SRP om emigration fra Senegal i Naturgeografi B og Spansk A

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Spansk A)
  • 10
  • 25
  • 8862
  • PDF

SRP om emigration fra Senegal i Naturgeografi B og Spansk A

Studieretningsprojekt (SRP) i fagene Spansk A og Naturgeografi B, som er skrevet om emnet emigration fra Senegal i Afrika til Spanien i Europa.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for nogle af de faktorer, der får mennesker til at emigrere fra Senegal og søge mod Europa.
På den baggrund ønskes en analyse af artiklen "El sueño de Alioune” fra El País (2006). I analysen lægges der vægt på, hvordan artiklen fremstiller immigrations-relaterede problematikker, og i særlig grad, hvordan personlige konsekvenser af immigration belyses.

Lærers kommentar

Super god opgave. Spansk-delen vurderes til et klart 12-tal, men mangler nogle flere data og bilag, f.eks. et kort over Senegal samt en model og den demografiske transition, i naturgeografi for at kunne vurderes til 12. Kunne også have været inde på Danmarks direkte rolle i Senegals/Afrikas flygtningeproblematikker.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for Senegal 3
Senegals klima og demografi 4
Senegals levevilkår 6
Push- og Pull-faktorer 7
Den afrikanske immigrant i Europa 8
Analyse af ”El sueño de Alioune” 9
Virkemidlernes brug til portrætteringen af immigrationsproblematikker 9
Aliounes rejse mod Spanien 10
Jobmuligheder og økonomisk grundlag før og efter immigrantens rejse 11
Immigrationens personlige konsekvenser 13
Forventning og ansvar 13
Journalistens skjulte holdning 14
Diskrimination og efterladelse af hjemmet 15
Diskussion 16
Immigrationsrelaterede konsekvenser for Spanien og Europa 17
Tiltag og holdninger til håndtering af den massive indvandring 18
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 25

