SRP: Ebola og Logistisk vækst

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Bioteknologi A)
 • 12
 • 38
 • 6583
 • PDF

SRP: Ebola og Logistisk vækst

Dette er et Studieretningsprojekt (SRP) i fagene Bioteknologi A og Matematik A med fokus på sygdommen Ebola og dens udbredelse i Vestafrika.

Først gennemgås virussen ift. oprindelse, smitte og symptomer, hvorefter selve infektionen samt immunforsvarets respons herpå uddybes.

Opgaven indeholder desuden en beskrivelse af eksisterende behandling og forskningsmedicin. I Matematikdelen præsenteres og udledes løsningsformlen for den logistiske differentialligningsmodel, som derefter anvendes på epidemiens udbredelse. Slutteligt diskuteres omfanget af ebolaepidemien.

Lærers kommentar

Kun positive ord :)

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Introduktion til ebolavirussen
- Oprindelse
- Smitte
- Symptomer
Infektionsveje & immunforsvarets respons
- Ebolavirus inficerer mennesker
- Immunforsvarets respons på ebola
Behandling af ebola
- Aktuel behandling & nylig forskning
- Zmapp – virkemåde, fremstilling, fordele/ulemper
Logistisk differentialligningsmodel
- Matematisk modellering
- Generelt om den logistiske differentialligningsmodel
- Den epidemiologiske differentialligning
- Udledning af løsningsformlen
- Karakteristik af den logistiske vækst – den logistiske funktion
Anvendelse af den logistiske model
Omfanget af ebolaepidemien
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

!Epidemier har igennem historien været en verdensomspændende trussel mod civilisatio- ner. Civilisationer som har set afmægtigt til – uden medicin, uden forebyggelse - mens be- folkningen bukker under for de dødbringende sygdomme. Og 'dødbringende' er en god karakteristik af ebola, som netop florerer i de vestafrikanske lande Liberia, Sierra Leone og Guinea. Ebola registreres første gang i Centralafrika i 1976, og har aldrig udgjort en bety- delig trussel – før nu. For omfanget af det aktuelle udbrud er større end nogensinde, og spørgsmål som: hvorfor dukker ebola op i Vestafrika? Hvorfor er den så graverende? Og kan udviklingen forklares ud fra matematiske modeller? Melder sig. Disse spørgsmål vil først og fremmest blive belyst og uddybet gennem en grundig redegørelse for ebolavirussen og dens infektion af kroppen samt behandlingsmetoder. Herefter vil opgaven fokusere på det matematiske aspekt, hvor en grundig gennemgang af den logistiske differentiallig- ningsmodel, samt analyse af modellens anvendelsesmulighederne foretages. Slutteligt vil omfanget af ebolaepidemien diskuteres med afsæt i de biologiske og matematiske resulta- ter, hvor fokus ligger på årsagsforklaring af det igangværende udbrud, og hvorvidt hjælpe- organisationers indgreb kan aflæses... Køb adgang for at læse mere

SRP: Ebola og Logistisk vækst

[2]
Bedømmelser
 • 27-09-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  god opgave med udførlige beskrivelser og udregninger
 • 16-12-2015
  Meget nyttig! Den kan klart anbefales.