SOP om JBS A/S i Afsætning A og Innovation B

SOP om JBS A/S i Afsætning A og Innovation B

Dette SOP handler om virksomheden JBS A/S. Projektet er lavet i fagene Innovation og Afsætning.

Der lægges ud med en forklaring af begrebet intraprenørskab. Efterfølgende kommer opgaven ind på hvilke vækststrategier JBS har brugt igennem tiden, hvad JBS er for en virksomhed og virksomhedens målgruppe, marketingmix og strategianvendelse.

På baggrund af en redegørelse og analyse diskuteres det, hvad JBS kan gøre for at opnå vækst på det danske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
1.1 Metode 1
1.2 Afgrænsning 2
1.3 Valg af virksomhed/emne 2
2. Redegørelse 2
2.1 Intraprenørskab 2
2.2 Virksomhedskarakteristik af JBS A/S 3
2.3 Delkonklusion 7
3. Analyse 8
3.1 JBS' anvendelse af vækststrategier gennem tiden 8
3.1.1 Markedspenetrering 8
3.1.2 Produktudvikling 8
3.1.3 Markedsudvikling 9
3.1.4 Vækst via diversifikation 9
3.1.5 Vækst via integration 10
3.2 Delkonklusion 10
4. Diskussion 11
4.1 JBS' muligheder for vækst på det danske marked 11
4.2 Delkonklusion 13
5. Konklusion 13
6. Kilde- og litteraturfortegnelse 14
7. Bilag 1 – Intraprenørskabets Godfather 17
8. Bilag 2 – Generiske strategier model 19
9. Bilag 3 – Forenklet udgave af Bostonmatricen 20
10. Bilag 4 – Indtræningsstrategier 21

Uddrag

1. Indledning

Jeg vil i følgende opgave, starte ud med at forklare begrebet intraprenørskab. Efterfølgende vil jeg så komme ind på hvilke vækststrategier JBS har brugt igennem tiden, hvad JBS er for en virksomhed og virksomhedens målgruppe, marketingmix og strategianvendelse. På baggrund af redegørelse og analyse vil jeg diskutere, hvad JBS kan gøre for at opnå vækst på det danske marked. Endelig vil jeg opsamle alle trådene fra opgaven i en samlet konklusion.

1.1 Metode
I min opgave har jeg bland andet brugt sekundære datakilder (altså data som er tilgængelige og allerede brugt før), for at kunne beskrive og analysere virksomheden JBS A/S. Jeg har anvendt analyser modeller og begreber fra afsætning og innovation for, at løse min problemformulering. Jeg har brugt både kvantitative og kvalitative data. Kvantitativ for eksempel fra deres egen hjemmeside, og kvalitativ data for eksempel fra en CD om JBS, som er vedlagt. Jeg har været kildekritisk og tjekket grundigt om mine kilder har været troværdige og om de er gode nok til at bruge.

1.2 Afgrænsning
Til sidst i min opgave skal det gerne endnu ud i, at jeg kan vurdere og diskutere JBS' fremtidsmuligheder på, at få vækst på det danske marked. Derfor har jeg blevet nødt til, at analysere hvilke vækststrategier JBS har brugt igennem tiden. Jeg vil grænse lidt ned i, hvilke vækststrategier JBS har brugt igennem tiden, og koncentrere mig mere om hvilke vækststrategier de har brugt med succes igennem tiden. Jeg vil stadigvæk komme lidt ind på nogle dårlige beslutninger, men det er ikke der mit fokus vil ligge.

1.3 Valg af virksomhed/emne
Da jeg for cirka en måned siden skulle vælge, hvad jeg skulle bruge disse 10 dage på at skrive om, var det eneste jeg vidste at det skulle være et emne og en virksomhed, som interesserer mig. Jeg begyndte så småt at tænke på forskellige virksomheder, fx Lego, Jysk og Lalandia, men så en dag da jeg havde min CR7 underbukser på, begyndte jeg at tænke på ”hvem står egentlig bag mærket CR7?”. Jeg begyndte at researche, og fandt så frem til JBS. En virksomhed som jeg egentlig ikke ved så meget om, og derfor kom spørgsmålet frem ”hvorfor markedsføre de serien CR7 uden selv, at tage æren for den?”, og der vidste jeg så, at jeg ville skrive om virksomheden JBS. Næste problem var så, hvilket emne jeg skulle skrive om så. Jeg kom i samarbejde med min vejleder til at spekulere lidt på hvilke vækststrategier... Køb adgang for at læse mere

SOP om JBS A/S i Afsætning A og Innovation B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.