SOP om JUST EAT i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP om JUST EAT i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her finder du et SOP om virksomheden JUST EAT i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A. SOP'et søger at finde frem til JUST EAT's vækstmuligheder i fremtiden. Derfor tager SOP'et udgangspunkt i en virksomhedsbeskrivelse af JUST EAT samt en redegørelse for virksomhedens E-handels koncept samt deres konkurrencemæssige position. Hernæst er der udarbejdet en analyse af JUST EAT's strategiske muligheder gennem brugen af en regnskabsanalyse samt interne og eksterne analyser såsom Porters Five Forces og værdikæden.

Dette giver grundlag for diskussionen af JUST EAT's fremtidige vækstmuligheder med fokus på forskellige vækststrategier.

Opgaveformulering

1. Virksomhedsbeskrivelse af JUST EAT
2. Redegørelse for JUST EAT's E-handels koncept og konkurrencemæssige position
3. Analyse af virksomhedens strategiske muligheder
4. Diskussion af fremtidige vækstmuligheder

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Afgrænsning 1
Metode 2
Redegørelse 3
Virksomhedskarakteristik 3
E-handels koncept 3
Just Eats konkurrencemæssige position 4
Analyse af virksomhedens strategiske muligheder 5
Økonomisk analyse af JUST EAT 5
Opsamling på rentabilitetsanalyse 5
Opsamling på kapitaltilpasningsevnen 7
Opsamling på indtjeningsevnen 7
Sammenfatning af den økonomiske situation for Just Eat 8
Konkurrencesituationen på det danske marked 8
Skydeskivemodellen 8
Konkurrencemæssige positioner 9
Porters Five Forces 9
Omverdensforhold 12
PEST-analyse 12
Udvidet værdikæde 14
Støtteaktiviteter 14
Primæraktiviteter 16
SWOT-analyse 17
Diskussion af fremtidige vækstmuligheder 18
Strategi 1 – Kombination ST – markedspenetrering 18
Strategi 2 – Kombination ST – horisontal integration 20
Vurdering af de strategiske muligheder 21
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Bilagsoversigt 27

Uddrag

Indledning
Fastfood-historien stammer helt tilbage fra år 1951, hvor ordet ”fastfood” officielt blev en del af de engelsksprogede ordbøger, og har sidenhen udviklet sig til hele verden i takt med globaliseringen. Siden de tidligste civilisationer har mennesket fået glæde af at spise fastfood, især når de var på farten, hvilket er typisk moderne samfund. Hele idéen med fastfood er hurtig og lækker mad, men typisk også det man forbinder med usundt. Tendenserne på markedet har ændret sig meget, hvor man førhen har været vandt til at bestille mad via et opkald, er der nu opstået et trend. I dag gør man typisk brug af onlinebestillinger, som Just Eat har fået stor glæde af.

Men hvordan har denne udvikling på markedet gavnet Just Eat – og hvad er det helt præcist, som Just Eat laver? De er anerkendt som værende verdens største virksomhed for onlinebestillinger af takeaway, men konkurrencen spidser til. Tilbage i år 2001 fandt Jesper Buch og hans team et hul imarkedet, men det har ændret sig markant siden. Så med udgangspunkt i både interne og eksterne forhold for Just Eat, hvordan vil deres strategiske muligheder så se ud, for ikke at nævne deres
vækstmuligheder? Dette vil blive analyseret og diskuteret i følgende projekt, hvor fokus er placeret på onlinebestilling på det danske fastfood marked, hvor jeg slutteligt vil konkludere på opgaven.

Afgrænsning
- Der foretages en afgræsning af markedet for fastfood i Danmark, hvilket ses skydeskivemodellen (bilag 3). Det er netop for at holde fokus i analysen – og så det ikke bliver for bredt.
- Jeg har ikke medtaget en pengestrømsopgørelse, som normalvis hører hjemme i en økonomisk analyse, da Just Eat har en god likviditet. Derfor er der intet behov for yderligere analyse.
- Min diskussion tager kun udgangspunkt i B2B-markedet, da det er det marked, som er vigtigst i denne sammenhæng – og som har størst betydning.
- Jeg kunne have foretaget en analyse af Hungrys økonomiske situation også. Jeg har lavet en analyse af modselskabet i Just Eat – derfor ville det ikke give mening af sammenligne et datterselskab som Hungry med Just Eats moderselskab. Det ville give et misledende billede.

Metode
I forløbet med opgaven om Just har, har jeg analyseret en række problemstillinger, som jeg i samarbejde med mine vejledere har fundet frem til. I forløbet har jeg beskæftiget mig med henholdsvis afsætningsfaglig- og virksomhedsøkonomisk metode, som begge dækker over det samfundsvidenskabelige område. Til udarbejdelse af opgaven, har jeg naturligvis gjort brug af en bred informationssøgning, som både dækker over primære- og sekundære datakilder, som omfatter statistikker, undersøgelser, atikler, videomateriale, bøger. Fremgangsmåden omfatter hovedsageligt den kvantitativ metode, men kvalitativ metode er også gennemført i processen. Her har jeg haft en fokus på relevans, aktualitet, sammenlignelig og pålidelighed ved kilderne, hvor jeg har lagt vægt på kildekritik.

Vedrørende analysearbejdet har jeg valgt at benytte både afsætnings- og virksomhedsøkonomiske modeller, som behandler Just Eats økonomiske perspektiv og deres omverden. Som problemformuleringen ligger op til, omhandler dette både interne og eksterne analyser. Jeg har valgt at udarbejde en regnskabsanalyse og en udvidet værdikæde, som belyser deres interne situation. Dernæst har jeg udarbejdet en række eksterne analyser, som indeholder en skydeskivemodel til det formål at afgrænse markedet. Herved har jeg udarbejdet analyser for konkurrencemæssige positioner og konkurrenceforholdene, hvor jeg til slut har samlet op på konkurrencesituation på markedet for online takeaway via en Porters Five Forces. Dernæst har jeg valgt at udarbejde en PEST-analyse – og hvad disse analyser har tilfælles er, at de belyser virksomhedens situation. Til slut har jeg valgt at opstille en SWOT-analyse, som samler op på hele analysen.

Igennem hele studieretningsprojektet har jeg benyttet Blooms taksonominiveauer, som fremgår via en redegørelse, analyse og en diskuterende del. Alt dette med henblik på at opretholde en struktureret opgave... Køb adgang for at læse mere

SOP om JUST EAT i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.