SRP om fedme og overvægt i Bioteknologi A og Idræt B

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Bioteknologi A)
  • 10
  • 27
  • 6353
  • PDF

SRP om fedme og overvægt i Bioteknologi A og Idræt B

SRP skrevet om emnet fedme i fagene Bioteknologi A og Idræt B. Opgaven er relevant, uanset om du skriver om emnet i Biologi eller Bioteknologi sammen med Idræt.

SRP'et redegør for kroppens fedtmetabolisme og diskuterer årsagerne til fedme og analyserer løsningsmetoder. Studieretningsprojektet redegør desuden for forskellige begreber, som beskriver fedme, herunder BMI, DEXA, THR og Impedans.

Opgaven omfatter desuden et forsøg med måling af respiratirosk kvotient (RQ) i Biologi samt et træningsprogram til vægttab udarbejdet i Idræt.

Opgaveformulering

Hvornår er man fed? Sammenlign og vurdér forskellige målemetoder til bestemmelse af overvægt og fedme.

Gør rede for biologiske årsager til fedme og diskuter, hvorledes fedme kan behandles medicinsk

Diskuter på baggrund af egne forsøg hvorledes motion kan øge fedtforbrændingen,og hvilke arbejdsbelastninger, der giver de bedste resultater.

Hvilke træningsprogrammer vil du foreslå overvægtige at gennemføre for at øge fedtforbrændingen?

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Fedme? Samt metoder til bestemmelse af overvægt og fedme 5
BMI, THR, Impedans og DEXA 5
Biologiske årsager til fedme, samt medicinsk behandling 8
Biologiske årsager 8
Leptin og appetitregulering 8
Belønningssystemet 9
Genetisk 9
Tarmbakterier 10
Medicinsk behandling 11
Xenical 11
Reductil 12
Phentermin 12
Øget fedtforbrænding gennem motion 13
Respiratorisk kvotient (RQ) 13
Eget forsøg samt diskussion om hvorledes motion kan øge fedtforbrændingen.14
Øget fedtforbrænding hos overvægtige gennem træning 18
Stofskifte 18
Træningsprogram for øget fedtforbrænding hos overvægtige 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bøger 22
Internetkilder 22
Figure 24
Bilag 25
Forsøgsvejledning - RQ måling 25
RQ beregninger 26

Uddrag

Indledning
18 tons føde, hvoraf 6 ton er rent fedt - det er hvad et gennemsnitligt menneske indtager gennem livet.
I år 2000 var der over en milliard overvægtige mennesker på verdensplan, hvoraf 300 millioner hørte under kategorien ”fede”. Antallet af fede mennesker, både børn, unge og voksne, over hele verden er steget og stiger fortsat, og er ifølge WHO på top 10 over globale sundhedsproblemer.
Antallet af fede er så stærkt voksende, at der er tale om en fedmeepidemi. Hovedsageligt er der tre ting, som ligger til grunde for fedmeepidemien; for det første bevæger vi os mindre og mindre, blandt andet grundet nyere teknologi som gør det lettere for mennesket at være doven. For det andet spiser vi mere og mere, særligt føde med højt energiindhold og for det tredje en genetisk ændring, som gør at vi førhen bedre kunne leve med sult i perioder, end hvad vi kan i dag.
Fedme vurderes i høj grad ud fra BMI, hvorvidt det er den mest korrekte måde at afgøre om man er fed eller ej, kan diskuteres, der findes dog en masse andre metoder, som også fortæller om fedmetilstanden hos mennesket.
Fedme skyldes, som udgangspunkt, at der indtages mere end der forbrændes, derved oplagres der fedtdepoter på kroppen, som endvidere kan vokse, hvis der fortsat indtages mere end der forbrændes. Der er forskel fra person til person, på hvor meget der forbrændes og hvor meget der oplagres som fedtdepoter.
Udover et fødeindtag, som er højere end forbrændingen, ligger der flere biologiske årsager til grunde for fedme, blandt andet visere nyere forskning at tarmbakterier spiller en rolle for overvægt.
For fede mennesker, som har en stor oplagring af fedtdepoter, findes der flere forskellige metoder som kan være med til at afhjælpe deres fedme, blandt andet træning og medicinsk behandling. I forhold til træningsdelen er der flere forskellige typer af træning, med hver sin effekt, som kan være med til at øge fedtforbrændingen, hos den overvægtige.

Fedme? Samt metoder til bestemmelse af overvægt og fedme.
Der findes ikke en specifik definition på hvornår man er fed, der findes i stedet flere forskellige måder, at definere fedme på. Fedme kan først og fremmest defineres på baggrund af ens BMI, hvilket er den mest anvendte metode. Derudover kan ”Fedme defineres som en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er forøget i en sådan grad, at det har konsekvenser for helbredet.” Endvidere har Arne Astrup (læge og professor ved Institut for Human ernæring på Københavns universitet) også udarbejdet en definition på fedme: ” en abnorm ophobning af fedt i kroppens fedtceller i en grad, så det væsentligt øger risikoen for følgesygdomme og for tidlig død. Fedmen kan være jævnt fordelt på kroppen, være ophobet på maven (æbleform) eller på hofter og lår (pæreform).”
Fedt sætter sig på kroppen som fedtdepoter. Menneskets fedtdepoter er et slags organ, som kan rumme knap 50 milliarder fedtceller. Fedtdepoterne opstår ved at der sker en samling af en masse fedtceller, ved overvægt sætter disse fedtdepoter sig som synligt fedt.
Generelt findes der en masse forskellige metoder til at undersøge fedme og overvægt, nogle bedre og mere præcise end andre. Nogle af metoderne vil der her blive kigget nærmere på.

BMI, THR, Impedans og DEXA
BMI
BMI også kaldet Body-Mass-Indeks, er den mest anvendte metode til måling af fedme, den viser forholdet mellem højde og vægt.
BMI=(vægt i kg)/(højde〖n i m.〗^2 ), hvor et BMI på 25 eller derover antages for værende overvægtig og et BMI på 30 eller derover regnes for værende fedme.
Problemet ved denne metode er dog, at den ikke skelner mellem fedt og muskelmasse... Køb adgang for at læse mere

SRP om fedme og overvægt i Bioteknologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om fedme og overvægt i Bioteknologi A og Idræt B.