SOP om Identitet som et professionelt markedsføringsredskab i Afsætning A og Dansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 12
  • 25
  • 7357
  • PDF

SOP om Identitet som et professionelt markedsføringsredskab i Afsætning A og Dansk A

SOP om identitet som et professionelt markedsføringsredskab skrevet i fagene Afsætning A og Dansk A. SOP'et indeholder en analyse af afsnit 7 i sæson 6 af "Familien fra Bryggen".

Opgaveformulering

- Redegør for Giddens teori om selvidentitet samt Goffmans og Meyrowitz' stageteorier

- Analyser hvordan Linse betragtes som en identitetskaber og undersøg, hvilke kulturelle ændringer, der har gjort Linse til en "kultfigur" - hvordan hun og andre "personligheder" bruger forskellige medier til selvfremstilling. Afdækning af respektive virkemidler og analyse af kommunikationen i forhold til almindelig produktbranding.

- Diskuter hvorvidt identitetsfremstilling i det senmoderne samfund kan opleves som frihedsskabende eller undertrykkende for det enkelte individ - og vurder de fremtidige markedsføringsmuligheder herfor samt de tendenser i tiden, der vil påvirke udviklingen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract 3
Indledning 5
Metode 5
Udarbejd en kort redegørelse af Giddens teori om selvidentitet samt Goffmans og Meyrowitz' stageteorier. 6
Analyse med særligt fokus på, hvordan Linse betragtes, som en identitetsskaber og undersøgelse af hvilke kulturelle ændringer, der har gjort Linse til en ”kultfigur” – og hvordan hun og andre ”personligheder” bruger forskellige medier til selvfremstilling. Afdæk de respektive virkemidler og analyser kommunikationen i forhold til almindelig produktbranding. 11
Diskuter hvorvidt identitetsfremstilling i det senmoderne samfund kan opleves som frihedsskabende eller undertrykkende for det enkelte individ – og vurder herunder de fremtidige markedsføringsmuligheder herfor samt de tendenser i tiden, der vil påvirke udviklingen. 18
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 1 – SOR-model 25
Bilag 2 – Abraham Maslows Behovspyramide 26
Bilag 3 – Three Levels of Product 26
Bilag 4 – Igor Ansoffs værkst matrix 27

Uddrag

Indledning
Brugen af ens identitet som et markedsføringsredskab er blevet brugt utallige gange i forskel-lige sammenhænge gennem tiden; i 30'erne brugte den danske surrealistiske kunstner Wilhelm Freddie sin identitet til at promovere sin kunst, i 50'erne skabte skuespillerinden Marilyn Monroe sin karriere baseret på sin selvfremstilling. I det senmoderne samfund, er det nu blevet lettere end nogensinde før, at skabe sig en identitet grundet fremkomsten af de sociale medier. Men hvordan har det senmoderne samfund påvirket individets identitet som et mar-kedsføringsredskab, og hvilke konsekvenser har det haft på samfundet og måden at markeds-føre sig selv?
Dette vil blive diskuteret i den følgende opgave, hvor brugen af sociologiske teorier vil tjene en forståelse af at gøre brug sin identitet, som et professionelt markedsføringsredskab i det senmoderne samfund. I det følgende vil individets adfærd blive undersøgt ved hjælp af en grunding redegørelse for Giddens teori om selvidentitet samt Goffman og Meyrowitz' stage-teorier. Herefter vil opgaven fokusere på, hvordan disse teorier kommer til udtryk i det sen-moderne samfund. Derudover vil opgaven analysere et afsnit af Familien fra Bryggen, hvor gældende teorier vil blive påført. Opgaven vil også inkludere en analyse af markedsførings-modeller, der tager udgangspunkt i kultfiguren Linse og hendes popularitet. Slutteligt vil der blive diskuteret, hvorvidt identitetsfremstilling i det senmoderne samfund kan opleves som frihedsskabende eller undertrykkende for det enkelte individ, hvorpå en vurdering af de frem-tidige markedsføringsmuligheder vil blive inkluderet.

Metode
I min redegørelse, har jeg valgt at fokusere på Giddens teori om identitet. Giddens teori er oprindelig baseret på tre centrale områder bestående af adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale relationer og den øgede refleksivitet, som jeg har valgt at fokusere på, da jeg finder det mest relevant i forhold til mit emne. Herudover, fokuserer jeg også på Goffman og Meyro-witz' stageteorier i min redegørelse. Meyrowitz' teori er mere en opfølgning af Goffman teori end en individuel. De tre teorier supplerer hinanden fremragende, da de formår at inddrage forskellige aspekter af individets udvikling i det senmoderne samfund. I min analyse har jeg derfor valgt at inddrage disse tre teori til at udvikle en forståelse af Linses succes som kultfi-gur. Herudover, har jeg også valgt at inddrage afsætningsmodellerne SOR, Three Levels of Product og Maslows Behovspyramide, som jeg anvender på alternative måde, så de bringer mest mening i forhold til min analyse. Ved at inddrage de tre sociologers teorier med afsæt-ningsmodellerne, er det muligt at bringe en forståelse for grunden til Linses popularitet. I min diskussion, har jeg valgt at inddrage sociolog Foucaults teori om individets undertrykkelse til at vurdere, hvorvidt identitetsfremstilling kan opleves som frihedsskabende eller undertryk-kende. Herudover har jeg valgt at inddrage Ansoffs vækstmatrice til at vurdere udviklingen for fremtidig for markedsføring. Ansoffs vækstmatrice er begrænset i form af, at den tager udgangspunkt i håndgribelige produkter og services, og kan derved opfattes forholdsvist fir-kantet, hvor det kan være svært at placere identitetsfremstilling som et markedsføringsredskab i en af de valgte bokse... Køb adgang for at læse mere

SOP om Identitet som et professionelt markedsføringsredskab i Afsætning A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.