SOP om Coloplast i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

SOP om Coloplast i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

Her finder du et SOP om virksomheden Coloplast A/S. SOP'et søger at finde frem til, hvorvidt det vil være attraktivt at investere i Coloplast A/S' aktier og hvorvidt disse vil kunne kombineres i en portefølje med andre aktier. For at finde frem til dette tager SOP'et udgangspunkt i beskrivelse af Coloplast A/S samt en redegørelse for begreberne risikoprofil og porteføljer. Hernæst er der udarbejdet en strategisk regnskabsanalyse af Coloplast A/S med fokus på forskellige nøgletal samt interne og eksterne analyse af virksomheden. Alle disse analyser giver grundlag for vurderingen af Coloplast A/S' aktier.

SOP'et er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B.

Opgaveformulering

1. Virksomhedsbeskrivelse af Coloplast A/S
2. Redegør for begreberne risikoprofil og porteføljer
3. Udarbejd en virksomhedsanalyse af Coloplast A/S med henblik på investering i virksomhedens aktie, herunder inddrages relevante modeller og nøgletal samt aktiens kursudvikling
4. Foretag en vurdering af om Coloplast A/S' aktie er en attraktiv investering
5. Foretag en vurdering af hvordan Coloplast A/S' aktie kan indgå i en portefølje sammen med andre aktier

Elevens kommentar

En bedre rød tråd, så analysedelen ikke spår tvivl om konklusion og vurderingsafsnittet

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

2. Indledning 4
3. Metodeanvendelse 4
4. Virksomhedsbeskrivelse af Coloplast A/S 5
5. Redegør for begreberne risikoprofil og porteføljer 5
Porteføljer 5
5.1.1. Den strategiske porteføljesammensætning 5
5.1.2. Den taktiske porteføljesammensætning 7
Risikoprofil 9
6. Udarbejd en virksomhedsanalyse af Coloplast A/S med henblik på investering i virksomhedens aktie, herunder inddrages relevante modeller og nøgletal samt aktiens kursudvikling 10
Nøgletal 10
6.1.1. Overskudsgrad (OG) 10
6.1.2. Gennemsnitlige antal ansatte, omregnet til fuldtid 12
6.1.3. Soliditetsgrad 12
6.1.4. Price / earnings ratio (P/E) 13
6.1.5. Kurs / indre værdi (K/E) 14
6.1.6. Relative Strength Index (RSI) 15
6.1.7. Return on investment (ROI) 16
6.1.8. Delkonklusion på nøgletallene 17
Modeller 17
6.1.9. PESTEL analyse 17
6.1.10. Porters Five Forces 20
6.1.11. Porters generiske konkurrencestrategi 22
6.1.12. Ansoffs vækstmatrice 23
Aktiens kursudvikling 24
7. Foretag en vurdering af om Coloplast A/S' aktie er en attraktiv investering 29
8. Foretag en vurdering af hvordan Coloplast A/S' aktie kan indgå i en portefølje sammen med andre aktier 30
9. Konklusion 32
10. Litteraturliste 33

Uddrag

Indledning:
Jeg vil i min afhandling af mit studieretningsprojekt bevæge mig ind på flere forskellige taksonomiske niveauer, for at besvare min opgaveformulering. Afhandlingen af min opgave er samfundsrelevant i den forstand, at dele af denne kan bruges som byggesten til ens personlige investeringsstrategi. Analyse-fremgangsmåden er sammenlignelig med mange investorers investeringsstrategi, hvor der dykkes ned i virksomheden og belyses nogle bestemte ting, som er udfaldsgivende for, om det er en investering der er attraktiv eller ikke-attraktiv og af den grund finder jeg det oplagt at lave en afhandling om lige netop dette.

Jeg vil først redegøre for begreberne risikoprofil og porteføljer, ved brug af finansierings lærebogen, men også ved brug af andre nutidige og objektive kilder.
Jeg vil endvidere udarbejde en virksomhedsanalyse med modeller og nøgletal, som er relevante i forbindelse med en eventuel attraktiv investering og lige så vil jeg spekulere over aktiens kursudvikling. Sidst vil jeg vurdere om virksomhedens aktie kan indgå i en portefølje med andre aktier.

Metodeanvendelse:
Som metode vil jeg inddrage relevante modeller og kun anvende objektive kilder, for at få det mest retvisende billede. Jeg vil endvidere inddrage artikler af nutidig relevans, for at få det aktuelle billede. Jeg vil også anvende årsrapporter, som er udgivet af Coloplast A/S selv, for at få et indblik i virksomhedens økonomiske situation. Relevante lærebøger til fagene virksomhedsøkonomi og finansiering vil også blive anvendt i forbindelse med min afhandling.

Virksomhedsbeskrivelse af Coloplast A/S
Coloplast A/S blev stiftet i 1957 af sygeplejersken Elise Sørensen og civilingeniøren Aage Louis-Hansen samt hans kone. I 1954 bliver Elisa Sørensen lillesøster, Thora Sørensen, ramt af kræft i tyktarmen og blev stomiopereret.
De største problemer i daværende tid var den angsten for at deltage i sociale aktiviteter eller i sociale sammenhæng, da man ikke kunne afdække for lugtgenerne og lækager. Disse problemer var i første omgang den problemstilling som Coloplast A/S ville dæmme op for.
Dette er også grundlaget for deres vision, som går ud på at lytte til forbrugeren og det enkelte individs problemstilling for at kunne løse dette og sætte sig i forbrugerens sted, som kræves for at kunne producere det unikke og perfekt specificerede produkt.
At reagere på efterspørgslen af de produkter som forbrugerne mangler er Coloplast drivkraft som det så smukt fremgår i virksomhedens mission.
Endvidere bygger virksomhedens forretning på en uselvisk gerning, hvor man hjælper 'syge' mennesker og gør livet nemmere og bedre for dem.

Redegør for begreberne risikoprofil og porteføljer
Porteføljer
Den strategiske porteføljesammensætning
Man kan planlægge og sammensætte sine investeringer ved brug af den strategiske porteføljesammensætning, hvor man gør op med sig selv, hvor stort et tab man som investor kan bære ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Coloplast i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Coloplast i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B.