SRP om Jugoslaviens sammenbrud i Historie A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 25
  • 7565
  • PDF

SRP om Jugoslaviens sammenbrud i Historie A og Samfundsfag A

Dette Studieretningsprojekt (SRP) redegør for Jugoslaviens sammenbrud, samt en analyse af Kosovo-krigen, med inddragelse af Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød.

Opgaveformulering

Redegør for Jugoslaviens opløsning og udvikling efter 1980 med særlig henblik på forholdet mellem serbere og andre etniske grupper.                    

Der ønskes en analyse af årsagerne til udbruddet og udviklingen i krigen i Kosovo i 1998-99, herunder FN’s og Nato’s rolle i konflikten. Inddrag teorien realisme og S. P. Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød i undersøgelsen.

Diskutér og vurder hvilken politisk position Kosovo har i dag, herunder landets muligheder for at knytte sig tættere samarbejde med fx. EU.
Samfundsfaglig teori og empiri skal indgå i besvarelsen.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2.1 Titos Jugoslavien
2.2. De første demonstrationer
2.3. Nationalismen rykker frem
2.4 Uafhængighedserklæringerne og krigene derefter
3. Analyse af kosovo konflikten
3.1. Fra krise til krig, men hvorfor?
3.2. Var bomber over Beograd den eneste løsning? Motiverne fra NATO og FN?
3.3. Delkonklusion
4. Diskussion om kosovos fremtid
4.1. Kosovo - Europas problem barn?
5. Konklusion
6. Litteraturliste
6.1. Bøger:
6.2. E-bøger:
6.3. Websider:

Uddrag

1. Indledning
Jugoslavien var i mange år efter anden verdenskrig et fredeligt sted, hvor forskellige befolkningsgrupper levede i harmoni med hinanden. Dog har der siden 1980'erne været massive problemer mellem flere etniciteter, som endte ud i flere krige, der havde fatale konsekvenser.
Nu er Jugoslavien historie. Landet er splittet op, og nye stater er blevet dannet. Men hvorfor endte det med en opløsning, af en ellers velfungerende stat? Og hvordan klarer de nye stater sig?

Dette vil blive undersøgt og diskuteret. I denne opgave vil der blive redegjort for Jugoslaviens sammenbrud. Herunder perioden, hvor Tito styrede landet med hård hånd, og hvordan han formåede at holde kontrol med de seks delrepublikker. Derudover en forklaring på hvilke begivenheder der var medvirkende til opløsning af landet.

Herefter vil Kosovo krisen undersøges, og finde forklaringer på hvorfor landet endte ud i krig med Serbien, ved inddragelse af Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød. Derudover vil NATO's og FN's rolle blive belyst, vha. teorierne realisme og idealisme, i forhold til løsningen af konflikten, og hvordan den internationale magtrelation mellem de to parter har udviklet sig. Slutteligt vil Kosovos fremtid diskuteres, om mulighed for at blive en del af EU.

2. Redegørelse
2.1 Titos Jugoslavien
For at få forståelse for alle de konflikter, som brød ud i Jugoslavien i 90'erne, er det vigtigt at vide, hvordan landet havde været i perioden optil denne splittelse.
I 1945 kom Josip Broz Tito, ministerpræsident og generalsekretrær for det kommunistiske parti, til magten i Jugoslavien efter en overvældende sejr og bekendtgjorde det 'nye' land, Den føderative folkerepublik Jugoslavien. Med Tito fulgte som sagt Kommunismen, og dette medførte at landet hurtigt fik indført planøkonomi som en del af pakken. Fra at være en flerpartistat, blev denne ændret til en etpartistat , hvor censur, hemmeligt politi og politisk forfølgelse var en del af dagligdagen. Selvom Jugoslavien blev kommunistisk, så udviklede landet sig med hastige skridt, fra et af de fattigste lande i Europa til et land med god økonomi og velfungerende industri. Vækstraten steg med op mod 11% omkring 1965, hvilket gjorde at de forskellige befolkningsgrupper ikke forlangte selvstændighed, som de tidligere havde, eftersom man havde adgang til de mest basale varer. Derudover nød befolkning godt af gratis skolegang samt lægehjælp. Med den hensigt at Jugoslavien forsat skulle være samlet, gjorde Tito alt, hvad der var i hans magt, for at dette skulle forblive sådan. Med sloganet 'Broderskab og enhed' lykkedes det ham, dog ikke uden problemer, at fastfryse alle nationalistiske tanker som forekom, og bevare broderskabet blandt de forskellige etniciteter.

... Køb adgang for at læse mere

SRP om Jugoslaviens sammenbrud i Historie A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.