SOP om Google i Afsætning A og VØ A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 12
  • 40
  • 7975
  • PDF

SOP om Google i Afsætning A og VØ A

Dette SOP omhandler virksomheden Google, og hvordan virksomheden skal agere på telefon- og tabletmarkedet.

Opgavens fokus er branding. Der redegøres i opgaven for hvad branding er, hvorefter Google som virksomhed analyseres, med henblik på at analysere og vurdere virksomhedens branding, og dens muligheder indenfor dette. Målgruppen for Google og udvalgte konkurrenter analyseres, med henblik på at analysere branchens konkurrenceforhold, for at kunne lave en konkurrentanalyse, der kan ligge til grund for Googles brandingstrategi. Googles nuværende branding analyseres ud fra anskaffet materiale og kilder. I analysen inddrages Googles opkøb af Motorola, og hvad det betyder for virksomhedens branding i fremtiden, såvel som Googles fremtidige strategi.

I opgaven besvares følgende spørgsmål:
- Hvad er branding, og hvad betyder branding i forbrugerens beslutningsproces?
- Hvilke af Googles værdier indkodes i virksomhedens reklamer, og hvordan gøres dette?
- Hvad var Googles intention med opkøbet af Motorola? Hvilken indflydelse har dette på Googles fremtidige branding?
- Hvilken indflydelse har branchens konkurrenceforhold for Googles branding, og hvad betyder disse for Googles branding?

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Virksomheden Google 5
Googles strategiske intention 6
Målgruppeanalyse 8
Værdikædeanalyse af Google 9
Konkurrenceforhold på tablet og telefon-market 12
Brancheanalyse 13
Konkurrentanalyse 16
Hvad er branding? 19
Googles branding 21
Nexus: Ask me anything: 25
Nexus 7: Camping: 26
Googles branding for fremtidige produkter 29
Konklusion: 31
Litteraturliste 32
Bilag 1 – Form 1 36
Bilag 2 – Form 2 36
Bilag 3 37
Bilag 4 38
Bilag 5 39
Bilag 6 40
Bilag 7 41

Uddrag

Indledning
Denne opgave omhandler virksomheden Google, og hvordan virksomheden skal agere på telefon- og tabletmarkedet. Opgavens fokus er branding. Der vil i opgaven blive redegjort for hvad branding er, hvorefter Google som virksomhed vil blive analyseret, med henblik på at analysere og vurdere virksomhedens branding, og dens muligheder indenfor dette. Målgruppen for Google og udvalgte konkurrenter analyseres, med henblik på at analysere branchens konkurrenceforhold, for at kunne lave en konkurrentanalyse, der skal lægge grund for Googles brandingstrategi. Googles nuværende branding vil blive analyseret ud fra anskaffet materiale og kilder. I analysen inddrages Googles opkøb af Motorola, og hvad det betyder for virksomhedens branding i fremtiden, såvel som Googles fremtidig strategi.

Virksomheden Google
Dette afsnit indeholder en kort opsummering af Googles historie som virksomhed, samt en redegørelse for virksomhedens strategiske intention. Der udarbejdes en værdikædeanalyse af virksomheden med henblik på at kunne kommunikere virksomhedens værdier og stærke sider i dens brandingstrategi og i konkurrentanalysen. Der vil her, som i resten af opgaven, være fokus på smartphones og tablets.

Servicevirksomheden Google Inc. blev etableret i år 1998 af Larry Page, Sergey Brin og investoren Andy Bechtolsheim. Virksomhedens hovedprodukt var i begyndelsen udvikling af søgeteknologi, i form af søgemaskinen Google, som idag er den mest populære søgemaskine på internettet.
Den 19. August 2004 blev virksomheden børsnoteret, 4 måneder efter at virksomheden lancerede Gmail.
I år 2000 lancerede Google AdWords, som indsætter annoncer på hjemmesider, og hjælper virksomheder med deres markedsføring, såvel som virksomheders og selvstændiges hjemmesiders indtjening på samme. I år 2006 opkøbte Google virksomheden YouTube, som siden har været en kæmpe succes. I år 2007 lancerede Google deres åbne styresystemsplatform til smartphones, Android, i 2008 deres web-browser Google Chrome, og i 2011 Google+. I Maj 2012 opkøbte Google Motorola... Køb adgang for at læse mere

SOP om Google i Afsætning A og VØ A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.