SOP om CSR og Arla

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 12
 • 32
 • 7432
 • PDF

SOP om CSR og Arla

Her kan du finde inspiration til et SOP om CSR (Corporate Social Responsibility).

Opgaven er skrevet i Virksomhedsøkonomi A og Dansk A.

Opgaven indeholder en redegørelse af begrebet CSR samt en karakteristik af virksomheden Arla.

Dernæst kommer en analyse af Arlas CSR-kommunikation, herunder bl.a. ledelsesberetningen i CSR-rapporten samt rapportens layout.

Efterfølgende er der en diskussion af Arlas hensigter med deres CSR arbejde med henblik på konkrete tiltag og handlinger.

Afslutningsvist er der en diskussion og vurdering af, om CSR har en betydning for Arla med perspektivering til aktuelle eksempler på andres virksomheders udfordringer med at håndtere CSR i praksis.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Metode
Kildekritik
Angivelse af SRP
Kort redegørelse for begrebet CSR
Karakteristik af Arla
Analyse af dele af Arlas CSR-kommunikation
Ledelsesberetning i CSR-rapporten
CSR-rapportens layout
Diskussion af Arlas hensigter med CSR set i lyset af konkrete tiltag og handlinger
Diskussion og vurdering af om CSR har betydning for Arla og perspektivering til aktuelle eksempler på andre virksomheders udfordringer med at håndtere CSR i praksis
Aktuelle eksempler på andre virksomheders udfordringer med at håndtere CSR i praksis
Konklusion
Litteraturliste
Bilag
Bilag 1: Ashridge's model over CSR aktiviteter
Bilag 2: Ledelsesberetningen i Arlas CSR-rapport for 2013
Bilag 3: Indholdsfortegnelsen til Arlas CSR-rapport 2013
Bilag 4: Billede på side 18 i Arlas CSR-rapport 2013
Bilag 5: CSR-rapportens forside
Bilag 6: Side 34 i CSR-rapporten
Bilag 7: Side 35 i CSR-rapporten
Bilag 8: Side 6 i CSR-rapporten
Bilag 9: Side 7 i CSR-rapporten

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive i fagene virksomhedsøkonomi A og dansk A i mit studieret-ningsprojekt (SRP), fordi de danner ramme om et meget spændende emne; CSR. Jeg synes, det er meget spændende at følge den udvikling, som mange virksom-heder gennemgår i forbindelse med CSR, ligesom det faktum, at begrebet ikke altid har været inkorporeret i virksomhederne, er interessant. Derudover finder jeg det meget interessant, hvordan omverdenen kan påvirke virksomheder i forbindelse med CSR, og hvordan virksomheder kommunikerer på dette område. Man kan stille sig selv spørgsmålet ”Hvad er god CSR-kommunikation?” Og der findes ikke ét svar til dette.

Med udgangspunkt i ovenstående indeholder denne rapport indledningsvist en kort redegørelse for selve begrebet CSR og en karakteristik af Arla A/S herunder både basale faktorer som virksomhedens omsætning og virksomhedens brug af CSR. Dernæst kommer analyser af Arlas CSR-kommunikation, herunder ledelsesbe-retningen i CSR-rapporten samt rapportens layout. Efterfølgende kommer en dis-kussion af Arlas hensigter med CSR med henblik på konkrete tiltag og handlinger. Til sidst indeholder rapporten en diskussion og vurdering af, om CSR har betydning for Arla med perspektivering til aktuelle eksempler på andre virksomheders udfor-dringer med at håndtere CSR i praksis. Afslutningsvist vil der være en opsumme-rende konklusion på besvarelserne af de stillede spørgsmål.

Metode
Faget dansk har jeg brugt i forbindelse med mine analyser af Arlas CSR-kommunikation. I min analyses lægges der både vægt på det sproglige og det mediemæssige, idet det er skriftlig kommunikation. Ligeledes bruges dansk i per-spektiveringen til aktuelle eksempler på andre virksomheders udfordringer med at håndtere CSR i praksis. Denne opgave indeholder alle Blooms taksonomier (rede-gørende, analyserende og diskuterende/vurderende/perspektiverende) og dette er også en danskfaglig metode.

Virksomhedsøkonomi bruges i forbindelse med karakteristikken af Arla A/S og re-degørelsen for begrebet CSR, da det er et emne, vi har berørt i virksomhedsøko-nomi, og det tager fat i teorien om en bæredygtig virksomhed.

En kombination af fagene bruges i diskussionen af Arlas hensigter med deres CSR- arbejde og i diskussionen og vurderingen af, om CSR har en betydning for Arla. Fagene spiller godt sammen, fordi både dansk og virksomhedsøkonomi danner en ramme om emnet CSR, og det er for mig en naturlig måde at bearbejde dette emne... Køb adgang for at læse mere

SOP om CSR og Arla

[2]
Bedømmelser
 • 21-01-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, som hjalp mig i gang med min egen (y)
 • 04-10-2016
  Den var spændende og god!