Uddrag

Indledning
Migration har eksisteret igennem mange tusind år, og er derfor ikke noget nyt fænomen. Mennesket begyndte allerede for 150.000 år siden at migrere, hvor hele Afrika blev besat. Mennesket har gennem mange år forladt deres hjemstavn, for at slå sig ned et andet geografisk sted, og det har betydet en afsked med deres egne kulturområder til fordel for nye samfund. Årsagerne til at mennesket vælger at emigrere til et andet land, ligger for det meste i ønsket om bedre levevilkår, end hvor man oprindeligt kommer fra. Men hvordan ser migrationssituationen ud i dag, og medfølger der nogle konsekvenser for de enkelte samfund samt de enkelte immigranters liv? Mange senegalesiske borgere har i nyere tid forsøgt lykken i Europa, hvor specielt Spanien er hårdt ramt af massiv immigration. Ved hjælp af professionelle menneskesmuglere risikerer tusindvis af senegalesiske immigranter deres liv til havs for at nå til Spanien, med håb om at finde jobmuligheder, som kan hjælpe dem og deres familie til et bedre liv. Den massive indvandring i Spanien, og i resten af Europa, har haft store konsekvenser, som man mange steder i Europa prøver at finde løsningsmuligheder på. I det følgende vil baggrunden for Senegals emigration blive undersøgt, ved hjælp af en grundig redegørelse for relevante faktorer, der medvirker til dette. Efterfølgende vil opgaven gennem tekstanalyse af artiklen ”El sueño de Alioune” fokuserer på, hvordan forholdene omkring immigrationsrelaterede problematikker, samt de enkelte immigranters personlige udfordringer bliver fremstillet. Dernæst vil konsekvenserne af den massive indvandring blive diskuteret, med henblik på at fremsætte forskellige løsningsmuligheder, hvor der slutteligt vil der blive konkluderet på det samlede arbejde.
...
Redegørelse for Senegal
Senegal er et vestafrikansk kystland, hvis vestlige grænse ligger ud til det nordatlantiske hav, og ligger mellem 12º og 17º nordlig breddegrad. Landet har et areal på cirka 196.190 km2, og er dermed omkring 4,5 gange så stor som Danmark. Senegals hovedstad er Dakar, som også er den største by i landet. Det senegalske landskab består hovedsageligt af lavland og sandede sletter, og langs kysten finder man mangrovesumpe
...
Senegals klima og demografi
Senegal ligger i det tropiske bælte og har kystklima. Hvis man kigger på figur 1 og 2 (se bilag), ser man hydrotermfigurer over henholdsvis det nordvestlige Dakar og det sydlige Kolda. I Kolda ligger gennemsnitstemperaturen på 27,2ºC, hvor Dakar, grundet en kølig passatvind som afkøler kystområdet , har en lidt lavere gennemsnitstemperatur på 24,9ºC. Hele landet får sommerregn på grund af ITK-zonens bane. ITK-zonen ligger fra juni til august nord for ækvator, hvor Senegal er placeret, og er tæt på den nordlige vendekreds, ..
...
Senegals levevilkår
Børnedødeligheden er nemlig noget, der er med til at beskrive et lands levestandard. På figur 4 kan man følge børnedødelighedsudviklingen i Senegal fra 1990 til 2013. I perioden fra 1990-1999 lå børnedødeligheden på 140-147 pr. 1000, men efter årtusindskiftet er børnedødeligheden faldet bemærkelsesværdigt til under 60 pr. 1000, og kan hænge sammen med Senegals indtræden i fase 2 i den demografiske transitionsmodel. Den faldende børnedødelighed viser en forbedring af levestandarden.
...
Push- og Pull-faktorer
På grund af Senegals mere primitive og generelt dårlige levevilkår, deres nu- og fremtidige klimaproblemer og den voksende befolkning, vælger mange senegalesere at emigrere til Europa. Europa har mange muligheder, som Afrika ikke har, og derfor er Europa et sted mange senegalesere gerne vil hen, for at nå det ”Europæiske Paradis”. Når man snakker om faktorer, som gør sig gældende for senegalesiske migranters rejse til Europa, er det vigtigt at kigge på push- og pull-faktorer.
...
Den afrikanske immigrant i Europa
Senegal har siden 1970 været i økonomisk krise, hvilken igennem 1990'erne er blevet forstærket. Modreaktionen på dette var dannelsen af den nye ”model for succes”, nemlig emigranten. Chancerne for at få et statsrelateret job i sit hjemland, som førhen var symbolet for individuel succes, var forringede, og var med til at skabe emigrationsønskerne, mod bedre vilkår.
...
Analyse af ”El sueño de Alioune”
”El sueño de Alioune” er en portrætartikel fra El País, som er skrevet af Tomás Bárbulo i 2006. Artiklen beretter om Alioune, en senegalesisk immigrant, der efter lang tids overvejelser, beslutter sig at emigrere fra sit hjem i Senegal, med håbet om at nå til Spanien. Han krydser Atlanterhavet i en overfyldt kano, med forventningen om at kunne forsørge sin familie og nyde godt af Europa;
...
Jobmuligheder og økonomisk grundlag før og efter immigrantens rejse
En anden problemstilling, der bliver set på i artiklen, er problematikken omkring job og økonomi. En grund til at mange af de unge vælger at emigrere, er håbet om at finde job og tjene penge, så de kan forsørge deres familie. Alioune begyndte allerede at tænke på at emigrere da han var 15 år gammel, og var færdig med folkeskolen. Han stræbte først efter at blive svejser, ”más por necesidad que por vocación.” (s. 3, l.18). Han valgte altså at uddanne sig som noget han følte, der gav mulighed for job, ..
...
Immigrationens personlige konsekvenser
Udover at artiklen berører de overordnede problematikker ved immigration, har journalisten også givet os et indblik i de personlige konsekvenser. Det har den virkning, at vi som læsere kan få et indblik i, hvad den lange proces egentlig går ind og gør personligt ved immigranterne. Igennem artiklen er der et stærkt bias overfor Alioune, og det er via ham, vi får et indblik i personlige konsekvenser, som opstår af immigration.
... Køb adgang for at læse mere

SRP om emigration fra Senegal i Naturgeografi B og Spansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om emigration fra Senegal i Naturgeografi B og Spansk A.