SRP om Fascismen i Italien

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 7580
  • PDF

SRP om Fascismen i Italien

SRP om Fascismen i Italien og Mussolini i fagene historie og samfundsfag.

Opgaven kommer omkring:

En redegørelse for baggrunden for Benito Mussolinis magtovertagelse.

En analyse af, hvilke faktorer, der var afgørende for Benito Mussolinis position som landets leder i Italien i perioden 1922-1943

En vurdering af forskellene og lighederne i henholdsvis Benito Mussolini og Silvio Berlusconis anvendelse af medierne.

En sammenligning af situationen i Grækenland og opbakningen til Gyldent Daggry med baggrunden for Mussolinis magtovertagelse.

I opgaven benyttes kilderne:

- "Mussolinis tale i parlamentet 3. januar 1925".

- "Dino Grandi om 25. juli 1943". Teksten er hentet fra Dino Grandis bog ”25 luglio. Quarant'anni dopo” (25. juli. Fyrre år efter).

- Billede af Mussolini i bar overkrop.

Studienets kommentar

En udmærket SRP med en kvalificeret sammenligning af mediekommunikation hos Mussolini og Berlusconi.

Opgaven mangler en indholdsfortegnelse, som der bør være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
1. Redegørelse for baggrunden for Benito Mussolinis magtovertagelse.
1.1 Benito Mussolini
1.2 Det liberale magtmonopol
1.3 Første verdenskrig
1.5 Squadristerne
1.6 Marchen mod Rom
2. Analyse af, hvilke faktorer, der var afgørende for Benito Mussolinis position som landets leder i Italien i perioden 1922-1943
2.1 Den totalitære stat
2.2 Mussolinis medieanvendelse
2.3 Mediernes indflydelse på meningsdannelse
2.3 Lateran-traktaten
2.4 Facisttizzazione (det fascistiske menneske)
2.4.1 Indoktrinering og ungdoms-dyrkelse
2.4.2 Romerrigets genrejsning
2.5 Propaganda
2.6 Indkodning og afkodning
2.7 Den fascistiske Eras afslutning
2.8 Delkonklusion
3. Vurdering af forskellene og lighederne i henholdsvis Benito Mussolini og Silvio Berlusconis anvendelse af medierne.
4. Sammenligning af situationen i Grækenland og opbakningen til Gyldent Daggry med baggrunden for Mussolinis magtovertagelse.
5. Konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Ofte associereres 2. Verdenskrig og starten af det 20. Århundrede med det nazistiske Tyskland og Hitler, men en tid før Hitler og nazisternes forsøg på overtagelse af verdensherredømmet, voksede en bevægelse frem i syd, der med en karismatisk og fremtrædende lederskikkelse, formåede at sætte sit præg på historien i en sådan grad at tolkninger og fremstillinger af tiden dengang, stadig vinder frem den dag i dag. Bevægelsen var fascismen, lederen Benito Mussolini og landet støvlelandet- Italien.
Spørgsmålet er, hvilke faktorer der havde indflydelse på Mussolini og fascismens dannelse, fremmarch og styre? En tid betegnet Den Fascistiske Era, hvor ”den stærke mand” stod i centrum og hvor kontrol af medierne blev brugt til at fremme egen position- forhold der i nutidens Italien stadig opleves.
For at forstå fascismen i Italien og hvad der gjorde sig gældende for at Mussolini formåede at overtage magten og omvende staten til fascistisk, vil jeg i det følgende redegøre for baggrunden for hans magtovertagelse, med henblik på hvilke samfundsforhold samt egenskaber der karakteriserede Mussolini og Italien på daværende tidspunkt. Herefter vil jeg analysere hvilke faktorer der gjorde sig gældende for Mussolinis position som landets leder i 1922-1943, understøttet af relevante historiske kilder og samfundsfaglig teori om medier og politisk kommunikation. Endelig vil jeg vurdere mulige forskelle og ligheder i medieanvendelsen af henholdsvis Mussolini og nutidens mediebaron Silvio Berlusconi samt afslutningsvis sammenligne, med redegørelsen som primært udgangspunkt, situationen i Grækenland og opbakningen til partiet Gyldent Daggry med baggrunden for Mussolinis magtovertagelse... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fascismen i Italien

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.