SOP: Joe & the Juice' ekspansion til England

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
 • Ingen givet
 • 20
 • 6178
 • PDF

SOP: Joe & the Juice' ekspansion til England

Læs et SOP i Engelsk og Afsætning om Joe & the Juice og ekspansion til det engelske marked.

Opgaven indeholder en redegørelse for den britiske cafékultur i et historisk perspektiv. Derudover en analyse af de relevante markedsforhold samt vurdering af Joe & the Juice ekspansion til England.

Til sidst i opgaven kommer nogle forslag til markedsføringen i England.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 3
Metode 4
Joe & the Juice virksomhedsbeskrivelse 4
Den britiske cafékultur 5
Joe & the Juices' relevante markedsforhold 8
Omverdens modellen 8
Fjernmiljø 11
Vurdering af OT-analyse 15
Konkurrenceforhold 15
Vurdering af Joe & the Juices' mulighed for at trænge ind på det britiske marked 16
Joe & the Juices' markedsføringsstrategi for en fortsat ekspansion 16
Virksomhedens fremtidige strategi 16
Vækstrategier 17
Konkurrencestrategi 17
De 4 P'er i et internationalt perspektiv 18
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 21

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at beskæftige mig med cafékæden Joe & the Juice i min studieretningsopgave i fagene engelsk A og afsætning A, da de har haft stor succes i Danmark og derfor har det fundet mig interessant at beskæftige mig med deres udvikling til udlandet. Jeg vil med henblik på den vedlagte problemformulering redegøre for den britiske cafékultur set i et historisk perspektiv, derefter vil jeg analysere de relevante markedsforhold og vurdere Joe and the Juices' mulighed for fortsat at trænge ind på det britiske marked. Hvor jeg til sidst vil komme med forslag til en fortsat markeds ekspansion.

Metode
I min redegørelse om den britiske cafékultur i et historisk perspektiv har jeg b.la. benyttet mig af en del relevante hjemmesider og artikler, hvor jeg har fundet frem til den historiske udvikling der har fundet sted i den britiske cafékultur. I min analyse af de relevante markedsforhold for Joe & the Juice er jeg b.la. er kommet ind på omverdens modellen, hvor jeg også vil behandle de 4 P'er og afslutte med begrænsninger og muligheder til det britiske marked, derefter er jeg kommet ind på en konkurrentanalyse. I min vurdering af Joe & the Juices' mulighed for at trænge ind på det britiske marked er jeg kommet ind på virksomhedens konkurrencemæssige position, for derefter at komme ind på forslag til virksomhedens fremtidige strategi og den internationale markedsføringsplan... Køb adgang for at læse mere

SOP: Joe & the Juice' ekspansion til England

[6]
Bedømmelser
 • 16-03-2014
  super god opgave, den er en rigtig god inspirationskilde!
 • 10-09-2021
  Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb
  Super god opgave, fik rigtig meget inspiration
 • 11-04-2016
  rigtig god opgave og rigtig gode kilder
 • 10-02-2016
  wodqnæoqwdmi 22redwfedfwqww