SRP om Jordskælv i Fysik og Naturgeografi

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Fysik A)
  • 7
  • 38
  • 1436
  • PDF

SRP om Jordskælv i Fysik og Naturgeografi

Dette SRP om Jordskælv i Fysik og Naturgeografi redegør for teorien bag kontinentaldrift til pladetektonik.

Jordens indre opbygning præsenteres, og der skabes et overblik over konvektionsstømmne og laginddelingerne i jordens indre.

Herefter kommer en redegørelse af jordskælv generelt og hvordan jordskælvsbølgerne har en betydning for jordens indre. Herefter redegøres for jordskælvets udbredelse i verden herunder eksempler, derudover jordskælvet bølgelære, som herunder kommer ind på jordskælvsbølgers udbredelseshastighed, spejling og brydning.

I den analyserende del af opgaven analyseres jordskælvs data fra tre seismografer, her vil bestemmes epicenter og Richtertallet for jordskælvets beregnes.

Herefter følger en vurdering af, hvorledes styrken af et jordskælv aftager med afstanden. I den sidste del af opgaven laves der en risikovurdering af jordskælv i Danmark, via en analyse af de tektoniske forhold i Danmark. Herefter diskuteres der om en sådan vurdering er relevant.

Studienets kommentar

Opgaven bærer præg af manglende korrektur.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold


Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Teorien omkring kontinentaldrift
Teorien omkring Pladetektonik
Hvorfor er jordens plader i bevægelse? 8
Hvad er et Jordskælv?
Jordskælvenes udbredelse
Jordskælvs styrke
Jordskælvets bølgelære
Jordskælv afslører jordens indre opbygning
Jordskælvsbølgernes udbredelseshastighed
Jordskælvsbølgernes brydning og spejling
Brydning
Spejling
Bestemmelse af epicenter via tre seismografer
Bestemmelse af Richterstørrelse for eksemplar jordskælvet
De tektoniske forhold i Danmark, samt risikovurdering af jordskælv i DK
Risikovurdering af jordskælv i Danmark
Hvorfor er sådan en risikovurdering relevant?
Konklusion
Litteraturliste
BILAG 1 – Løbetidstabellen
BILAG 2 – Maxamp for p-bølgen ved seismografen MN.CEL

Uddrag

Der bliver frigjort et jordskælv i gennemsnit hvert 30. sekundt verden over, og med katastrofer som Jordskælvet i Sumatra 2004 med omkring 230.000 omkomne og Haiti i 2010 hvor omkring 3 millioner mennesker ramt af jordskælvet, gør det jordskælv til et yderst aktuelt emne i verden.
Jordskælv kan med tilpas styrke ændre topografien af store landområder, såsom landhævninger, forkastninger og jordskred. Jordskælv er ikke kun negative, det er drivkraften som holder jordens overflade ung og frugtbar. Jordskælv giver os også et detaljeret billede over jordens indre, og de har derfor været vigtige på vejen til at forstå ,hvordan vor klode er opbygget... Køb adgang for at læse mere

SRP om Jordskælv i Fysik og Naturgeografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Jordskælv i Fysik og Naturgeografi.