SOP om Kinas økonomi i Kinesisk A og International Økonomi A

  • HHX 3. år
  • SRP (Kinesisk A, International Økonomi A, SOP)
  • 10
  • 30
  • 6292
  • PDF

SOP om Kinas økonomi i Kinesisk A og International Økonomi A

SOP i Kinesisk A og International Økonomi A om Kinas økonomi med fokus på de økonomiske reformer i kina i 1978/1979.

Opgaveformulering

- Der ønskes en redegørelse af de økonomiske reformer i Kina i 1978/1979 samt baggrunden herfor.

- Analyser hvilke fordele og ulemper de økonomiske reformer har haft for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Kina.

- Vurder hvilke økonomiske udfordringer Kina står overfor i fremtiden, og overvej kort mulige løsninger for fremtidig vækst i Kina.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 抽象 4
2. Indledning / 序言 5
3. Problemformulering 问题的界定 5
4. Metodebrug og opbygning 6
5. Kinas reformer 中国的改革. 6
5.1 Mao´s Kina - inden reformerne 毛泽东中国 . 6
5.2 Fra planøkonomi til markedsøkonomi 从计划经济到市场经济 7
6. Reformerne omkring 1978-79 - 1978-79前后的改革 7
6.1 Ansvarligheds Systemet.责任体系 7
6.2 Landbrugsreformer 农业改革 8
6.3 SEZ - Reformerne som startede de økonomiske frizoner 经济特区 8
6.4 Starten på “den åbne dørs” politik . 9
6.5 Reformering af det sociale velfærdssystem 9
6.6 Reformering af den sociale infrastruktur & uddannelsessystem 9
6.7 Valuta 货币 10
6.8 Liberalisering af handel 贸易自由化 . 11
6.9 Privat ejendomsret 11
7. Reformernes positive effekt - fordelene ved reformerne. 优势、好处 12
7.1 Reformernes indvirkning på landbruget 12
7.2 Den åbnes dør politik 13
7.3 SEZ - Special economic zones 经济特区 . 14
7.4 Udenlandske investeringer /外国投资 15
7.5 Udviklingen i kinesernes løn / 工资发展 17
7.6 Inflation 通货膨胀 . .17
7.7 De frie markedskræfter - WTO 18
8. Reformernes negative effekt - ulemperne ved reformerne 缺点、短处 19
8.1 Miljøproblemer 环境问题 18
8.2 Sociale konsekvenser 社会影响 20
8.3 Befolkningstæthed 城市人口密度 20
8.4 Kopivarer 假冒产品 21
8.5 Korruption 腐败 21
8.6 Strukturelle problemer 结构问题 21
8.7 Fokus på Østkina 22
9. Kinas fremtid - økonomiske udfordringer. . . 22
10. Økonomiske udfordringer - mulige løsninger for fremtidig vækst i Kina 24
11. Konklusion 总结 26
12. Bilag 27
13. Litteraturliste 29

Uddrag

2. Indledning / 序言
Kinas økonomi har siden magtskiftet i 1978 styret mod en socialistisk markedsøkonomi, hvor utallige nye reformer har haft til formål at fremme væksten og åbne økonomien over for udlandet. Reformer inden for landbrug, industrien, privatiseringer samt beslutningen om at den finansielle sektor skulle fungere på markedsvilkår har været en stor bidragsyder til, at Kina har kunnet prale med en gennemsnitlig vækst på deres BNP på omkring 10% fra 1990 og frem til 2014. Udlandet har fået øjene op over for Kina og de enorme store udenlandske investeringer og etableringer af de mange udenlandske virksomheder har skabt et stort marked med en gigantisk eksport til verdens- markedet og en placering som Verdens største økonomi.
I denne rapport vil jeg redegøre for de økonomiske reformer i Kina i 1978/1979 og analysere hvilke fordele og ulemper reformerne har haft for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling. Samtidig vil jeg vurdere hvilke økonomiske udfordringer Kina står overfor i fremtiden, og kort overveje mulige løsninger for den fremtidig vækst i Kina.

4. Metodebrug og opbygning
I denne rapport har jeg valgt at benytte Blooms taksonomiske niveauer – Redegørelse, Analyse og Diskussion for at sikre en kompleksitet i opbygningen af rapporten.
De indsamlede empiriske data er analyseret efter International økonomi´s fire metoder:
* Kvantitative metode - Hard data, statistikker, tabeller, diagrammer.
* Kvalitativ metode – Bløde data som interviews med personers meninger og holdninger.
* Komparativ metode – Sammenligne forskellige forhold og påvise ligheder og forskelle.
* Kildekritisk metode – Forholde sig kildekritisk dvs. sorterer og udvælge det relevante og troværdige materiale.
Rapporten indledes med en indledning efterfulgt af redegørelse, analyse, vurdering og afsluttes med en konklusion.
I rapporten er der brugt en kombination af teorier og empiri. Eksisterende teorier er brugt til besvarelse af problemformuleringen. Der er anvendt historiebøger, artikler, faglitteratur, lærebøger og statistikker til at udarbejde redegørelsen og analysen på baggrund af. Fodnoter er brugt ved citater og henvisninger til kilder for at uddybe det skrevne.

5. Kinas reformer
5.1 Mao´s Kina - inden reformerne /毛泽东中国
Folkerepublikken Kina blev etableret 1. Oktober 1949 med Mao Zedong som leder.
Kina er det fjerdestørste land i verden og den mest folkerige nation i verden. Mao ledede Kina med en jernnæve under en kommunistisk ideologi som et klasseløst samfund med en meget lav levestandard, statsejede virksomheder og alt totalt topstyret, stærkt inspireret af Sovjetunionens ledelsesform. Kinas økonomi var en stærkt centralistisk styret planøkonomi karakteriseret ved statsejede virksomheder, statslig styret produktionen, handel og prisdannelsen i landet. Statslige finansieret investeringer og strengt kontrolleret og begrænset udenrigshandel. Alt sammen pro- gramsat i 5 årsplaner vedtaget som love. Kina var et lukket og isoleret land for omverdenen der satsede på selvforsyning. Men det skulle snart ændre sig. Men først et lille overblik over processen fra planøkonomi til markedsøkonomi.

5.2 Fra planøkonomi til markedsøkonomi / 从计划经济到市场经济
I 1976 døde Mao Zedong, og dermed var vejen banet for ændringer.
Få år efter Mao Zedongs død i 1976 kom Deng Xiaopeng(邓小平) til magten... Køb adgang for at læse mere

SOP om Kinas økonomi i Kinesisk A og International Økonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.