SRP om Herodots 2. bog & Egyptisk matematik

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Matematik A)
  • 12
  • 22
  • 7121
  • PDF

SRP om Herodots 2. bog & Egyptisk matematik

SRP i Matematik A og Historie A. Opgaven omhandler ægyptisk matematik, herunder en redegørelse af det egyptiske samfund, Nilens betydning, de 4 regnearter og arealberegning. En kildekritisk analyse af kilder skrevet af Herodot. Afsluttende med en perspektivering til nutidens matematik.

Lærers kommentar

Historie: Gode iagttagelser og godt sprog. Flere historiefagligebegreber kunne dog godt være ønsket.
Jeg har intet feedback fået tilbage på matematikdelen.

Studienets kommentar

Analysen af kilder bør være mere grundig.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Det egyptiske samfund i det nye rige 4
Faraoen 4
Embedsmændene og præsterne 5
Håndværker og slaver 5
Bønder 6
Livsvilkår for de forskellige samfundsklasser 7
Herodot 9
Herodots syn på faraoerne og pyramiderne 9
Herodots betydning for egyptens historie 11
Nilens betydning 12
Samfundet 12
Matematikken 13
De 4 regnearter 13
Addition 14
Subtraktion 14
Multiplikation 15
Division 15
Arealberegning 16
Rektangler 17
Trekanter 17
Trapezer 18
Firkanter 19
Hældning 19
Pyramidernes hældning 19
Perspektivering til nutidens matematik 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning

Vi har alle sammen en forestilling om Egyptens historie. Deres mægtige pyramider har igennem flere århundreder skabt stor begejstring og beundring over hvem der byggede dem, samt hvilken betydning de har haft for samfundet. Fantastiske fortællinger omkring det egyptiske samfund og pyramidernes opbygning, er noget de fleste har hørt om fra barnsben af. Historikeren Herodot er en af de mest betydningsfulde kilder, som vi har til vores forestilling om det gamle Egypten.
Denne opgave vil komme ind på hvordan samfundsinddelingen i det nye rige var opbygget, efter vores opfattelse, samt hvilken betydning Herodot har haft for denne opfattelse af nutidens syn på Egypten. Jeg vil kigge på hvilken betydning Nilen havde for det egyptiske samfund, og hvordan den nødvendiggjorde bestemte matematiske regnemetoder. Derefter vil jeg komme ind på hvilken matematik egypterne udviklede, ved at kigge på de 4 regnearter, deres arealberegning, samt hvordan de udviklede denne form for matematik. Derudover vil jeg kigge på hvilken rolle matematikken spillede i det egyptiske samfund og perspektivere de regnemetoder de udviklede til nutidens regnemetoder.

Det egyptiske samfund i det nye rige

I det nye rige, kan vi se på samfundet ved at kigge ud fra samfundspyramiden. Denne opbygning består af 4 dele, herunder har vi i toppen Faraoen, derunder ligger embedsmændene, håndværkere og slaverne, og til sidst har vi bønderne. Disse 4 grupper udgjorde i perioden 1550 f.kr. til 1070 f.kr. det egyptiske samfund.

Faraoen
Den ypperste og øverste leder i det egyptiske samfund har uden tvivl været Faraoen. En afgørende faktor som bevidner om Faraoens magt og ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Herodots 2. bog & Egyptisk matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.