SRP om den italienske national identitet og mafiaens rolle i Italien

  • STX 3.g
  • SRP (Italiensk A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 22
  • 8848
  • PDF

SRP om den italienske national identitet og mafiaens rolle i Italien

Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Italiensk A og Samfundsfag B om den italienske national identitet og mafiaens rolle i Italien. I SRP'et analyseres Leonardo Sciascias roman "Il giorno della civetta" (The Day of the Owl) fra 1961.

Opgaveformulering

Lav en redegørelse for den italienske national identitet med inddragelse af relevant teori om demokrati og samfundsmodeller. Desuden ønskes der en kort redegørelse om klientelismebegrebet og mafiaens rolle i Italien i dag.

Foretag med afsæt heri en analyse og fortolkning af Leonardo Sciascias roman Il giorno della civetta (1961) med særligt fokus på en personkarakteristik og på skildringen af det sicilianske samfund.

Diskutér afslutningsvis hvorledes den italienske national identitet giver mulighed for mafiaens eksistens. Og vurdér om en bevægelse væk fra mafiaens indflydelse i det italienske samfund kan ske oppefra eller nedefra.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
1. Nationalidentitet 5
1.1 Den historiske baggrund for den italienske nationalidentitet 5
1.2 Demokrati kræver samtale og forståelse 6
1.3 Den kontinentaleuropæiske model 7
1.4 Klientelisme 8
1.5 Mafiaen i dag 8
2. Analyse af Il Giorno Della Civetta 9
2.1 Resumé af ”Il Giorno Della Civetta” 9
2.2 Det sicilianske samfund 10
2.3 Syditalien vs staten 11
2.4 Venner og fjender 12
2.5 Findes mafiaen? 13
2.6 Fortolkning 14
Diskussion 15
Vurdering 18
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Indledning
Hvad er det der gør, at en ulovlig instans kan få så meget magt, at det er umuligt at stoppe den igen? Hvad skal der til, for at en gruppe af mennesker kan ødelægge opbygningen af et helt samfund? Hvordan kan det gå så galt? Følelsen af at kunne identificere sig med en gruppe mennesker, hvor man har et sammenhold og et éns syn på livet, kender de fleste mennesker. Det er forskelligt, i hvor stor grad man kender det. Det tager tid at opbygge et sådant bånd mellem mennesker, og det kræver energi og forståelse fra alle parter. I Italien er det for mange indbyggere ikke altid tilfældet.

Første del af denne opgave består af en kort historisk redegørelse for den italienske nations samling, da denne er essentiel i forståelsen af hele den italienske nationalidentitet. Herefter vil det blive belyst, hvordan demokrati og samfundsmodeller påvirker den italienske nationalidentitet. For at komme til nutiden bliver det også undersøgt, hvordan mafiaen arbejder i dag med indblanding af klientelisme.

I anden del af opgaven analyseres en roman, som har fokus på mafiaen og politiet overfor hinanden. Denne analyse beskriver og lægger vægt på, hvordan det sicilianske samfund er opbygget, og hvordan det hænger sammen. Men den vil også undersøge specielt hvordan politiet fremstår over for borgerne. I denne del af opgaven arbejdes der med analyse og fortolkning, som kan give et indblik i, hvordan forfatteren skildrer samfundet og personernes forhold på det tidspunkt, hvor bogen er skrevet.

Herefter diskuteres, hvordan det har kunnet lade sig gøre, at en så stor organisation som mafiaen har mulighed for at eksistere. Afslutningsvis vurderes det, hvordan man kan mindske mafiaens indflydelse i samfundet. Til at diskutere og vurdere benyttes relevante og nutidige artikler, som viser hvordan mafiaen påvirker samfundet i dag. Ud fra disse diskuteres det, hvordan mafiaens virke i dag kan henføres til den italienske nationalidentitet.

1. Nationalidentitet
1.1 Den historiske baggrund for den italienske nationalidentitet
Selve betegnelsen ”mafia” kommer af det sicilienske ord ”mafia”, som betyder arrogance eller overmod, måske af arabisk oprindelse.

For at forstå den italienske nationalidentitet er det vigtigt at vide, at det nuværende Italien først blev samlet i 1860 da Garibaldi, efter at have erobreret store dele af Syditalien og dermed også Sicilien, overdrog Syditalien til Vittorio Emanuele 2., som på daværende tidspunkt var konge af Sardinien. Før denne samling af de mange småstater havde disse været vant til at være underlagt forskellige, skiftende folkeslag gennem flere århundreder, såsom spaniere, grækere og arabere, så lokalsamfundene havde vænnet sig til aldrig rigtig at kunne stole på overmagten, hvis de overhovedet vidste, hvem de lige var underlagt, og i udstrakt grad at klare sig selv i alle anliggender. Vittorio Emanuele 2. blev senere udråbt til konge af hele Italien. Dermed blev Italien for første gang en nation. Fordi kongeriget Italien var samlet af småstater, blev Italien ikke umiddelbart en helhed i sig selv. Den nye nations opbygning blev skabt på næsten udelukkende Norditaliensk manér. Dette gjorde det svært for syditalienerne at blive integreret og føle sig som en del af den nye nation. Befolkningen i Syditalien følte sig mere som erobret af Norditalien end som en integreret del af det nye Italien. Syditalienerne så det nye kongerige som fjendtligt og forstyrrende for deres lokale økonomi og orden.2 Altså er italienerne mentalt aldrig rigtigt blevet samlet, og derfor har folk forskellige meninger om staten i de forskellige regioner rundt om i Italien.

En anden ting, der hører med til at forstå den italienske nationalidentitet er, at Sicilien og ... Køb adgang for at læse mere

SRP om den italienske national identitet og mafiaens rolle i Italien

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om den italienske national identitet og mafiaens rolle i Italien.