SOP om Carlsberg i Rusland | Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Carlsberg i Rusland | Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A

Her finder ud et SOP om Carlsberg på det russiske marked. SOP'et er skrevet i fagene Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A. Projektet kommer ind på de økonomiske og strategiske muligheder Carlsberg har på det russiske marked.

Opgaveformulering

1. Virksomhedskarakteristik af Carlsberg
2. Redegørelse for Carlsbergs historie og overblik over deres internationale position samt position på det russiske marked
3. Analyse af Carlsbergs regnskaber
4. Analyse af Carlsbergs omverdensforhold, som kan påvirke deres position på det russiske marked
5. Vurdering af tiltag, som kan styrke Carlsbergs position på det russiske marked

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Metode 1
Redegørelse for Carlsberg 1
Carlsbergs historie 1
Virksomhedskarakteristik af Carlsberg 2
Et overblik over Carlsberg i hele verden 3
Carlsbergs position på det russiske marked 4
Regnskabsanalyse for Carlsbergs aktuelle økonomiske situation 5
Afkastningsgraden 5
Overskudsgraden 5
Aktivernes omsætningshastighed 6
Debitorernes-­‐ og Kreditorernes omsætningshastighed 6
Egenkapitalens forrentning 7
Gældsrente 7
Dækningsgrad 8
Soliditetsgrad 8
Likviditetsgrad 8
Salg af øl, nettoomsætning og koncernresultat 9
Delkonklusion for Carlsbergs aktuelle økonomiske situation på baggrund af regnskabsanalyse 10
Omverdens faktor der påvirker Carlsberg på det russiske marked 11
Den afhængige omverden 11
Kunder 11
Konkurrenter 12
Den uafhængige omverden 12
Politiske-­‐ og lovgivningsmæssige forhold 12
Kulturelle forhold 14
Økonomiske forhold 15
Vurder hvilke tiltag, der kan styrke Carlsberg position i Rusland 16
Kapacitetsnedskæringer 16
Opkøbe og vente 17
Konklusion 18
Noter 21
Litteraturliste 21
Hjemmesider 21
Artikler 21
Danske artikler 21
Engelske artikler 23
Rapporter 24
Bøger 25
Bilag 25
Bilag 1 25
Bilag 2 26
Bilag 3 26
Bilag 4 27
Bilag 5 27
Bilag 6 28
Bilag 7 29
Bilag 8 29
Bilag 9 30
Bilag 10 30
Bilag 12 31
Bilag 13 32
Bilag 14 32
Bilag 15 33
Bilag 16 33
Bilag 17 34
Bilag 18 35
Bilag 19 36

Uddrag

Indledning
Denne opgave omhandler Carlsberg A/S. Den indeholder en virksomhedskarakteristik af Carlsberg A/S, og en redegørelse for Carlsbergs historie samt et overblik over Carlsbergs internationale position og deres position på det russiske marked. Dertil kommer der en regnskabsanalyse og en analyse af Carlsbergs omverden med fokus på hvilke faktorer, der påvirker Carlsberg på det russiske marked. Endvidere er der udarbejdet en vurdering af tiltag, som kan styrke Carlsbergs position på det russiske marked og til slut en opsamling konklusion

Metode
I denne opgave har jeg anvendt fagbegreber og modeller. I min analyse har jeg lavet en regnskabsanalyse med fokus på, at få overblik over Carlsbergs aktuelle økonomiske situation. Jeg har valgt punkter ud fra omverdensmodellen for at se hvilke omverdens faktorer, der påvirker Carlsberg på det russiske ølmarked. Jeg har også vurderet hvilke tiltag, Carlsberg har kunnet foretage for, at styrke sin position på det russiske marked og derefter hvilke økonomiske konsekvenser der heraf ville kunne opstå. Jeg har lavet delkonklusioner overvejs for, at skabe et bedre overblik over min analyse og dertil kunne lave en konklusion til sidst.

Redegørelse for Carlsberg
Carlsbergs historie
Carlsberg blev grundlagt af brygger J.C. Jacobsen i 1847. Carlsberg har fået sit navn efter J.C. Jacobsen søn, som hed Carl og det gamle ord for bakke (Berg), som henviser til Carlsbergs beliggenhed, nemlig Valby bakke. I 1868 nedbrænder Carlsberg, men bliver genopbygget sammen år. Carlsberg eksporterede sin første tønde øl til Edinburgh, Skotland i 1868 og det blev den første succes som Carlsberg havde, uden for Danmarks grænser.

I 1871 starter J.C. Jacobsen et bryggeri ved siden af sit eget. Det er hans søn Carl Jacobsen, som skal forpagte det nye bryggeri. Det nye bryggeri, kaldes det Ny Carlsberg. 1
I 1875 grundlægger J.C. Jacobsen Carlsbergs Laboratorium. Formålet med laboratoriet er, at forske i ølbrygningens forskellige processer. Det vil sige, at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for maltnings-­‐ , brygnings-­‐ og gæringsoperationerne. Dette er med til at sikre kvaliteten af Carlsbergs øl. 2

I 1880 starter Carl Jacobsen sit eget bryggeri, som skal ligge ved siden af det bryggeri, han har forpagtet for faderen. J.C. Jacobsen og Carl ...

Carlsbergs position på det russiske marked
Carlsberg har eksisteret på det russiske marked siden 2007 og med opkøbet af Scottish & Newcastle, i samarbejde med Heineken fik Carlsberg fuld kontrol over deres fremtid i Rusland. Ifølge Carlsberg selv, betaler det danske bryggeri 54,5 pct. af buddet, hvilket betyder, at Carlsberg skal af med lidt under 60 milliarder kroner. 7I Rusland går Carlsberg nationalt under navnet Baltika. Baltika er det største bryggeri i Rusland.8Det russiske marked kom hurtigt til at udgøre halvdelen af Carlsbergs omsætning, men det tal har været faldende og udgør kun 20% af Carlsberg omsætning i dag. 9Det har ikke været sjovt for Carlsberg, at gøre forretning i Rusland de seneste år. Ruslands økonomi er især presset af de faldende oliepriser, da en stor del af Ruslands økonomi er bundet i olie. 10

Carlsberg er også ramt af konflikten mellem EU og Rusland over Ukraine, da det påvirker befolkning og deres økonomi. Rusland er også ramt af internationale sanktioner på grund af konflikten. Den russiske befolkning er presset på økonomien og det betyder, at de ikke har råd til at købe så mange øl, som før i tiden. Samtidig med at Ruslands økonomi er presset, så er Carlsberg også ramt af den russiske regerings forbud mod, at sælge øl i kiosker, boder og små forretninger. 11 Carlsberg er også ramt af afgiftsforhøjelser på øl og dermed får de mere konkurrence fra vodka, selvom ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg i Rusland | Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Carlsberg i Rusland | Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A.