SOP om Cubakrisen i Spansk og Historie

  • HHX 3. år
  • SRP (Historie B, Spansk B, SOP)
  • 10
  • 21
  • 5837
  • PDF

SOP om Cubakrisen i Spansk og Historie

Opgaven er et SOP om Cubakrisens årsager og Fidel Castros indflydelse på krisens forløb, skrevet i Spansk og Historie.

Opgaven indeholder en redegørelse for Cubakrisen dag for dag, en analyse og motiver for krisens opståen samt en analyse af Fidel Castros indflydelse på krisens forløb.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SOP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 3
Cuba-krisen kort fortalt 4
Søndag den 14. Oktober 4
Tirsdag den 16. Oktober 4
Onsdag den 17. Oktober 5
Torsdag den 18. Oktober 5
Fredag den 19. Oktober 6
Lørdag den 20. Oktober 6
Mandag den 22. Oktober 6
Tirsdag den 23. Oktober 6
Lørdag den 27. Oktober 8
Søndag den 28. Oktober 8
Hvad var årsagerne til krisen? 9
Sovjetiske motiver 10
Sovjetisk forsvar af cuba 10
Indflydelse på den vestlige halvkugle 11
Udligning på magtbalancen 11
Vestberlin 12
Amerikanske motiver 13
Bevare verdensfreden 13
Bevare status quo 14
Forhindre spredning af atomvåben 14
Fidel castros indflydelse på krisens forløb 15
Konklusion 17
Litteraturliste 19
Bøger 19
Internet 19
Bilagsliste 20
Bilag 1 20
Bilag 2 20
Bilag 3 20
Bilag 4 20
Bilag 5 20
Bilag 6 21
Bilag 7 21

Uddrag

Verden blev i oktober 1962 vidne til en anspændt krise mellem Sovjetunionen og USA. En krise, hvor atommissiler på Cuba, en allieret til Sovjetunionen, blev omdrejningspunktet i et nervepirrende politisk spil mellem de to supermagter. Et spil, hvor en fejlhandling, kunne sætte menneskeheden på randen af atomkrig. Krisen opstod da den amerikanske præsident John F. Kennedy opdagede, at Sovjetunionen ledet af Nikita Khrusjtjov var i gang med at opstille mellemdistanceraketter på Cuba. Når opstillingen af raketter var færdig, ville de have en rækkevidde og kraft nok til at ramme og ødelægge enhver amerikansk by bortset fra Seattle, I alt tretten skæbnesvangre dage i oktober 1962.
I opgaven vil jeg redegøre for Cuba-krisens forløb, analysere årsagerne til krisen og vurdere Fidel Castros indflydelse på krisens forløb.
I min redegørelse vil jeg ligge særligt vægt på disse kilder:
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1628_crisis_misiles/index.shtml
Hansen, Peer Henrik, ”Cubakrisen 1962, den kolde krig og Danmark”, Øhavsmuseets forlag, 2012
Jeg vil starte med at redegøre for Cuba-krisen. Jeg starter med den 14. oktober 1962, hvor den amerikanske efterretningstjeneste opdagede missilerne på Cuba. Der vil blive redegjort dag for dag med undtagelser af få dage, redegørelen slutter med den 28. oktober 1962.
Efter redegørelsen vil jeg analysere årsagerne til Cuba-krisen. Men forinden vil jeg fortælle om hvad der sker i og omkring Cuba før Cuba-krisen for at danne et billede af samtiden. Dette er vigtigt for at kunne forstå Cuba-krisen og hvorfor den brød ud. I analysen vil jeg komme ind på den direkte årsag til krisen, nemlig Sovjetunionens opstilling af missiler på Cuba. Ligeledes vil jeg analysere hvorfor præsident Kennedy og USA konfronterede Sovjetunionen med deres opstilling af missiler på Cuba, her vil jeg se på Kennedys tale fra den 22. Oktober 1962.
I den sidste del af opgaven vil jeg vurdere Fidel Castros indflydelse på krisens forløb. Her vil jeg se på de handlinger Castro foretog sig under krisen som havde indflydelse på forløbet. I og med at han ikke var involveret i forhandlingerne mellem Kenney, USA og Khrusjtjov, Sovjetunionen, havde han en sekundær rolle i krisen.

Søndag den 14. oktober
Den 14. oktober 1962 fløj et amerikansk U2 rekognosceringsfly på en rutinemæssig flyvning over Cuba for, at tage billeder af landjorden. Denne rekognosceringsflyvning kom til at få meget stor betydning for den kolde krigs videre forløb. Fotografier fra den 14. oktober afslørede etableringer af sovjetiske missilbaser på Cuba. Forinden havde man fra amerikansk side haft mistanke om sovjetiske atommissiler på Cuba. Mistanken til Sovjetunionen skyldes invasionen i Svinebugten, også kendt som svinebugtsaffæren. Eftervirkningerne fra svinebugtsaffæren medførte, at Fidel Castro, den cubanske leder, søgte hjælp hos Sovjetunionen. Khrusjtjov lovede at hjælpe med at etablere et forsvar mod et muligt nyt amerikansk angreb mod Cuba... Køb adgang for at læse mere

SOP om Cubakrisen i Spansk og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Cubakrisen i Spansk og Historie.