SRP om Enigma og ubådskrigen i Nordatlanten i Historie A og Matematik A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Matematik A)
  • 10
  • 30
  • 8631
  • PDF

SRP om Enigma og ubådskrigen i Nordatlanten i Historie A og Matematik A

Studieretningsprojekt (SRP), som er skrevet i fagene Matematik A og Historie A og handler om Enigma og ubådskrigen i Nordatlanten under 2. verdenskrig.

Opgaveformulering

1. Beskriv monoalfabetisk og polyalfabetisk kryptering. Herunder skal opgaverne på bilaget besvares.
2. Beskriv hvordan Enigma-maskinen virkede, og beregn hvor mange forskellige indstillinger den havde.
3. Undersøg Tysklands anvendelse af kryptering i den militære kommunikation samt englændernes arbejde på at dekryptere den.
4. Vurdér hvilken betydning det fik for ubådskrigen i Nordatlanten, at England fik knækket den tyske kode.
5. Diskutér nogle af de dilemmaer som opstod hos englænderne i forbindelse med brydningen af Enigma.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Opgaveformulering 4
Redegørende del 5
Forskellige koder 5
Løsning af monoalfabetisk kode 6
Forklaring af polyalfabetisk Vingère kode 7
Løsning af polyalfabetisk kode 8
Enigma maskinen 9
Ubådskrigene i Nordatlanten 12
Undersøgende del 15
Dekryptering af Enigmakoden 15
Tyskernes anvendelse af militærkoder 17
Diskuterende og vurderende del 18
Vigtighed af Enigma 18
Dilemmaer forårsaget af ULTRA 23
Konklusion 27
Kilder og værktøjer 28
Kilder: 28
Værktøjer 28
Bilag 29

Uddrag

Indledning
Tyskerne kommunikerede ved hjælp af den avancerede, mekaniske Enigma maskine. Enigma maskinen kodede al skrift om til en uforståelig kode, som kun indviede forstod. Med den hemmeligholdt tyskerne al deres information for fjenden. Det troede de i hvert fald, men ved brug af adskillige matematiske genistreger og oceaner af ressourcer henvendt mod formålet at bryde Enigma, lykkedes det englænderne i slut 1942. Når man i dag kigger tilbage på historiske begivenheder, fremstår anden verdenskrig som en milepæl, med mange tråde ind i nutiden, såvel som fremtiden. Verdens selvopfattelse skulle revideres efter krigen. FN, NATO og den kolde krig er direkte følger. Hvordan fungerede Enigma og hvordan løste Englænderne koden? Havde bruddet på Engima nogen indflydelse på krigen og hvis ja, på hvilken måde? Opgaven er en sammenfatning af belysningsvinkler for at besvare disse spørgsmål og andre.

Redegørende del:

Forskellige koder
Person A og B ønsker at kommunikere uden at person C får samme information. Hvordan kan dette gøres, hvis person C tjekker al information som sendes imellem person A og B? Hvis person A og B begge er klar over en måde at få information ud af en given besked, så kan steganografi bruges. Steganografi betyder læren om hemmeligholdelse af information inden for en ikke hemmelig besked . En anden måde for person A og B at kunne…

Løsning af monoalfabetisk kode
Se kode samt vedlagt information ved bilag 1 Denne monoalfabetiske kode indeholder mellemrum. Det oplyses at den er på dansk. Dog mangler kommatering. Forskellige strategier kan anvendes: Jeg benytter værktøjer 3 til at forsøge mig frem med, at bryde koden. Det bemærkes bl.a., at bogstavet: ”y” står alene flere gange. Dette er højest sandsynligt bogstavet ”i” i nøgleteksten. Ved frekvensanalyse analyseres hyppigheden af forskellige bogstavers…

Forklaring af polyalfabetisk Vingère kode
En polyalfabetisk kode har meget til fælles med den monoalfabetiske kode. De er begge kryptologiske og begge substitutionskoder. Men i polyalfabetiske koder nøjes et bogstav ikke med at kunne være et andet. I disse koder kan et bogstav blive til flere bogstaver. Dette gør en polyalfabetisk kode betydeligt stærkere over for bl.a. frekvensanalyse, da bogstaverne i princippet skulle dukke op lige ofte. Sker dette ikke skyldes det primært varians. En af polyalfabetisk kryptologis store pionære er…

Enigma maskinen
Enigma maskinen var af hidtil uset sikkerhed, da den blev opfundet. Det var en mekanisk, elektrisk proces, som krypterede og dekrypterede koder. Tyskeren Shierbus tog i 1918 patent på maskinen. Dens formål skulle være både militært og til forretningshemmeligheder. Dog blev maskinen lavet således, at militærets udgave fik flere kombinationsmuligheder. Selve ordet Enigma er græsk og betyder gåde8 . Faktisk blev flere ”Enigmamaskiner” opfundet i både Sverige, Holland og USA kort efter Shierbus' opfindelse. Det resulterede dog ikke i succes i nogle af de andre tilfælde9 . Maskinen blev brugt af det Tyske militær fra…

Ubådskrigene i Nordatlanten
Krigen mellem Tyskland og England blev kæmpet på flere fronter; til lands, til vands og i luften. Her beskæftiger vi os med krigen til vands ved Atlanterhavet. Selve krigen til vands kan siges at være et tysk offensiv. England var yderst afhængig af importerede ressourcer såsom madvarer, men også tungere ressourcer såsom stål, jernmalm, kobber og tømmer. Tyskerne selv havde erobret adskillige områder med…

Dekryptering af Enigmakoden
Polen blev skabt som et land med grund til bekymringer fra både øst og vest efter versaillestraktaten. Derfor forsøgte de straks at bryde fjendens koder. De havde succes med dette frem til 1926, hvor Enigma blev anvendt i det tyske militær26 . Man fortsatte dog ihærdigt. Man formåede aldrig, at bryde koden, men kom dog alligevel langt. To uger inden invaderingen af Polen, blev både Frankrig og England indviet i det polske arbejde. England fik blandt andet to…... Køb adgang for at læse mere

SRP om Enigma og ubådskrigen i Nordatlanten i Historie A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.