kernefamilie, som bestod af en mor, far og børn. Der blev lagt nogle faste kønsroller i familien, som bestod af, at manden tjente til forsørgelse af familien, hvor kvindens job var at sørge for det huslige og børnene. I det senmoderne samfund har dette ændret sig. Her er mennesket præget af aftraditionalisering og øget refleksivitet, hvilket har medført, at de faste kønsroller er ændret.

1.1 Det moderne samfund
Centralt for det moderne samfund er industrialiseringsprocessen, hvor der skete en stor forandring på alle samfundsområder. Det moderne samfund begyndte ca. i 1850 efter det traditionelle samfunds ende. Her gik man stille og rolig til ikke at være bundet af faste normer og værdier, som man var i det traditionelle samfund. Det moderne samfund blev ... Køb adgang for at læse mere

SRP om kønsroller og ligestilling fra 1950'erne til i dag

[1]
Bedømmelser
  • 12-04-2021
    Givet af 3.g'er på STX