SRP om klimadebatten og de globale klimamodeller

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 32
  • 8551
  • PDF

SRP om klimadebatten og de globale klimamodeller

Dette er et Studieretningsprojekt (SRP) i fagene Naturgeografi B og Samfundsfag A. Opgaven indeholder en behandling af den aktuelle klimapolitik i forbindelse med COP20 i Peru.

Opgaveformulering
1. Redegør for, hvilke principper de globale klimamodeller bygger på.
2. Undersøger, hvilke interesser de tre vigtigste aktører; USA, Kina og EU har i den globale klimadebat.
3. Diskuterer, med udgangspunkt i det fælles amerikansk–kinesiske klimaudspil, hvorvidt der er grund til optimisme frem mod COP21 i Paris.

Lærers kommentar

Opgaven har fungeret rigtig godt som helhed, og elegant behandlet når man tager aktualiteten og den frie problemformulering i betragtning. Censoren (i naturgeografi) har været excentrisk over opgaven opsætning og naturlige forløb, samt behandlingen og integreringen af naturgeografi i en ellers samfundsfagspræget opgave.

Elevens kommentar

Det ville klæde opgaven med flere samfundsfaglige begreber i diskussionen. Lobbyisme afsnittet er overflødigt og ikke godt. I redegørelsen kunne det gøres mere klart, at scenarierne i IPCCs rapport kommer af de matematiske beregninger som en klimamodel er.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Principper for de globale klimamodeller 5
De Globale Klimamodeller 5
Delkonklusion 8
Hvilke interesser har de tre største aktører i den globale klimadebat? 9
Metode 9
Indledning 9
De aktuelle politiske omstændigheder og COP-møderne 9
Generelle økonomiske omstændigheder 10
EU's interesser 10
Situationen nu 10
Geografiske Konsekvenser 11
Økonomiske Interesser 12
COP20 i EU's øjne 13
Kinas interesser 13
Situationen nu 13
Geografiske konsekvenser 14
Nationale interesser 14
Økonomiske interesser 15
USA's interesser 16
Situationen nu 16
Økonomiske interesser 16
Deltagelse i COP20 17
Geografiske konsekvenser 18
Komparativ analyse 18
Delkonklusion 20
Er der grund til optimisme efter klimaaftalen mellem Kina og USA? 21
Metode 21
Diskussion 21
Den fælles klimaaftale mellem USA og Kina 21
Er der grund til optimisme? 21
Delkonklusion 25
Konklusion 25
Kildeliste 27
Bøger 27
Netavisartikler 27
Artikler på nettet 28
Youtube 29
Bilag 29
Bilag 1 29
Bilag 2 30
Bilag 3 30
Bilag 4 31
Bilag 6 33
Bilag 7 33
Bilag 8 34
Bilag 9 34
Bilag 10 35

Uddrag

Indledning
Et par gange om året hører man i nyhederne om COP-klimatopmøder, der ikke bliver til noget, samt advarsler fra adskillige eksperter, der gentager sig selv og siger noget i retningen af, at vi kommer tættere og tættere på en katastrofe, der er mulig at undgå. Det sidste stykke tid er advarslerne dog blevet mere alvorlige varslinger om, at der skal ske noget nu, hvis der i det mindste skal være håb om at mindske skaden.

Fortsætter vi med denne hastighed, har vi, ved udgangen af år 2017, opbrugt alt den CO2 i to graders scenariet, og har retning mod 6 graders temperaturstigning78. Klimakrisen er altså blevet alvor, og det lægger FN's klimapanel, IPCC, ikke skjul på i deres nye klimarapport, der fortæller, at der skal handles, hvis vi skal nå målet på maksimalt to graders temperaturstigning, der blev fastsat ved COP15 i København.

Stilstanden ved klimamøderne skyldes mangel på initiativtagen fra de store aktører USA, Kina og EU grundet nationale interesser. Det er på trods af, at temperaturstigningen medfører ændrede nedbørsmønstre, hvilket medfører mere frekvente tørker nogle steder og voldsommere regnvejr andre steder alt imens vandstanden stiger. Samlet set kommer det til at forårsage alvorlige konsekvenser for alle fattige lande såvel som de rigere lande.
Derfor har jeg, i lyset af den fælles amerikansk-kinesiske klimaaftale og under hovedemnet klimapolitik, undersøgt den aktuelle klimadebat for at finde ud af, om verden er klar til at tage klimakrisen alvorligt.

Med IPCC's nyeste klimarapport som grundlag og viden fra naturgeografifaget, vil jeg ved hjælp af modellerne udlede konsekvenser for USA, Kina samt EU. Det har til formål at danne en forståelse for, hvilke interesser der kan siges at ligge bag de politiske beslutninger og endnu vigtigere de beslutninger, der ikke bliver taget. Undersøgelsen vil lægge grundlaget for at diskutere, om der er grund til optimisme, når der i takt med den amerikansk-kinesiske aftale i november tilsyneladende er tegn på fremgang på den internationale politiske bane... Køb adgang for at læse mere

SRP om klimadebatten og de globale klimamodeller

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.