SRP om kartofler og kartoffelpest i Biologi A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Biologi A)
  • 10
  • 25
  • 282
  • PDF

SRP om kartofler og kartoffelpest i Biologi A og Historie A

Studieretningsprojektet omhandler kartoflens historie og er skrevet i Biologi A og Historie A. I studieretningsprojektet indgår der to primære historiske kilder: "The cork Examiner - "Murder of Major Mahon", som er en artikel udgivet i det Irske nyhedsmedie 'The Cork Examiner' og "Lederartikel fra The Times 6.1.1847" som er udgivet i avisen 'The Times'. Artiklen "Danske forskere har kortlagt en af historiens værste dræbere" inddrages i den biologiske diskussion.

Opgaveformulering

Redegør for den irske emigrationsbølge i det 19. århundrede i forhold til kartoffelpest udbruddet.

Forklar, herunder, hvad kartoffelpest er for en sygdomsorganisme.

Beskriv hovedtræk i det irske ejerskabsforhold i landbruget i det 19. århundrede. Kom endvidere ind på kartoflens betydning som næringskilde for den fattige irske befolkning i samme periode.

Med udgangspunkt i ” The Cork Examiner- “Murder of Major Mahon” og ”Lederartikel fra The Times 6.1.1847” (vedlagt som bilag) samt selvvalgte kilder, ønskes en analyse af forskellige årsagsforklaringer til den irske emigrationsbølge i det 19. århundrede. Kom herunder ind på, hvorfor der eksisterer flere opfattelser af, hvad der skyldtes den irske emigrationsbølge i det 19. århundrede.

Diskuter, hvorvidt det var muligt at forhindre en katastrofe for den irske befolkning, hvis man havde kendt til den viden om skimmelsvampen som man har i dag. Inddrag artikel ”Danske forskere har kortlagt en af historiens værste dræbere” (vedlagt som bilag)

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 5
2. Kartoffelpesten 6
2.1. Den Irske emigrationsbølge 6
2.2. Sygdomsorganisme 8
2.3. Ejerskabsforhold 9
2.4. Næringskilder til den irske befolkning 11
3. Årsagsforklaringer til den irske emigrationsbølge 14
4.1 ”Famine” af Sinead O'Connor 14
4.2 ”The Cork Exmainer-”Murder of Major Mahon” 16
4.3 ”Lederartikel fra The Times 6.1.1847” 17
4.4 Flere opfattelser? 18
5 Diskussion 18
6 Konklusion 20
7 Litteraturliste 22
8 Bilag 23
8.1 Bilag 1 - ”Famine” 23
8.2 Bilag 2 - Modstandsdygtige biotek-kartofler 25
8.3 Bilag 3 - kulhydratomsætning 29

Uddrag

Indledning
Kartoflens historie strækker sig over en meget lang periode, nemlig helt tilbage til indianernes tid i Amerika. Siden da har kartoflen spredt sig over hele jorden, hvor nogle befolkninger bruger den mere end andre. Specielt i Irland blev befolkningen næsten reddet af kartoflen. Lige siden irerne fandt det helt fantastiske ved kartoflen, nemlig at den kan gro hvor som helst, kan spises og giver fantastiske energi, kan holde sig i lang tid og give mad til alle i familien, har de stort set kun levet af den. Men i 1845 blev kartoflen ramt af en skimmelsvamp, som gjorde kartoflen uspiselig og medførte dødelighed i hele Europa. Irerne som kun levede af kartoflen, kom ind i en katastrofe. Katastrofen varede helt ind til 1852, og kaldes i dag for kartoffelpesten, fordi så mange dødede og udvandrede fra Europa. Irland var helt klart det land, som var hårdest ramt, men skyldes det kun skimmelsvampen, som tog deres næringskilde fra irerne? Eller var der også andre ting som gjorde at irerne døde og emigrerede?

Først vil kartoffelpesten fra 1847-1852 beskrives med udgangspunkt i den irske emigrationsbølge, herunder en uddybende biologisk redegørelse af sygdomsorganismen, hvor skimmelsvampens egenskaber vil blive forklaret. Herefter vil det irske ejerskabsforhold blive beskrevet, hvor der tages udgangspunkt i forholdet mellem bønder og landejere. Bøndernes næringskilde vil blive beskrevet ud fra kartoflen som hovedspise. Her vil en dybdegående gennemgang af kostens indhold finde sted. Herefter vil de to tekster ”Murder of Major Mahon” og ”Lederartikel fra The Times 6.1.1847” blive analyseret samt den selvvalgte kilde ”Famine” af Sinead O'Connor, med henblik på, at komme inde på forskellige årsagsforklaringer til kartoffelpesten samt finde ud af, hvorfor der er flere forklaringer og opfattelser af historien. Til sidst diskuteres det, om kartoffelpesten ville kunne havde været undgået med vores viden i dag om kartoffelskimmelsvampen. Teksterne ”Danske forskere har kortlagt en af historiens værste dræbere” og ”Modstandsdygtige biotek-kartofler” inddrages med henblik på deres undersøgelser og resultater om kartoffelskimmelsvamp. Det nye begreb epigenetik inddrages også og giver et nyt syn på eventuelle efterfølgende konsekvenser for hungersnøden.


Kartoffelpesten
I 1845 udbrød en hungersnød i Irland, som var begyndelsen på nogle meget dramatiske år. Hungersnøden varede fra 1845-1852, hvor over 1 million irere døde. En stor emigrationsbølge fra Europa til USA udbrød på grund af de dårlige forhold og håbet om et bedre liv et andet sted. I dette afsnit gennemgås den irske emigrationsbølge, hvor ca. 2 millioner irere emigrerende til primært USA og England. Kartoflen blev angrebet af en skimmelsvamp som gjorde den uspiselig og dødelig, dette kunne irerne ikke overleve, derfor emigrerede mange. De irske ejerskabsforhold har også spillet en rolle, eftersom at de irske bønder ikke havde…

Den Irske emigrationsbølge
Et skib fra USA med en ladning kartofler bragte en kartoffelskimmelsvamp til Europa. Skimmelsvampen, som var en stor trussel for kartoffeldyrkerne, bredte sig hurtigt til hele Europa, hvor Irland blev hård ramt. Irland var et meget fattigt landbrugssamfund, som havde taget kartoflen til sig. Bønderne i hele Irland dyrkede kartoflen som deres eneste afgrøde og levede kun af den. Selvom de også dyrkede andre afgrøder, fik de ikke selv del i dem, da de blev sendt til England. Omkring 2,5 millioner tønder land blev dyrket med kartofler årene før kartoffelpesten og gav omkring 15 millioner tons kartofler, denne mængde kartofler var nødvending for irerne.1 I 1845 slog kartoffelhøsten delvist fejl, der blev plantet kartofler på samme areal som sidste år, men det gav…

Sygdomsorganisme
Kartofler, som kom fra USA i 1845 med dampskip, var smittet af en skimmelsvamp, som gjorde kartoflerne uspiselige. Skimmelsvampen går under navnet Phytophthora infestans6 , altså en kartoffelskimmel. Skimmelsvampen er ... Køb adgang for at læse mere

SRP om kartofler og kartoffelpest i Biologi A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.