SRP om fitness-doping i Danmark

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 35
  • 9101
  • PDF

SRP om fitness-doping i Danmark

SRP om fitness-doping i Danmark. Opgaven er skrevet i Idræt B og Samfundsfag A.

Projektet redegør for dopingens historie. I redegørelsen skelnes der mellem doping brugt i konkurrencesammenhæng og doping brugt i forbindelse med fitness.

Anden del af opgaven er en undersøgelse af, hvem der bruger fitness-doping, og hvorfor de gør det. Undersøgelsen baseres på statistisk materiale, og der inddrages relevant sociologisk teori dels om social arv og social eksklusion, dels om senmodernitetens påvirkning på individet. Desuden er idrættens struktur og organisering i Danmark inddraget.

Opgavens tredje del er en diskussion af samfundets opfattelse af doping som snyd, og i hvor høj grad denne opfattelse også gælder for fitness-doping.

Elevens kommentar

Mangler lidt sammenhæng og en smule samfundsfaglig viden.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Metode 5
1. Dopingens historie 5
1.1 Doping under 2. Verdenskrig 7
1.2 Motionsdopingens start 8
2. Individet I det senmoderne samfund 8
3. Undersøgelse af dopingmisbrugerne 10
3.1 Fitnesscentret som et socialt felt 11
3.4 Dopingbrugernes kapital 13
3.5 Dopingbrugerens position I og uden for fitnesscenteret 15
3.6 Social arv 15
4. Antidopingindsatsen I danske idrætsorganisationer 18
5. Samfundets opfattelse af doping 20
5.1 Hvad er samfundets holdning så til fitnessdoping? 23
6. Konklusion 24
6.1 Videre undersøgelse 25
Litteraturliste 27
Bøger: 27
Links: 27
Bilag 1: 31

Uddrag

Metode
I denne opgave vil jeg benytte mig af både idræts- og samfundsfaglig metode. For at belyse det stof, opgaven kommer til at undersøge samt analysere bruger jeg følgende:

Inden for idrætsfagets metode findes der tre felter. Der findes det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det humanistiske.
Jeg har valgt den historiske indgangsvinkel samt dernæst at sætte fokus på den sociologiske videnskabsteori. Jeg bruger den historiske indgangsvinkel til at undersøge dopingens historie samt inddrage idrættens organisering i Danmark.

Den samfundsfaglige del kombinerer teori og empiri, fordi man på den baggrund kan udføre en grundig analyse. Det vil her være oplagt at bruge et citat af Bourdieu: "Jeg har aldrig accepteret opsplitningen af den teoretiske konstruktion af undersøgelsesgenstanden og de praktiske procedurer, uden hvilke der ikke kan produceres virkelig viden" I samfundsfag benytter jeg både den kvantitative og kvalitative metode. Den kvantitative metode bruges til undersøgelser der indeholder data som tal – dvs. statistikker for at finde frem til, hvem der tager doping. Her vil jeg analysere forskellige tabeller og undersøgelser fra John Singhammer og Bjarne Ibsens ”Motionsdoping i Danmark – En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer”. Den kvalitative metode bruger jeg til at koble undersøgelsen ”Unge mænds brug af doping” af Kevin Mogensen med Bourdieus teori til at finde ud af, hvorfor dopingbrugerne tager det giftige stof.

Fagenes kombination findes ved den sociologiske vinkel. Her bruger jeg samme teorier og modeller ved både den idræts- og samfundsfaglige metode. Den samfundsvidenskabelige idrætsmetode bygger ligesom den samfundsfaglige metode på kombinationen af teori og empiri. De to fag overlapper altså hinanden indenfor den sociologiske indgangsvinkel... Køb adgang for at læse mere

SRP om fitness-doping i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.