SOP om Elbiler: Er der et marked for elbiler i Danmark?

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, International Økonomi A, SOP)
 • 12
 • 47
 • 10101
 • PDF

SOP om Elbiler: Er der et marked for elbiler i Danmark?

SOP om elbiler, som belyser spørgsmålet: Er der et marked for el-biler i Danmark?

Opgaven er skrevet i Afsætning A og International Økonomi A.

Opgaveformulering

a. Beskriv udviklingen på det danske bilmarked gennem de seneste 10 år.
b. Redegør for det danske statslige afgiftssystem på biler.
c. Redegør for kundernes holdninger til el-biler.
d. Præsenter en selvvalgt virksomhed der producere el-biler og analyser hvad virksomheden gør for at skabe vækst på markedet.
e. Diskuter og vurder muligheder og trusler og udfordringer for virksomheder der ønsker at sælge el-biler i Danmark, kom i den forbindelse ind på følgende områder: Den danske stats afgiftssystem, den danske stats miljø- og erhvervspolitik, EU's afgifts harmoniseringsinitiativer og EU's miljø- og erhvervspolitik.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 1
2. Indledning 4
2.1. Problemformulering 4
2.2. Afgrænsning 4
2.3. Metodeovervejelse 5
3. Udviklingen på det danske bilmarked de seneste 10 år 6
3.1. Delkonklusion 8
4. Det danske statslige afgiftssystem på biler 9
4.1. Registreringsafgiften og nummerplade 9
4.2. Ejer afgift og partikeludledningsafgift 10
4.3. Delkonklusion 11
5. Kundernes holdning til el-biler 11
5.1. Delkonklusion 13
6. Tesla Motors 14
6.1. Virksomhedskarakteristika 14
6.2. Værdikædeanalyse 16
6.2.1. Primære aktiviteter 16
6.2.1.1. Indgående logistik 16
6.2.1.2. Produktion 17
6.2.1.3. Udgående logistik 19
6.2.1.4. Markedsføring og Salg 19
6.2.1.5. Service 20
6.2.2. Støtteaktiviteter 22
6.2.2.1. Menneskelige ressourcer 22
6.2.3. Delkonklusion på Værdikædeanalyse 23
6.3. SWOT-analyse 23
6.3.1. Intern situation 25
6.3.2. Ekstern situation 26
6.3.3. Handlingsforslag 26
7. Virksomhedernes muligheder for at sælge elbiler på det danske marked 26
7.1. Det danske statslige afgiftssystem 27
7.2. Den danske stats miljø- og erhvervspolitik 27
7.3. EU's afgifts harmoniseringsinitiativer 28
EU's miljø- og erhvervspolitik 29
7.4. Delkonklusion 30
8. Konklusion 30
9. Kildekritik 33
10. Litteraturfortegnelse 33
10.1. Bøger 33
10.2. Downloadet rapporter 33
10.3. Interview 33
10.4. Internetsider 33
11. Bilag 38
11.1. Bilag 1 - Eksempel på afgiftsberegning 38
11.2. Bilag 2 - Satser fir brændstofforbrugsafgiften 39
11.3. Bilag 3 - Satser for vægtafgift 42
11.4. Bilag 4 - Interview med Martin Moos 42
11.5. Bilag 5 - Kundernes holdning 45
11.5.1. Skærmbillede 1 45
11.5.2. Skærmbillede 2 46
11.5.3. Skærmbillede 3 46
11.5.4. Skærmbillede 4 47
11.5.5. Skærmbillede 5 47

Uddrag

2. Indledning
Verden som vi kender den i dag, er ved at gennemgå en miljømæssig udvikling. Vi udleder hver dag langt mere CO2 end hvad vores økosystem kan håndtere. Dette samtidig med vores forbrug stiger stødt. Det er årsag til at verdenssamfundet og herunder EU søger nye grønnere metoder til at reducere CO2-udledningen. En af metoderne til at reducere udledning er en omstrukturering af bilmarkedet. Bilmarkedet er i dag ansvarlig for ca. 15% af EU's CO2-udledning . Derfor bliver der taget politiske initiativer til at forbedre forholdende for miljøvenlige biler. Det betyder at el- og brintbiler på nuværende tidspunkt er fritaget for det statslige afgiftssystem . Dette tiltag er et af mange som vil blive berørt i denne opgaven. Det fælles mål for både EU og Danmark er at sænke CO2-udledningen markant over de næste årtier. Som et delmål drejer det sig at få fremhævet fordelene ved elbiler over for forbrugeren. Alt sammen i håb om at undgå de voldsomme konsekvenser global opvarmning kan medføre. Jeg vil i denne opgave fokusere på følgende problemformulering.

2.2. Afgrænsning
Denne opgave er afgrænset til udelukkende at omhandle personbiler, da en beskrivelse af det komplette afgiftssystem i Danmark vil blive for komplekst. Denne afgrænsning anvender jeg, for at gøre min besvarelse på problemformuleringen så konkret så mulig.

2.3. Metodeovervejelse
Da dette studieretningsprojekt er en tværfaglig opgave, er det vigtigt at begge fag anvendes i nogenlunde samme omfang. Det vil jeg gøre ved at være opmærksom på anvendelse af fagterminologi fra begge fag gennem hele opgaven. Problemformuleringen er opdelt så spørgsmålene hver for sig referer til enten AØ/IØ.
Spørgsmål 1 drejer sig blandt andet om miljøpolitik, og her vil jeg anvende begreber til at beskrive udviklingen på det danske bilmarked.
Spørgsmål 2 drejer sig om det danske afgiftssystem... Køb adgang for at læse mere

SOP om Elbiler: Er der et marked for elbiler i Danmark?

[2]
Bedømmelser
 • 24-08-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin opgave. Mangler dog virkelig korrekturlæsning ift. tegnsætning, nutids-r'er og lignende.
 • 23-05-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Få mangler, god inspiration til egen opgave om Tesla

Materialer relateret til SOP om Elbiler: Er der et marked for elbiler i Danmark?.