SRP om Institutionel racisme

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag B, Engelsk A)
  • 12
  • 24
  • 7552
  • PDF

SRP om Institutionel racisme

Dette Studieretningsprojekt (SRP) handler om Institutionel racisme. Opgaven er skrevet i Samfundsfag og Engelsk. Inddrager the Macpherson Inquiry, statistikker om det britiske retssystem og filmen The Secret Policeman.

Opgaveformulering

Der ønskes:
- En redegørelse for begrebet racisme med specielt fokus på institutionel racisme.

- En undersøgelse af omfanget af institutionel racisme i Storbritannien. Herunder en analyse af dokumentarfilmen The Secret Policeman.

- En diskussion af mulige forklaringer på institutionel racisme i Storbritannien. Herunder en vurdering af foranstaltninger til at imødegå fænomenet - samt en perspektivering til USA.

Studienets kommentar

En meget velskrevet opgave, der går i dybden med sine analyser!
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Forskellen på racisme og institutionel racisme 5
Farveblindhedsracisme og strukturel racisme 6
Omfanget af institutionel racisme i Storbritannien 8
The Macpherson Inquiry 9
The Secret Policeman 11
Institutionel racisme i det britiske retssystem 15
Forklaringer og løsninger på institutionel racisme i Storbritannien 17
Racehierarkiets tilblivelse i det britiske samfund 17
Institutionel racisme i hhv. USA og Storbritannien 20
Konklusion 22
Litteraturliste 24
Bilag 1 25
Bilag 2 26
Bilag 3 27
Bilag 4 27

Uddrag

Indledning
Som borger i et vestligt samfund anno 2014 er det let at proklamere, at racismens tid er ovre, da mennesker af alle racer kan leve grundlæggende fredeligt side om side i vores efterhånden veludviklede samfund, uden de større racebaserede sammenstød – og selv hvis nogen skulle åbenlyst nedgøres på baggrund af deres etnicitet, vil alle velfungerende, moderne mennesker tage klar afstand fra disse holdninger. USA's præsident er afroamerikaner, 1600- og 1700-tallets slaveri er for længst overstået, koloniseringens systematiske befolkningsundertrykkelse er forbi, og segregation af sorte og hvide mennesker ses som en mørk plet på historien. Men er denne udvikling endnu kun på foregået på overfladen? For der er alligevel opstået en reformeret racismedebat, som på ny inddeler mennesket i racer. Den kaldes den institutionelle eller strukturelle racisme, og den drejer sig om en systematisk diskrimination i vores, på overfladen, tolerante og ligeværdige samfund. Den drejer sig om det hvide privilegium, som siges at være gennemgående i de fleste samfund, og som alle, der er født med hvid hudfarve nyder godt af, om de vil det eller ej. Denne form for racisme indbefatter ikke kutteklædte mænd, men betyder alligevel eksempelvis, at en sort mand med en ren straffeattest har lige så svært ved at få et arbejde som en hvid mand, der lige er kommet ud af fængslet . Så kan den påstås være lige så skadelig for de udsatte dele af befolkningen, på trods af, at denne form for racisme er mindre åbenlys end tidligere?
For at undersøge dette benytter jeg i denne opgave en redegørelse for præcis hvad det komplekse begreb institutionel racisme indebærer, sammenlignet med den traditionelle opfattelse af racisme. Derudover undersøger jeg omfanget af institutionel racisme i Storbritannien ved brug af analyser af tre forskellige materialer; en efterforskningsrapport fra 1999 på baggrund af et racemotiveret mord på 17-årig sort brite med fokus på dennes konklusioner, dokumentaren The Secret Policeman om en journalist, der går undercover i Greater Manchester Police – Storbritanniens næststørste politistyrke – med fokus på dennes troværdighed i forhold til, om institutionel racisme eksisterer i Storbritannien, samt statistikker fra Storbritanniens Criminal Justice System, for at efterprøve ovenståendes informationer. Sidst diskuterer jeg hvilke mulige forklaringer, der kan ligge bag institutionel racisme i Storbritannien, indeholdende en perspektivering til og sammenligning med det amerikanske samfund... Køb adgang for at læse mere

SRP om Institutionel racisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.