SOP om Frihandelsaftalen i EU og USA

  • HHX 3. år
  • SRP (SOP)
  • 12
  • 23
  • 7536
  • PDF

SOP om Frihandelsaftalen i EU og USA

Her kan du læse et SOP om Frihandelsaftalen i EU og USA.

Problemformulering

I det følgende afsnit vil der kort blive redegjort for hvorfor man er begyndt forhandlingerne om aftalen, samt i store træk beskrive fakta om aftalen.

Herefter foretages en analyse af hvad man kan forvente af aftalen økonomisk set, samt hvilke politiske problemer der er opstået i forbindelse med aftalen.

Afslutningsvist vil vanskelighederne ved frihandel diskuteres med udgangspunkt i debatten internt i USA om hvorvidt frihandel gavner økonomien, og en af debatterne på tværs af EU og USA, omhandlende samhandlen af gas og olie.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Formålet med handelsaftalen
Analyse
Hvad bliver det økonomiske resultat?
Klimatiske konsekvenser
Politiske problemstillinger i EU og USA
ISDS – Investor-State Dispute Settlement
TPA – Trade Promotion Authority
Vanskelighederne ved at indgå frihandelsaftaler
Hvorfor er der modstandere af frihandelen?
Uenigheder mellem handelspartnere
Konklusion
Bibliografi
Bilag

Uddrag

Frihandelsaftalen mellem EU og USA, også kaldet TTIP, kort for Transatlantic Trade and Investment Partner-ship, er altså med det formål at fjerne tekniske og økonomiske handelshindringer. Frihandelsaftaler er ind-gået mange gange før, men aldrig mellem så store økonomier. EU og USA står samlet for over halvdelen af den globale BNP og samhandlen mellem de to økonomier udgør en tredjedel af verdenshandelen . Af den-ne grund vil en frihandelsaftale have en enorm effekt på de to økonomier og verdensøkonomien som hel-hed. Det skønnes at frihandelsaftalen kan hæve EU's BNP med 0,5 procent, svarende til ca. 900 milliarder kroner, den amerikanske med 0,4 procent, godt 700 milliarder kroner, og resten af verdens BNP med om-trent 0,5 procent, ca. 750 milliarder kroner... Køb adgang for at læse mere

SOP om Frihandelsaftalen i EU og USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.