SRP om Grundfos og outsourcing til Kina

SRP om Grundfos og outsourcing til Kina

SRP om, hvordan Kina har udviklet sig til at være verdens andenstørste økonomi, og hvordan det har påvirket Grundfoss at outsource noget af deres produktion dertil.

Opgaveformulering:

Redegør for begrebet vækstøkonomi, herunder hvordan Kina har udviklet sig til en vækstøkonomi.
Analyser Grundfos' bevæggrunde for at etablere produktion i Kina, og hvordan dette har påvirket den økonomiske udvikling i virksomheden.
Vurder hvilke risici der er for vækstøkonomierne, hvis udenlandske virksomheder i stigende grad flytter deres produktion herfra, til ikke-vækstøkonomier.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 0
1 Indledningen 1
1.1 Opgaveformuleringen 1
1.2 Afgrænsningen 1
2 Redegørelsen 2
2.1 Vækstøkonomi som begreb 2
2.2 Gennembruddet i 1979 2
2.3 Globaliseringen – En økonomisk kamp 3
2.4 Verdens næststørste økonomi 4
3 Analysen 7
3.1 Heckscher-Ohlin-teoremet 7
3.2 Værdikæde analyse 8
3.2.1 Primære aktiviteter 8
3.2.2 Støtteaktiviteterne 11
3.2.3 Delkonklusion af værdikædeanalysen i forhold til Heckschler-Ohlin-teoremet 12
3.3 Den økonomiske virkning 12
3.3.1 Omsætningen i Asien 13
3.3.2 Rentabilitetsanalyse 14
3.3.3 Opsamling af den økonomiske virkning 16
4 Vurderingen 17
4.1 Det økonomiske kredsløb 17
4.2 Protektionisme 18
4.3 Risikoer 19
5 Konklusionen 19
Litteraturlisten 21
Bilag 1 24
Bilag 2 25
Bilag 3 26
Bilag 4 27
Bilag 5 28

Uddrag

1 Indledningen

Kina har igennem de sidste 30 år gennemgået en kæmpe transformation med nul vækst til 2 cifrede BNP-vækst, og status som verdens næststørste økonomi efter USA. Det har derfor været med til at gøre Kina til et interessant marked for mange udenlandske virksomheder. Især fordi Kina er verdensstørste eksportland og verdens næststørste importland . I rapporten vil der blive redegjort for Kinas udvikling til en vækstøkonomi. Derefter vil der blive analyseret bevæggrundene for en virksomhed som Grundfos at etablere produktion i Kina, og den økonomiske virkning af dette. Derudover vil der i rapporten blive vurderet risikoen for udenlandske virksomheder, der flytter deres produktion væk fra vækstøkonomier til ikke-vækstøkonomier.

1.2 Afgrænsningen

For at komme helt i dybden med fokusområdet, vil der blive foretaget en afgrænsning for at problemfor-muleringen vil blive besvaret så fyldestgørende som muligt.
Der vil i dette studieretningsprojekt blive fokuseret på Kinas gennembrud i form af økonomisk modernisering fra 1979 og frem til i dag. Det vil derfor være indforstået, at Kina som en vækstøkonomi strækker sig fra 1979 og frem til i dag.
I analysen af den økonomiske virkning, vil der blive brugt årsrapporter fra 2008 frem til 2012 samt egen tilvirkning i form af beregninger af nøgletal. Perioden skal anvendes til at analysere den økonomiske virk-ning efter Grundfos har etableret produktion i Kina.
2 Redegørelsen
2.1 Vækstøkonomi som begreb

Begrebet vækstøkonomi er med til at betegne lande med stor økonomisk vækst målt på BNP . Vækstøko-nomi er økonomisk vækst, hvilket er en betegnelse for BNP væksten i faste priser og ikke i årets priser, for at udelukke inflationen igennem årene. De største vækstøkonomier bliver betegnet som BRIK-landene og ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Grundfos og outsourcing til Kina

[1]
Bedømmelser
  • 20-11-2014
    En rigtig god hjælp til inspiration