SOP: Carlsberg på det danske marked

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 37
  • 10484
  • PDF

SOP: Carlsberg på det danske marked

SOP i Dansk og Afsætning om Carlsberg på det danske marked.

Problemformulering

Hvordan gavner reklamefilm Carlsbergs markedsføring på det danske marked?

Herunder besvares følgende problemstillinger:

1. Redegør for Carlsberg på det danske marked.
2. Foretag en sproglig, kommunikativ og æstetisk analyse af 2-3 af Carlsbergs reklamefilm i Danmark.
3. Diskuter med udgangspunkt i din redegørelse af det danske marked for Carlsberg og kommunikationsstrategien, om Carlsberg kan øge markedsandelen i Danmark.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.1 Indledning 1
1.2 Problemformulering 1
1.3 Problemstillinger 1
1.4 Fag, metode og teori –Materiale og empiri 1
1.5 Afgrænsning 2
2.1 Historien bag Carlsberg 2
2.2 Carlsberg i dag 2
3.1 Carlsbergs 4'per 3
3.2 Carlsberg Nordic 7
3.3 Filmiske virkemidler i Carlsberg Nordic 9
3.4 Vurdering af Carlsberg Nordic 12
3.5 ”Varme kul og kolde Carlsberg” 13
3.6 Filmiske virkemidler i ”Varme kul og kolde Carlsberg” 15
3.7 Vurdering af ”Varme kul og kolde Carlsberg” 18
4.1 Kan Carlsberg øge sin markedsandel? 18
5.1 Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bøger 23
Internetartikler 23
Andre internetsider 24
Reklamefilm, billeder og musik 25
PDF 25
Bilag 1 26
Bilag 2 27
Bilag 4 28
Bilag 5 30
Bilag 6 31
Bilag 7 31
Bilag 8 32

Uddrag

1.1 Indledning
I denne opgave har jeg valgt at arbejde med Carlsberg Danmark A/S (vil blive omtalt som Carlsberg i opgaven). Jeg har valgt at lægge fokus på Carlsbergs position på det danske marked. Grunden til, at jeg har valgt at arbejde med Carlsberg er, fordi det er en interessant virksomhed med en spændende historie, som går tilbage til 1847. På trods af mange år på bagen har Carlsberg formået at forblive succesfulde, både nationalt og internationalt. I opgaven vil jeg blandt andet beskæftige mig deres marketingmix med fokus på promotion delen. Jeg vil undersøge, hvilke virkemidler Carlsberg bruger for at ramme os som forbrugere med deres reklamefilm. På baggrund af dette vil jeg finde ud af, om Carlsberg kan øge deres markedsandel på det danske marked og hvilken indflydelse deres promotion har på dette.

1.2 Problemformulering
Hvordan gavner reklamefilm Carlsbergs markedsføring på det danske marked?

1.3 Problemstillinger
1. Redegør for Carlsberg på det danske marked.
2. Foretag en sproglig, kommunikativ og æstetisk analyse af 2-3 af Carlsbergs reklamefilm i Danmark.
3. Diskuter med udgangspunkt i din redegørelse af det danske marked for Carlsberg og kommunikationsstrategien, om Carlsberg kan øge markedsandelen i Danmark.
1.4 Fag, metode og teori –Materiale og empiri
I denne opgave vil der blive arbejdet med fagene dansk og afsætning. For at besvare problemformuleringen vil jeg benytte mig af en række teorier og metoder fra de to fag.

Første del af opgaven har fokus på, hvilken virksomhed Carlsberg egentlig er. Dernæst vil jeg anvende danskfaget til at analysere to af Carlsbergs reklamefilm med fokus på de filmiske virkemidler og hvilken funktion virkemidlerne har. I den afsætningsmæssige del af opgaven vil jeg blandt andet gøre brug af marketingmixet med fokus på promotionen. Dernæst vil jeg med hjælp fra redegørelsen og kommunikationsstrategien finde ud af, om det er muligt for Carlsberg at øge sin markedsandel i Danmark. Til sidst vil der være en sammenfattende konklusion af opgaven.
Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af troværdige kilder fra internettet og faglitteratur. Der bliver blandt andet anvendt lærebøger, avisartikler (fra internettet) og Carlsbergs egen hjemmeside.

1.5 Afgrænsning
Jeg vil afgrænse opgaven ved at skrive om Carlsberg nationalt og ikke internationalt. Der udover vil mit hovedfokus ligge på øllet og ikke læskedrikke som fx Carlsberg sport.

2.1 Historien bag Carlsberg
Carlsberg blev grundlagt i 1847 i København af J. C. Jacobsen. J.C Jacobsen havde nogle kerneværdier, som han stod meget inde for. Han mente blandt andet at, de penge han tjente på øllet skulle komme samfundet til gode og ikke ham selv . Det var både privatpersoner, virksomheder og samfundet som helhed, der fik gavn af dette. J.C Jacobsen gik meget ind for samfundet og for at skabe en fællesværdi, der skulle samle den danske befolkning. Han genopbyggede Frederiksborg slot, som et nationalt samlingssymbol, efter krigen i 1864... Køb adgang for at læse mere

SOP: Carlsberg på det danske marked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.