SRP om impressionisme i fransk billedkunst og litteratur

SRP om impressionisme i fransk billedkunst og litteratur

SRP i Fransk A og Billedkunst B, som indeholder en redegørelse af impressionismens opståen i fransk billedkunst og litteratur og en historisk indplacering af stilarten

På baggrund af dette indeholder den analyser og fortolkninger af bogen "Une vie" af Guy de Maupassant og af malerierne "Impression, soleil levant" af Claude Monet, "Monet et sa femme sur le bateau-Atelier" (Claude Monet peignant dans son atelier/Monet sur son bateau) af Eduard Manet og "Le Moulin de la Galette" af Pierre-Auguste Renoir.

Desuden indeholder den en diskussion af, hvorvidt impressionismen i både litteratur og billedkunst skildrer virkeligheden objektivt samt hvorfor impressionismen blev så væsentlig en del af litteraturen og kunsten i perioden.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for impressionismens opståen i fransk billedkunst og litteratur, ligesom der ønskes en historisk indplacering af stilarten.

På baggrund heraf ønskes en analyse og fortolkning af malerierne Impression (1872) af Claude Monet, Monet et sa Femme sur le Bateau-Atelier (1874) af Eduard Manet og Bal du Moulin de la Galette (1876) af Pierre-Auguste Renoir med særligt henblik på de impressionistiske træk.

Der ønskes ligeledes en analyse og fortolkning af et eller flere uddrag af Une Vie af Guy de Maupassant (1883) med fokus på person- og miljøskildring.

Afslutningsvis ønskes en diskussion af, hvorvidt impressionismen i både litteratur og malerkunst skildrer virkeligheden objektivt samt hvorfor impressionismen blev så væsentlig en del af litteraturen og kunsten i perioden.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse af impressionismens opståen i fransk billedkunst og litteratur og derudover en historisk indplacering af stilarten 3
Analyse og fortolkning af romanen Une Vie og malerierne Impression, Monet et sa Femme sur le Bateau-Atelier og Bal du Moulin de la Galette 7
Analyse af Romanen Une Vie 7
Analyse af Bal du Moulin de la Galette 12
Analyse af Monet et sa Femme sur le Bateau-Atelier 14
Analyse af Impression, soleil levant 15
Diskussion af hvorvidt impressionismen skildrer virkeligheden objektivt, samt hvorfor impressionismen blev så væsentlig i perioden 16
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 1 – Bal du Moulin de la Galette af Pierre-Auguste Renoir 22
Bilag 2 – Monet et sa femme sur le Bateau-Atelier af Edouard Manet 22
Bilag 3 – Impression af Claude Monet 22
Bilag 4 – En lille replik af Herman Bang 22

Uddrag

Indledning
Det er svært at forestille sig, hvorfor impressionismen dengang i anden halvdel af 1800-tallet kunne vække så stor forargelse, som den gjorde. I dag betragtes impressionismen som en lettilgængelig form for kunst i forhold til den abstrakte kunst, vi ofte møder i dag. I dag koster værker af de første impressionistiske malere millioner af kroner. Værkerne er så populære, at de bliver trykt på plakater, som kan hænge overalt. Da retningen først opstod kunne de impressionistiske malere knapt nok få lov til at udstille deres billeder. På samme måde var der skarp kritik af de impressionistiske forfattere, som i dag er bredt anerkendte. Ved at analysere det første og det sidste kapitel i den impressionistisk roman Une Vie af den franske forfatter Guy de Maupassant og 3 billeder af henholdsvis Manet, Monet og Renoir, vil jeg undersøge, hvilke metoder impressionisterne brugte til at indfange virkeligheden og hvilke teknikker, der ligger bag. Impressionisterne hævdede selv, at de skildrede livet og verdenen på den mest virkelige og naturlige måde overhovedet, og det var det, der især forargede folk i samtiden. De mente, at impressionismen blot lignede ufærdige værker og mente, at den var en hån mod alt smuk kunst. I dag forarges vi ikke længere så let over kunst, fordi vi ser kunst alle steder og ser så meget forskelligartet kunst. Alligevel kan det diskuteres om impressionismen, som den selv hævder, er den mest objektive og virkelighedstro gengivelse af virkeligheden? Det vil jeg i min diskussion stille spørgsmålstegn ved. Inden dette spørgsmål, vil jeg dog først redegøre for, hvordan impressionismen opstod, hvilke personer der i Frankrig stod bag den, samt hvad den mere præcist indebærer.

Redegørelse af impressionismens opståen i fransk billedkunst og litteratur og derudover en historisk indplacering af stilarten
Impressionismen, både indenfor kunsten og litteraturen, opstod samtidig med industrialisering og den urbanisering, som industrialiseringen medførte. Det at folk flyttede fra land til by gjorde, at nye livsformer opstod, begreberne rodløshed og flygtighed blev aktuelle, og disse begreber er netop essentielle for impressionismen. Impressionismen blev på mange måder et opgør med romantikken, hvor der stræbtes efter det ideelle i stedet for det reelle. Romantikkens malere yndede at gengive historiske og religiøse motiver, og de tilstræbte mest af alt at udtrykke personlige følelser. I romantikken så man kunstneren som en stedforæder for Gud ved, at kunstneren netop stræbte efter helhed i sit værk. I slutningen af 1800-tallet begynder man at tage afstand fra dyrkelsen af religionen med fremgangen af videnskaben, og .... Køb adgang for at læse mere

SRP om impressionisme i fransk billedkunst og litteratur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om impressionisme i fransk billedkunst og litteratur.