SOP om Danske Bank og strategiske tiltag efter finanskrisen

  • HHX 3. år
  • SRP (International Økonomi B, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 55
  • 11723
  • PDF

SOP om Danske Bank og strategiske tiltag efter finanskrisen

Her finder du et SOP om finanskrisen i Danmark og Danske Bank. Opgaven er skrevet i International Økonomi B og Afsætning A.

Opgaven besvarer følgende opgaveformulering:

Med udgangspunkt i en redegørelse for den globale finanskrise og dens opståen, bedes du redegøre for konsekvenserne for dansk økonomi.

På baggrund af en kort karakteristik af Danske Bank og en redegørelse for finanskrisens påvirkning af den danske banksektors konkurrencesituation, bedes du analysere hvorledes Danske Bank har tilpasset deres markedsføring mod et selvvalgt kundesegment.

På baggrund af din redegørelse og analyse bedes du diskutere og vurdere centrale strategiske tiltag for Danske Bank

Lærers kommentar

En gennemarbejdet opgave. Lige på vippen mellem karakter 10 og 12.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Metode 2
1. Med udgangspunkt I en redegørelse for den globale finanskrise og dens opståen, bedes du redegøre for konsekvenserne for dansk økonomi 3
1.1 den globale økonomi 3
1.2 kort redegørelse af den danske finanskrise 6
1.3 finanskrisens effekter på de samfundsøkonomiske mål I danmark 7
2. På baggrund af en kort karakteristik af danske bank og en redegørelse for finanskrisens påvirkning af den danske banksektors konkurrencesituation, bedes du analysere hvorledes danske bank har tilpasset deres markedsføring mod et selvvalgt kundesegment. 10
2.1 kort karakteristik af danske bank 10
2.1.1 facts om danske bank 10
2.2 redegørelse for finanskrisens påvirkning af den danske banksektors konkurrencesituation 11
2.2.1 truslen fra nye indtrængende 11
2.2.2 truslen fra nye substituerende produkter 11
2.2.3 leverandørernes forhandlingsstyrke 12
2.2.4 kundernes forhandlingsstyrke 12
2.2.5 rivalisering I branchen 13
2.3 analyse af hvorledes danske bank har tilpasset deres markedsføring mod et selvvalgt kundesegment 13
2.3.1 kort analyse om, hvorfor danske bank har ændret deres markedsføring 13
2.3.2 produkt 15
2.3.3 price 16
2.3.4 place 17
2.3.5 promotion 18
2.3.6 sevice 19
3. På baggrund af din redegørelse og analyse bedes du diskutere og vurdere centrale strategiske tiltag for danske bank. 21
3.1 tows matrix – danske bank 22
3.1.1 (so) strategiske tiltag 23
3.1.2 (wo) strategiske tiltag 25
3.1.3 (st) strategiske tiltag 26
3.1.4 (wt) strategiske tiltag 27
Konklusion 29
Kildeliste 31
Bilag 1 – indkomst udvikling siden dereguleringerne 35
Bilag 2 – forklaring til hele setuppet 36
Bilag 3 – udvikling af huspriserne 39
Bilag 4 – udvikling af subprime lånene 40
Bilag 5 – gældssætningsgraden 41
Bilag 6 – lehman brothers udvikling 42
Bilag 7 – udvikling I tvangsauktioner 43
Bilag 8 – markedsandele på bankmarkedet 44
Bilag 9 – anvendelse af mobiltelefon eller smartphone 45
Bilag 10 – alder I befolkning, der gør brug af mobiltelefon eller smartphone 46
Bilag 11- interview med henrik grønvald 47
Bilag 12 – interview med marianne lundgren 50

Uddrag

Jeg har valgt, at tage udgangspunkt i Danske Banks markedsføring mod det unge segment, som jeg finder særligt interessant, da jeg selv er en del af det segment. Derudover havde jeg hørt, at Danske Bank havde lavet en masse tiltag mod dette segment, som jeg vil vide mere om.

Metode
Jeg har i forbindelse med min opgave lavet en stor informationsindsamling fra diverse bøger, rapporter, film, internetkilder og interviews. Jeg har i denne forbindelse set på, hvilke kilder, der har været mest troværdige ved at måle dem op mod hinanden. Derudover har jeg i forbindelse med filmen ”Inside Job”, som jeg har taget udgangspunkt i, i min redegørelse, set på anmeldelser over filmen.

Jeg vil i forbindelse med faget International Økonomi se på de samfundsøkonomiske mål. Dette sker særligt i forbindelse med den danske økonomiske udvikling. Derudover vil jeg redegøre for den økonomiske krise ved hjælp af diverse ekspert-kilder og tal, hvilket særligt har været gennem Danmarks statistik. Denne viden har jeg brugt til at kunne analysere Danske Bank.

I Afsætning har jeg brugt min viden fra International Økonomi og derfra har jeg analyseret Danske Banks markedsføring mod det unge segment. Til inddragelse af dette har jeg foretaget to interviews med to kilder med privatrådgiver og studieambassadør Henrik Grønvald Nielsen samt privatdirektør Marianne Lundgren. Dette har givet mig et indblik i, hvad Danske Bank vil gøre fremadrettet og hvad Danske Bank hidtil har gjort... Køb adgang for at læse mere

SOP om Danske Bank og strategiske tiltag efter finanskrisen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.