SOP om Finanskrisens effekt på USA i Engelsk og IØ

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, International Økonomi A, SOP)
  • 10
  • 46
  • 9728
  • PDF

SOP om Finanskrisens effekt på USA i Engelsk og IØ

SOP i International økonomi og Engelsk.

Område: Finanskrisens effekt på USA med særlig fokus på arbejdsløshed og en sammenligning med danske forhold

Problemformulering
I mit studieretningsprojekt ønsker jeg redegøre for den amerikanske velfærdsmodel og udviklingen i arbejdsløsheden i USA indenfor de sidste fem år. Endvidere ønsker jeg at analysere de økonomiske og sociale konsekvenser af denne udvikling for den enkelte amerikaner. Afslutningsvis vil jeg på baggrund af analysen diskutere om udviklingen i arbejdsløsheden og de økonomiske og sociale konsekvenser ville have været de samme, hvis USA havde anvendt den samme velfærdsmodel som Danmark.

Lærers kommentar

Jeg valgte at få kommentarer for min SRP og mine vejlederes kommentarer er her:

Pernille

Formalia: Ok med abstract, indholdsfortegnelse, paginering, indledning, konklusion, litteraturliste, noteapparat.

Længde: OK . (20 sider).

Litteraturliste: Overdådig flot litt.liste med engelske og danske artikler.

Abstract: Flot. Ingen sproglige problemer..

Sprog: over middel elevsprog. Ikke mistanke om afskrift.

p. 6 midt ligner Sjannes meget….

Tegnsætning: Kommatering flot og gennemarbejdet, om end ikke helt fejlfri.

Citater: kun et par stykker. Hvorfor så få?God indledning.

+ hun bruger modeller fra IØ!! Godt at hun viser modellerne i 2 bilag (af hensyn til ikke-IØ-lærere!)

Har nogle ting fælles med Sjanne, men Nina forklarer det langt bedre end Sjanne. Langt bedre overblik.

De to fag (eng. + IØ) spiller fint sammen i denne SRP.

Uklart omkring cafébesøg p. 13 midt.

Hun bruger ikke den vedhæftede artikel ret meget.

Hun husker at analysere; opgaven er ikke bare redegørende.

God konklusion.

Velstruktureret indhold.

Flot overblik.

Flot sammenligning med danske forhold.

Klar fremstilling.

Modent og velovervejet. Der er arbejdet en del med denne SRP.

Megen selvstændighed.

God sammenhæng.

Interessant læsning.

Superflot SRP.


Karakter: 10.


Birthe:

Her er min overordnet samlet vurdering.
• God brug af taldokumentation og IØ-fagbegreber.
• Let at læse og forstå.
• Har arbejdet godt med emnet.
• Bliver nogle steder for følesesladet og og kommer på et subjektivt grundlag til at overdramatisere de psyko-sociale konsekvenser for pigerne i de autentiske historier.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Den amerikanske velfærdsmodel 5
Udviklingen i arbejdsløsheden i USA de sidste fem år 8
De økonomiske og sociale konsekvenser af udviklingen i arbejdsløsheden indenfor de sidste fem år, for den enkelte amerikaner 10
Amber Carter 14
Amelia Mattocks 15
Summer Shafer 16
Diskussion om udviklingen i arbejdsløsheden og de økonomiske og sociale konsekvenser ville have været de samme, hvis USA havde anvendt den samme velfærdsmodel som Danmark 19
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Bilag

Uddrag

Indledning
USA nåede ved starten af det 21. århundrede det længste opsving i 150 år. Især IT branchen havde fremgang, hvilket gjorde, at IT-aktierne steg voldsomt. Men IT boblen brast, og IT-krisen brød ud. Det var primært den amerikanske IT-sektor, og andre lande hvor eksportsektoren var baseret på IT-produkter, som blev ramt. Krisen bredte sig senere til resten af verdensøkonomien, og blev en global krise. Dog fik USA's daværende præsident George W. Bushs skattelettelser, og den amerikanske centralbanks lave renter holdt gang i hjulene i opsvinget efter IT-krisen. Det bevirkede, at boligpriserne steg, og væksten var på vej frem for hele verden. De lovende udsigter fik bankverdenen til at se meget optimistisk på hele situationen, og bankerne blev ved med at låne penge ud, selv til risikable låntagere... Køb adgang for at læse mere

SOP om Finanskrisens effekt på USA i Engelsk og IØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.