SRP: Galilelo og den katolske kirke

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Matematik A)
  • 10
  • 29
  • 7974
  • PDF

SRP: Galilelo og den katolske kirke

Studieretningsprojekt med fagkombinationen Historie A og Matematik A, omhandlende Galileo Galilei og hans konflikt med den katolske kirke i renæssancen.

Dette SRP undersøger følgende:

- Fødslen af den moderne videnskab
- Galileos tanker og det nye verdensbillede
- Konflikten med kirken
- Galileos teori om projektilbevægelse
- Galileos betydning for videnskaben

Lærers kommentar

Der kunne godt være gjort mere ud af at tydeliggøre brugen af kildekritik.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Den moderne naturvidenskab fødes 4
Reformation og modreformation 4
En moderne videnskabsmand 5
Et nyt verdensbillede 6
I konflikt med kirken 6
Et kig ind i Galileis tanker 7
Fattig på forklaringer 7
Et empirisk verdensbillede 8
En ny måde at bryde igennem på 8
Et provokerende værk 9
Et miks af religion og videnskab 10
Projektilbevægelsen – en ny matematik 11
Med faldlovene som grundlag 11
Parablen som keglesnit 12
Projektilbevægelsen som parabel 16
Galilei – en betydningsfuld videnskabsmand 19
Et effektivere krigsvåben 19
Naturvidenskab for alle 19
En uvurderlig videnskab i dag 20
Projektilbevægelsen i nutiden 21
Moderne beregning af projektilbevægelser 21
Projektilbevægelse med luftmodstand 22
Opgave 23
Konklusion 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning
I det nordlige Italien opstod i 1300-tallet den historiske periode kaldet renæssancen. Nu søgte man bl.a. tilbage til den gamle, græske kultur, og de græske filosoffers teorier om naturen, kaldet naturfilosofi, fungerede som den naturvidenskab, vi kender i dag. Især filosoffen Aristoteles (ca. 384 f.Kr. – 322 f.Kr.) havde stor autoritet i denne tid, idet hans lære stemte godt overens med den katolske kirkes tankegang, som på denne tid stadig havde en vældig magt i bl.a. Italien, og havde man indvendinger mod Aristoteles' lære, fik man problemer. Og det fik matematiker, fysiker og astronom Galileo Galilei (1564-1642) gennem sine nye videnskabelige teorier. Men hvordan hænger den naturvidenskabelige udvikling i renæssancens Europa sammen med Galileis konflikt med kirken? Dette vil der blive redegjort for, ligesom grundtankerne bag Galileis verdensbillede, som stred imod Aristoteles' lære, og hans opgør med kirken vil blive analyseret med særlig brug af Galileis værk ”Dialogue Concerning the Two Chief World Systems”, som der også vil blive set kritisk på. Derudover vil Galileis brug af parablen ifm. projektilbevægelsen matematisk blive gennemgået, hvorefter Galileis betydning for denne matematik og generelt for det naturvidenskabelige verdensbillede vil blive vurderet. Derudover vil der blive perspektiveret til nutidig viden om projektilbevægelser, og til slut vil en tilhørende opgave omhandlende denne bevægelse blive løst vha. Galileis tabel samt hans regnemetoder.

Den moderne naturvidenskab fødes
Den moderne naturvidenskab fik sit endelige gennembrud i 1600-tallets Europa, godt hjulpet på vej af Galileo Galilei, der, som noget nyt havde et kvantitativt syn på naturen: Han eksperimenterede for at eftervise teorier, og analyserede dem matematisk. På denne måde kom han frem til nye teorier om projektilbevægelsen og verdensbilledet, og med 1500-tallets bogtrykkerkunstopfindelse havde Galilei en unik mulighed for offentligt med mange tilhørere at stå frem med sine nye teorier, hvilke dog stak imod Aristoteles' tankegang, som den magtfulde kirke i Italien støttede fuldt ud... Køb adgang for at læse mere

SRP: Galilelo og den katolske kirke

[1]
Bedømmelser
  • 12-06-2014
    Virkelig en stor hælp! Kan varmt anbefales