SRP om "Gun Fight" og amerikansk våbenlovgivning

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 31
 • 11739
 • PDF

SRP om "Gun Fight" og amerikansk våbenlovgivning

Her ser du et Studieretningsprojekt (SRP) i Engelsk A og Samfundsfag A, der med udgangspunkt i Barbara Kopples dokumentarfilm "Gun Fight" fra 2011 og en redegørelse for USA's politiske system, handler om våbenlovgivningen i USA.

SRP'et er skrevet i 2016.

Opgaveformulering

Der ønskes en kort redegørelse for partiadfærd samt for den amerikanske våbenlovgivning (the second amendment). Kom herunder ind på de amerikanske værdier der ligger til grund for loven.

Desuden ønskes en analyse og vurdering af Barbara Kopples tv-dokumentar Gunfight (2011).

Endelig ønskes en diskussion og vurdering af våbenlobbyisternes indflydelse på amerikansk politik, herunder partiadfærden i det republikanske parti og det demokratiske parti samt den konkrete lovgivning på området.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Det politiske system iUSA
- Partiadfærd
- Våbenlobbyisme i USA
- Amerikansk våbenlovgivning og baggrunden for denne
- Delkonklusion
Analyse og vurdering af Barbara Kopples tv-dokumentar Gunfight (2011)
- Præsentation af værket
- Argumentation
- Fortæller og fremstillingsformer
- Dramaturgi og filmiske virkemidler
- Vurdering
- Perspektivering
Sammenhængen mellem fri våbenlovgivning og mængden af mord
Våbenlobbyismens indflydelse på amerikansk politik
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Flere gange om måneden ser vi i Danmark nyheder fra USA, om endnu et tragisk masseskyderi, og vi hører om hvor nemt det er for disse mennesker at få adgang til våben. I Danmark er det for de fleste af os surrealistisk at tænke på, at der i USA næsten eksisterer nok skydevåben til at bevæbne hver enkelt person af den amerikanske befolkning på 318 millioner. Den frie amerikanske våbenlovgivning skiller sig i særdeleshed ud på verdensplan, og der har især i de seneste 20 år været fokus på om hvorvidt der bør ske en opstramning af lovgivningen. Dette har dog vist sig at være en stor udfordring for den amerikanske regering. I denne opgave undersøges der hvilke faktorer der er med til at besværliggøre processen for gennemførelsen af en strammere våbenlovgivning. I denne forbindelse vil der blive redegjort for teorien bag de vigtigste faktorer, og der vil fremgå en analyse af filmen ”Gun Fight” af Barbara Kopple. På baggrund af den filmiske analyse og den beskrevne teori, vil jeg forsøge at vurdere hvilke faktorer der besværliggører arbejdet hen imod en strammere våbenlovgivning, med fokus på den amerikanske våbenlobbyisme og republikanernes og demokraternes partiadfærd.

Det politiske system i USA
Partiadfærd
Partiadfærd er et begreb der dækker over partiernes valg af standpunkt inden for forskellige områder. Vi er vant til at kunne klassificere de enkelte partier, ud fra de ideologier vi kender, såsom socialisme, liberalisme og konservatisme. Realiteten er dog at partierne ikke altid handler entydigt ud fra deres ideologi, der er andre faktorer der spiller henover, da partierne ofte er nødt til at tænke i mere logiske baner hvis de eksempelvis ønsker at erhverve sig flere stemmer. Når man kortlægger partiadfærden beskæftiger man sig inden for samfundsfag med en række modeller og teorier.

Medianvælgermodellen:
Medianvælgermodellen blev formuleret i 1957 af økonomen Anthony Downs. Ifølge Downs vil partierne i forsøg på at tilegne sig flest mulige stemmer, bevæge sig hen imod den såkaldte medianvælgerposition. Dette er et eksempel på at politikerne bruger deres logiske fornuft i et ønske om at få magten, fremfor at læne sig op ad deres politiske ideologi.

Analyse og vurdering af Barbara Kopples tv-dokumentar Gun Fight (2011)
Præsentation af værket

Dokumentarfilmen ”Gun Fight” er instrueret af den amerikanske Oscar prisvinder Barbara Koppel. ”Gun Fight” tager udgangspunkt i begivenhederne efter massakren på Virginia Tech Campus, d. 16 April 2007, hvor 32 studerende og lærere blev skudt med døden til følge, af en elev på skolen ved navn Seung Hui Cho.11 Dokumentaren giver et indblik i problematikken ved våbenrettigheder kontra våbenkontrol, og hvilke argumenter der fremføres hos de to modpoler, og der kastes hermed lys over den komplekse problemstilling, ved hjælp af en række interviews af henholdsvist fortalere og modstandere af våbenkontrol. Titlen er en reference til de to modpoler som der redegøres for i filmen, og deres forskellige intentioner med våbenlovgivningen i USA. (Se bilag 2 for referat af filmen)... Køb adgang for at læse mere

SRP om "Gun Fight" og amerikansk våbenlovgivning

[1]
Bedømmelser
 • 07-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Hvor kan man se filmen Gun Fight?