SRP om Eyes Wide Shut i Mediefag og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Mediefag B, Engelsk A)
 • 12
 • 22
 • 10292
 • PDF

SRP om Eyes Wide Shut i Mediefag og Engelsk

SRP i Engelsk A og Mediefag B om filmen "Eyes Wide Shut" og postmodernisme og modernisme.

Opgaven indeholder en redegørelse for postmodernisme og modernisme, både mentalitet og filmiske træk. Derudover en filmanalyse af udvalgte sekvenser fra filmen "Eyes Wide Shut" af Stanley Kubrick.

Til sidst følger en diskussion/vurdering af, hvorvidt der er postmodernistiske og/eller modernistiske træk i filmen.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
1. Modernisme og postmodernisme
1.1 Modernisme
1.2 Postmodernisme
2. Næranalyse af sekvens på Somerton
3. Parallelisering mellem Alices drøm og Bills natlige eventyr
4. Næranalyse af udtoningen
5. Titlen ”Eyes Wide Shut”
6. Diskussion af modernistiske eller postmodernistiske træk
6.1 Filmens fremstilling af kunst
6.2 Det iscenesatte element
6.3 Forbrugerisme – kvinderollen som objekt
6.4 Diskussion af citat fra bilag
7. Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Knivskarpe analytikere har i mange år listigt forsøgt at snige sig udenom at skulle sætte Stanley Kubrick i bås. Kubrick er en mand af format, en instruktør der ikke lader sig hæmme af filmiske normer og traditionelle metoder. Det har resulteret i, at Kubrick har fremstillet film i noget nær samtlige genrer og har nået alle hjørner af kritikernes både hårde og rosende ord. Derfor vil jeg ikke kaste mig ud i, at skulle sætte Kubrick i bås, men blot at undersøge, hvorvidt der er postmodernistiske eller modernistiske træk at finde i hans sidste film ”Eyes Wide Shut” fra 1999. I min analyse af filmen har jeg valgt at inddrage shot-to-shot-analyser af en sekvens på Somerton og udtoningen. Jeg har valgt at analysere sekvensen på Somerton dels for at undersøge, hvordan sex blev fremstillet, dels for at undersøge hvilken rolle de maskerede mænd på palæet spiller i spørgsmålet om Bills personlighed og omgangskreds og slutteligt dels for at kunne diskutere, hvordan den filmiske fremstilling af sex kan sidestilles med en postmodernistisk opfattelse af kunst. Det ville også have været nærliggende at lave næranalyse af hele scenen på Somerton, men opgavens omfang tillader det ikke. I fortolkningen af ”Eyes Wide Shut” er der fokus på de mange dobbelttydigheder og spejlinger, spejlinger som forekommer i drøm og virkelighed, hvorfor det er nærliggende at drage en parallel mellem Alice drøm og Bills natlige eventyr.
Udtoningen har jeg valgt at analysere for at kunne udlede, hvordan forbrugerismen har sat sit præg på de to hovedkarakterer, Bill og Alice, samt deres datter, Helena. Ydermere italesætter dialogen i filmens udtoning, hvordan paralleluniverser kan splittes og forenes samt hvilken udvikling – eller mangel på samme – der er sket i Bill og Alices ægteskab. I filmens udtoning understreges det også, hvordan virkelighed ikke altid er virkelig, og samtidigt hvordan drømme aldrig bare er drømme. Men hvis virkeligheden ikke er virkelig, hvad er den så? Igennem en fortolkning af citatet vil jeg forsøge at skildre Kubricks måde at nedbryde skellet mellem drøm og virkelighed.

---

5. Titlen ”Eyes Wide Shut”
Problematikken i at skulle tolke på en så tvetydig titel ligger i, at der kan være flere udfald. Titlen må nødvendigvis være opfundet af Kubrick selv, eftersom den originale roman, filmen bygger på, hedder ”Dream Story” . Titlen kan derfor være endnu en af Kubricks egne tilføjelser til de mange dobbelttydigheder, der gennemsyrer filmen. I titlen ligger der flere ordspil, der sætter tanker i gang. 'Wide' kan både betyde adjektivet 'åben' og 'bred', at de både har et bredt perspektiv at se hændelser i eller at deres øjne blot er åbne. Der er en anden mere bogstavelig måde at se ordspillet i udtrykket ”eyes wide shut”. På engelsk siger man ”eyes wide open”, som betyder at øjenlågene er langt fra hinanden, og normalt siger man på engelsk ”eyes shut tight” for den modsatte mening . Filmtitlen er en ironisk og ulogisk kombination af begge.
Titlen kan også være et ordspil med den engelske frase ”eyes wide open.” Eftersom filmen omhandler hemmeligheder, løgne, forklædninger og masker, kan titlen indikere, at mennesker tror de ved, hvad der foregår; at vores øjne er åbne, og vi er opmærksomme, men i... Køb adgang for at læse mere

SRP om Eyes Wide Shut i Mediefag og Engelsk

[1]
Bedømmelser
 • 14-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god, besvarede mange spørgsmål og hjælp til struktur.

Materialer relateret til SRP om Eyes Wide Shut i Mediefag og Engelsk.