SOP om KiMs A/S og fremtidig vækst i Virksomhedsøkonomi B og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi B, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 32
  • 9798
  • PDF

SOP om KiMs A/S og fremtidig vækst i Virksomhedsøkonomi B og Afsætning A

Her finder du et SOP om KiMs skrevet i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi B. Projektet giver en karakteristik af KiMs som virksomhed. Hernæst foretages en intern og en ekstern analyse. Projektet afsluttes med en vurdering og en diskussion af fremtidig vækst. Analysen af KiMs som virksomhed og den efterfølgende analyse af de eksterne faktorer, som kan påvirke virksomheden, skal altså være med til at vurdere, hvordan KiMs skal kunne skabe vækst i fremtiden.

Opgaveformulering

- Karakteriser kort virksomheden Kims A/S.
- Lav en strategisk og økonomisk analyse af virksomheden samt interne og eksterne forhold i øvrigt.
- Med udgangspunkt i dine analyser bedes du vurdere Kims muligheder for fremtidig vækst, herunder valg af fremtidig strategi. Diskuter i denne forbindelse de økonomiske og markedsmæssige konsekvenser heraf.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning 1
- 1.1 Opgaveformulering 2
- 1.2 Metodevalg 2
- 1.3 Kildekritik 2
2. Virksomhedskarakteristik 3
3. Strategisk og økonomisk analyse 3
- 3.1 Interne forhold 3
- 3.1.1 Værdikæde 4
- 3.1.2 Kims A/S valg af generisk og vækststrategier 5
- 3.1.3 Regnskabsanalyse 6
- 3.2 Delkonklusion af interne forhold - SW 12
4. Eksterne forhold 13
- 4.1 Brancheanalyse 13
- 4.1.1 Konkurrenter 13
- 4.1.2 Nye indtrængere 14
- 4.1.3 Substituerende produkter 14
- 4.1.4 Kunder 14
- 4.1.5 Leverandører 14
- 4.2 Købsadfærden 15
- 4.3 Delkonklusion af eksterne forhold - OT 15
5. SWOT 16
6. Vurdering af kims A/S' muligheder for fremtidig vækst 16
- 6.1 TOWS 16
7. Valg af fremtidig strategi og konsekvenser 18
8. Konklusion 19
Kildefortegnelse 20
Bilag 23
- Bilag 1: Ledelsesberetningen 23
- Bilag 2: Brand shares in DK 24
- Bilag 3: Værdikæde 25
- Bilag 4: Market size in DK 25
- Bilag 5: Regnskab og nøgletalsberegninger 26
- Bilag 6: Porters generiske strategier 27
- Bilag 7: Ansoffs vækstmatrix, vækst ved intensivering 27
- Bilag 8: SWOT 28
- Bilag 9: Porters Five Forces model 28
- Bilag 10: Maslows behovspyramide 29
- Bilag 11: TOWS 29

Uddrag

1. Indledning
Denne opgave handler om den danske snackproducent Kims A/S, som i opgaven nævnes som Kims. Til at starte med foretages en karakteristik af Kims A/S, hvorefter der i analysen ses på interessante faktorer der påvirker Kims. Her ses der på den ændrende købsadfærd, hvor discountchips har nogle fordele i forhold til Kims. Derudover er Kims regnskab interessant at se på, hvor nøgletallene har været faldende og stigende de seneste år. Noget af det mest interessante her er den faldende og derefter kraftig stigende egenkapitalens forrentning. Samtidigt er soliditetsgraden utilfredsstillende, men positiv fra en anden synsvinkel. Derefter vurderes der ud fra den interne og eksterne analyse mulighederne for fremtidig vækst, hvor Kims har nogle relativ gode muligheder. Herefter vælges der en fremtidig strategi, som beskrives hvorledes den kan implementeres samt hvilke konsekvenser den kan medfører.

1.2. Metodevalg
Til udarbejdelse af opgaveformulering er der benyttet kvalitative og kvantitative metoder, hvilket har skabt basis for selve opgaven. Til løsning af det interne er der udarbejdet en værdikæde samt en analyse af generisk- og vækststrategier. Derudover er der lavet en regnskabsanalyse, hvilket er udarbejdet ud fra kvantitative datakilder, regnskabsrapporter, fra Skoda, NNE (Navne & Numre Erhverv), hvor den økonomiske udvikling de seneste 5 år er analyseret. Til analysen af det eksterne er der lavet en brancheanalyse, P5F, af snackbranchen i Danmark, hvor der er benyttet kvantitative datakilder fra Euromonitor samt foretages en analyse af købsadfærden. Sidstnævnte bygger på kvalitative metoder i form af artikler. Afslutningsvist er SWOT benyttet til at samle op på konklusionerne fra det interne og
eksterne, som skaber basis for TOWS, som benyttes til at kunne frembringe fremtidige strategiske tiltag. Ud fra dette er der valgt en fremtidig strategi, hvor markedsmæssige og økonomiske konsekvenser er diskuteret.

1.3. Kildekritik
De anvendte kilder er primært artikler fra nyhedsaviser, dog er der én artikel fra Ekstra Bladet, som er en ”sludderavis”. Kilden kan derfor virke utroværdig, og er dermed kun anvendt få gange. Derudover er der også anvendt en artikel fra en mindre troværdig kilde, som er Sparmere.dk. Kilden er en side som fortæller om forskellige konkurrencer og rabatter. Kilden er dog kun anvendt én gang, idet den er ukendt og kan fremstå utroværdig.

2. Virksomhedskarakteristik
Den danske virksomhed Kims A/S, som producerer og markedsfører chips og snacks af høj kvalitet, er markedsleder på det danske snack og chips marked, som de seneste år har oplevet vækst. Kims A/S har en markedsandel på 38,8%, hvor de nærmeste konkurrenter er Taffel og Lay's. Kims A/S er ejet af det norske selskab Orkla ASA og har ca. 197 ansatte. Kims A/S har siden 2012 haft en faldende omsætning, som i 2014 var på 617.931 t.kr. Selvom virksomheden har oplevet et fald på toplinjen, så har bundlinjen, som i 2014 var 88.961 t.kr. haft en lille vækst. Kims A/S operer på B-t-B markedet, men indirekte også på B-t-C markedet. Deres kernekompetence er markedsføring, som sammen med stordriftsfordele også er deres konkurrencemæssige fordel, som adskiller dem fra deres konkurrenter. Kims A/S idé er som de selv nævner: ”Vi dækker dit behov, når du er sulten for sjov”.

Kims A/S' mission er, at de igennem fortsat fokus på større og stærkere innovationer samt bredere distribution forventer en stigende omsætning. Kims A/S sælger primært til det danske marked, men også til nærliggende lande som Færøerne, Grønland, Tyskland, Island, derudover også Kreta, Rhodos og Grand Canaria... Køb adgang for at læse mere

SOP om KiMs A/S og fremtidig vækst i Virksomhedsøkonomi B og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om KiMs A/S og fremtidig vækst i Virksomhedsøkonomi B og Afsætning A.